Η Odyssey Consultants Ltd., ηγετική εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών Ασφάλειας Πληροφοριών και Διαχείρισης Κινδύνου, ανακοινώνει την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας με την εταιρεία AirWatch, κορυφαία εταιρεία παροχής υπηρεσιών Διαχείρισης Κινητών Συσκευών (Mobile Device Management) και Διαχείρισης Εφαρμογών και Περιεχομένου Κινητών Συσκευών (Mobile Application & Content Management).
Η συνεργασία προσβλέπει στην παροχή και υλοποίηση λύσεων οι οποίες θα έχουν ως σκοπό να ενθαρρύνουν και να απλοποιούν την ασφαλή χρήση κινητών έξυπνων συσκευών (smartphones και tablets) για επιχειρηματικούς σκοπούς. Ο ταχύς ρυθμός με τον οποίο η τεχνολογία αλλάζει σε συνδυασμό με την ταλαιπωρία και οικονομική επιβάρυνση για διατήρηση και αναβάθμιση συσκευών που έχουν ανατεθεί στους υπαλλήλους αναγκάζει τους οργανισμούς να υιοθετήσουν προγράμματα «Bring/ Use Your Own Device» (B/UYOD) μέσω των οποίων επιδιώκουν να κεφαλαιοποιήσουν με ασφαλή μέθοδο τα πλεονεκτήματα χρήσης κινητών συσκευών.
Η Odyssey, συμβαδίζοντας με τις ανάγκες των πελατών της, με την παρούσα συνεργασία είναι σε θέση να προσφέρει λύσεις ασφάλειας και διαχείρισης κινητών συσκευών (Mobile Device Security & Management). Οι λύσεις αυτές βοηθούν στη μείωση των κινδύνων διαρροής πληροφοριών που προκύπτουν από την συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για χρήση κινητών συσκευών για αποθήκευση και επεξεργασία εμπιστευτικών εταιρικών πληροφοριών.
«Η έναρξη της συνεργασίας μας με την AirWatch αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα της διορατικότητας και της συνεχούς επένδυσής μας στο τομέα της Ασφάλειας Πληροφοριών καθώς και της δέσμευσής μας στο να προσφέρουμε λύσεις και τεχνολογίες οι οποίες είναι σημαντικές για τους πελάτες μας» ανέφερε ο κύριος Χρίστος Ονουφρίου εκ των Εκτελεστικών Συμβούλων της Odyssey.
Εκθέσεις που έχουν δημοσιευθεί από κορυφαίους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, όπως είναι η Gartner και η Forrester, αναγνωρίζουν την AirWatch ως ηγετική και καινοτόμο εταιρεία στον τομέα Διαχείρισης και Ασφάλειας Κινητών Συσκευών. Η συνεργασία μεταξύ των δυο εταιρειών, ενισχύει το όραμα και την αποστολή της Odyssey στο να είναι αναγνωρισμένη πρωτοπόρος εταιρεία στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή στο τομέα της Ασφάλειας Πληροφοριών, των Λύσεων Υποδομής Δικτύων, της Διαχείρισης Κινδύνου και της Διαχείρισης Συστημάτων Ασφάλειας  με την προβολή εμπιστοσύνης, εμπειρίας και τεχνογνωσίας μέσα από την παροχή και υλοποίηση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και λύσεων.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες λύσεις μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Odyssey. (www.odysseyconsultants.com)