Η Odyssey Consultants Ltd., ηγετική εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών Ασφάλειας Πληροφοριών και Διαχείρισης Κινδύνου, ανακοινώνει την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας με τη Lieberman Software, αμερικάνικη εταιρεία παροχής λύσεων Privileged Identity Management.

Η Odyssey, με τη συνεργασία αυτή, θα προμηθεύει μεγάλες επιχειρήσεις και κυβερνητικούς οργανισμούς στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ανατολική Ευρώπη με λύσεις Privileged Identity Management. Οι λύσεις αυτές βοηθούν τους οργανισμούς να διασφαλίσουν την χρήση των προνομιούχων λογαριασμών τους, να προστατεύσουν την πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα και ταυτόχρονα να συμμορφωθούν με κανονιστικά πλαίσια.

Οι λύσεις Privileged Identity Management της Lieberman Software, συμπεριλαμβανομένου και του βραβευμένου προϊόντος Enterprise Random Password Manager™, έχουν τη δυνατότητα αναγνώρισης προνομιούχων λογαριασμών μέσα στο δίκτυο ενός οργανισμού και την τακτική ανανέωσή τους με μοναδικά και σύνθετα διαπιστευτήρια. Αυτό αποτρέπει τους μη εξουσιοδοτημένους χρήστες και τα όποια κακόβουλα προγράμματα από το να αποκτήσουν ανώνυμη και απεριόριστη πρόσβαση σε προνομιούχους λογαριασμούς και σε συστήματα με ευαίσθητα δεδομένα. Οι λύσεις Privileged Identity Management της Lieberman Software έχουν αναγνωριστεί σαν πρωτοπόρες  από διεθνείς οίκους αξιολόγησης, όπως η Gartner και η Forrester.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες λύσεις μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Odyssey. (www.odysseyconsultants.com)