Η Talos Software & IT, στο πλαίσιο της επικοινωνιακής της πολιτικής για την περίοδο 2013 – 2014, προχώρησε σε συνεργασία με τη Social Word of Mouth (So.Wom) το Σεπτέμβριο 2013. Με αυτή τη συμφωνία, η So. Wom αναλαμβάνει την προβολή και προώθηση των Kaspersky προϊόντων στο καταναλωτικό κοινό μέσω των social media. Σκοπός είναι η αύξηση της αναγνωρισιμότητας του Kaspersky brand και η σύνδεσή του με την Talos Software & IT.

 

Η συνεργασία των δυο εταιρειών αφορά ειδικότερα στο σχεδιασμό και ανάπτυξη της Social Media στρατηγικής της Talos Software & IT, στην ανάπτυξη εφαρμογών και διαφημιστικών εκστρατειών της στα social media, στη διαχείριση – δημιουργία και ανάρτηση περιεχομένου σε Facebook σελίδα, στις καθημερινές μετρήσεις, όπως και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες.