Οι κλάδοι των τραπεζών και των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα συνεχίζουν να κατέχουν τα ηνία στις επενδύσεις για την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων στην Ελλάδα

Με αφορμή την 6η ετήσια έρευνα Global State of Informa¬tion Security 2008 (Παγκόσμια Κατάσταση Ασφάλειας Πληροφοριών 2008), η οποία έγινε από την PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) σε συνεργασία με τα περιοδικά «CI0» και «CSO», ο κ. Voulanas δήλωσε ότι «οι επενδύσεις αυτές υλοποιούνται κυρίως λόγω των υφιστάμενων απαιτήσεων κανονιστικής συμμόρφωσης και όχι τόσο λόγω της ανάγκης ευθυγράμμισης με τις μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές ανάγκες και το ευρύτερο όφελος. ¶λλοι τομείς, όπως το εμπόριο, καθώς και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, συνεχίζουν να παραμένουν πίσω. Η επένδυση σε τεχνολογίες ασφάλειας συνεχίζει να είναι γενικά σποραδική, παρατηρούμε όμως αυξημένο ενδιαφέρον προς λύσεις διαχείρισης ταυτότητας χρηστών».


Δαπάνες
Φέτος, οι ερωτηθέντες, από όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, χώρες και περιοχές, και επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, αναφέρουν υψηλή, διψήφια αύξηση στην υλοποίηση νέων τεχνολογιών ασφάλειας. Συνολικά, το 74% όλων των ερωτηθέντων ανέφερε ότι οι δαπάνες για την Ασφάλεια της Πληροφορικής είτε θα αυξηθούν ή θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Οι περισσότερες επιχειρήσεις υλοποιούν ασφαλιστικές δικλίδες, όπως η κρυπτογράφηση βάσεων δεδομένων (55%), φορητών υπολογιστών (50%), λήψη αντιγράφων ασφαλείας (47%) και άλλα μέσα. Το 59% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχει υλοποιήσει μία «συνολική στρατηγική για την ασφάλεια της πληροφορικής», η οποία περιλαμβάνει: αυξημένη χρήση του λογισμικού ανίχνευσης εισβολών (62% σε σύγκριση με 52% το 2007), εγκατάσταση fire¬walls για προστασία εφαρμογών του κάθε χρήστη (67% σε σύγκριση με 62% το 2007), καθώς και διάθεση του παλιού computer hardware (67% σε σύγκριση με 58% το 2007). Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών προέρχεται από το τμήμα Πληροφορικής (57%), ενώ ακλουθεί το τμήμα ασφάλειας και άλλοι λειτουργικοί τομείς,


Δυσκολίες
Παρόλο που οι οργανισμοί συνεχίζουν να επενδύουν σε εργαλεία ασφάλειας, όπως το λογισμικό για ανίχνευση εισβολών, η κρυπτογράφηση και η διαχείριση ταυτότητας έχουν ακόμη δυσκολίες ακόμη με τις διαδικασίες ασφάλειας τους. Φαίνεται ότι υπάρχει μία συνολική διαφωνία με την άποψη της διοίκησης για την ασφάλεια, γεγονός που κάνει πολλές επιχειρήσεις να μην κατανοούν την πλήρη σημασία των δαπανών τους, όπως αναφέρει η μελέτη. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι ασιατικές εταιρείες έχουν τεράστια κέρδη από την αναβάθμιση της ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής τους, έχουν δε φτάσει στο ίδιο επίπεδο με τις εταιρείες της Βορείου Αμερικής, ενώ πολλές μάλιστα τις ξεπερνούν


ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 30.10.2008