Η E-SYSTEMS ανακοίνωσε δύο ακόμα σημαντικές εγκαταστάσεις του συστήματος ελέγχου, επίβλεψης και προστασίας, για computer rooms και data SwiftBase CMΣτην Marfin Investment Group (MIG) εγκαταστάθηκαν 2 κεντρικές μονάδες SwiftBase CM-Power, με συνολικά 31 αισθητήρες, οι οποίοι ελέγχουν το Computer Room, στο νέο κεντρικό κτίριο της MIG. Στους παραπάνω κρίσιμους χώρους, τα συστήματα SwiftBase ελέγχουν σε πολλαπλά σημεία ένα πλήθος παραμέτρων ασφαλούς λειτουργίας – παρουσίας κινδύνων, όπως: θερμοκρασία, υγρασία, ροή αέρα, στάθμη φωτός, ένταση ήχου, διαρροή υγρών στο δάπεδο, καπνό – πυρκαϊά , διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος, τάση – ένταση – ισχύ και ποιότητα ηλεκτρικού ρεύματος, ένταση τριφασικών ρευμάτων, άνοιγμα θυρών racks και χώρου. Με την χρήση των συστημάτων SwiftBase CM διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία του κρίσιμου εξοπλισμού, η έγκαιρη ειδοποίηση με email, sms, snmp, οπτικό και ηχητικό alarm, για κάθε πιθανό κίνδυνο και η επίβλεψη του χώρου μέσω internet. Τα συστήματα SwiftBase CM, έχουν εκατοντάδες επιτυχείς εγκαταστάσεις, στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρίες και οργανισμούς. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην E-SYSTEMS Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής ΕΠΕ, τηλ: 210-569-98-98, email: info@e-systems.gr, website: www.e-systems.gr