O Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, ENISA, παρουσίασε την πρώτη μεγάλη μελέτη σε επίπεδο Ε.Ε.Το βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι η σημαντικά διαφορετική προσέγγιση στις στρατηγικές και τις κανονιστικές ρυθμίσεις, από χώρα σε χώρα όμως υπάρχουν και αρκετά σημεία κοινών πολιτικών. Από τα ευρήματα της μελέτης προκύπτει η τάση για την ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής που θα περιλαμβάνει κανονιστικά πλαίσια, μέσα από τα οποία θα καθορίζονται συγκεκριμένοι και διακριτοί ρόλοι για κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Επίσης γίνεται εμφανής η ενθάρρυνση της εθελοντικής συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, καθώς και η αξιοποίηση της τεχνογνωσίας από εμπειρογνώμονες τόσο της βιομηχανίας όσο και των δημόσιων αρχών, για την υποστήριξη της ανάπτυξης των βέλτιστων πρακτικών και κατευθύνσεων. Η μελέτη αυτή γίνεται στο πλαίσιο ενός πολυετούς προγράμματος του ENISA, που μελετάει τη λειτουργικότητα και την ανθεκτικότητα των δημόσιων δικτύων επικοινωνίας. Η ανάλυση της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αναμένεται να δημοσιευθεί στα μέσα Ιανουαρίου του 2009.