< Σύμφωνα  με το http://www.appbrain.com/stats/number-of-android-apps