Η Έκθεση της Symantec για τις Απειλές στο Διαδίκτυο (Internet Security Threat Report – ISTR), Volume XIII, που ανακοινώθηκε στις 7 Απριλίου από τη Symantec Corp. (Nasdaq: SYMC), συμπεραίνει ότι

Το Phishing συνεχίζει επίσης να αποτελεί πρόβλημα. Στους τελευταίους 6 μήνες του 2007, η Symantec παρατήρησε 87,963 phishing hosts – υπολογιστές που μπορούν να φιλοξενήσουν μία ή παραπάνω ιστοσελίδες phishing. Αυτό δείχνει μια αύξηση 167% από το πρώτο εξάμηνο του 2007. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 80% των brands που έπεσαν θύματα επιθέσεων phishing κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η έκθεση, ανήκαν στο χρηματοοικονομικό κλάδο. Η αναφορά κατέγραψε επίσης ότι οι επιτιθέμενοι αναζητούν απόρρητα προσωπικά δεδομένα, που μπορούν κακόβουλα να χρησιμοποιηθούν προς οικονομικό όφελος και ότι επικεντρώνονται λιγότερο στον υπολογιστή ή τη συσκευή που περιέχει τις πληροφορίες. Στους τελευταίους 6 μήνες του 2007, 68% των επικρατέστερων κακόβουλων απειλών που αναφέρθηκαν στη Symantec, στοχεύουν στην απόσπαση προσωπικών δεδομένων.