Τα αποτελέσματα του συγκριτικού τεστ για Anti-Virus software – που ανακοινώθηκαν στις 21 Δεκεμβρίου του 2009 από τον AV-Comparatives.orgΟι δοκιμές επαναλήφθηκαν αρκετές φορές, με σκοπό να προκύψουν με ακρίβεια οι μέσες τιμές και να εκμηδενιστεί η πιθανότητα λάθους. Στα πλαίσια των συγκριτικών τεστ, έγινε προσομοίωση διάφορων διαδικασιών και εφαρμογών που χρησιμοποιεί ένας χρήστης ηλεκτρονικού υπολογιστή, όπως: file copying, archiving/unarchiving, encoding/transcoding, installing/uninstalling applications, launching applications, downloading files από το Internet. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η WorldBench6 testing suite του PCWorld, η οποία είναι δημοφιλής και αναγνωρισμένη συγκριτική μέτρηση επιδόσεων. Η βαθμολογία για το AVIRA AntiVir Premium 9 σε όλα τα  επιμέρους τεστ ήταν άριστη. Στα τελικά συνολικά αποτελέσματα, το AVIRA AntiVir Premium 9 ξεχώρισε με σαφές προβάδισμα από τα υπόλοιπα Anti-Virus προϊόντα, με την εξαιρετική βαθμολογία 199! Τα προϊόντα AVIRA AntiVir διαθέτει αποκλειστικά στην Ελλάδα και την Κύπρο η εταιρεία Τ&Κ Computer Organizer LTD, τηλ.: 210-9574750.