Στο δεύτερο ετήσιο Cisco® Global Cloud Index (2011 – 2016) που δημοσιεύθηκε σήμερα, η Cisco προβλέπει ότι η παγκόσμια διακίνηση δεδομένων στα Data Center θα τετραπλασιαστεί και θα φτάνει τα 6,6 zetabyte κάθε χρόνο, μέχρι το 2016. Η εταιρία επίσης προβλέπει ότι η παγκόσμια δραστηριότητα στο cloud, το πιο γρήγορα αναπτυσσόμενο τμήμα της διακίνησης πληροφοριών στα Data Center, θα εξαπλασιαστεί, με ετήσιο ρυθμό αύξησης 44% (GAGR). Από τα 683 exabyte ετήσιας κίνησης το 2011 στα 4,3 zettabyte το 2016.

Συγκεκριμένα, 6,6 zetabyte είναι ισοδύναμα με:
• 92 τρισεκατομμύρια ώρες συνεχούς ροής μουσικής – Ισοδύναμο με περίπου 18 μήνες συνεχούς ροής μουσικής για όλο το παγκόσμιο πληθυσμό το 2016.
• 16 τρισεκατομμύρια ώρες τηλεδιάσκεψης – Ισοδύναμο με περίπου 12 ώρες καθημερινών τηλεδιασκέψεων για όλο το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό το 2016.
• 7 τρισεκατομμύρια ώρες συνεχούς ροής βίντεο υψηλής ανάλυσης (HD) – Ισοδύναμο με περίπου 2,5 ώρες καθημερινής αναπαραγωγής βίντεο HD για τον παγκόσμιο πληθυσμό το 2016.

Η πλειονότητα της κίνησης στα Data Center δεν προέρχεται από τους τελικούς χρήστες αλλά από εργασίες στα Data Center και στο cloud, που δεν είναι ορατές στους μεμονωμένους χρήστες. Για την περίοδο 2011-2016, η Cisco προβλέπει ότι περίπου το 76% της κίνησης των Data Center θα παραμένει μέσα σε αυτά και θα προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από δεδομένα αποθήκευσης, παραγωγής και ανάπτυξης. Ένα επιπλέον 7% της κίνησης θα παράγεται μεταξύ των Data Centers και θα προέρχεται κυρίως από αντιγραφές δεδομένων και ανανεώσεις λογισμικού και συστήματος. Το υπόλοιπο 17% της κίνησης των Data Center θα προέρχεται από τους τελικούς χρήστες καθώς αυτοί θα επισκέπτονται τα cloud για web surfing, email και βίντεο streaming.

Σε επίπεδο περιοχών, το Cisco Global Cloud Index προβλέπει ότι μέχρι το 2016, η Μέση Ανατολή και η Αφρική θα έχουν το μεγαλύτερο ρυθμό αύξηση της κίνησης σε cloud, ενώ η περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού θα έχει επεξεργαστεί τον μεγαλύτερο όγκο δεδομένων, με τη Βόρεια Αμερική να ακολουθεί.

Σύνοψη:
• Το Cisco Global Cloud Index (2011 – 2016) αναπτύχθηκε για την εκτίμηση του παγκόσμιου ρυθμού αύξησης για τα δεδομένα και την IP κίνηση στο cloud αλλά και τις νέες τάσεις. Το Cisco Global Cloud Index αποτελεί μία συμπληρωματική πηγή ως προς τις υπάρχουσες μελέτες κίνησης δικτύων, παρέχοντας νέες οπτικές και προβολή των τάσεων που επηρεάζουν τα data center και τις αρχιτεκτονικές cloud. Η εκτίμηση έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία όσο τα δίκτυα και τα Data Center συνδέονται όλο και περισσότερο για να προσφέρουν υπηρεσίες cloud.
• Το Cisco Global Cloud Index περιλαμβάνει εκτίμηση «μετατόπισης όγκου δεδομένων», που δείχνει την μεταφορά του όγκου δεδομένων από τα παραδοσιακά data center σε virtual servers στο cloud.
• Η πρόβλεψη περιλαμβάνει ακόμη ένα παράρτημα με Στοιχεία Ετοιμότητας Περιοχών στο Cloud (Cloud Readiness Regional Details) που εξετάζουν τις δυνατότητες των σταθερών δικτύων αλλά και των δικτύων κινητής σε κάθε περιοχή του κόσμου (από σχεδόν 150 χώρες) να υποστηρίξουν εφαρμογές και υπηρεσίες στο cloud για εταιρίες και καταναλωτές
• Το Cisco Global Cloud Index είναι αποτέλεσμα σχεδίασης και ανάλυσης πολλών πρωτογενών και δευτερευουσών πηγών, συμπεριλαμβανομένων 40 terabyte δεδομένων κίνησης από δειγματοληψία Data Center ανά τον κόσμο για τον τελευταίο χρόνο, αποτελέσματα από περισσότερες από 90 εκατομμύρια δοκιμές δικτύων τα τελευταία δύο χρόνια και μελέτες έρευνας αγοράς (market research) τρίτων.

Βασικότερα Στοιχεία/Αποτελέσματα:
• Αύξηση της κίνησης cloud ανά περιοχή: η Μέση Ανατολή και η Αφρική θα έχουν τον μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης της κίνησης cloud την περίοδο 2011-2016: Το Cisco Global Cloud Index διαθέτει τώρα και δεδομένα πρόβλεψης για αύξηση κίνησης σε cloud.
o Το 2011, η Βόρεια Αμερική παρήγαγε την περισσότερη κίνηση σε cloud (261 exabyte το χρόνο), ακολουθούμενη από την περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού (216 exabyte το χρόνο) και την Δυτική Ευρώπη (156 exabyte το χρόνο).
o Μέχρι το 2016, η περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού θα παράγει την περισσότερη κίνηση σε cloud (1.5 zettabyte το χρόνο), ακολουθούμενη από την Βόρεια Αμερική (1,1 zettabyte το χρόνο) και τη Δυτική Ευρώπη (963 exabyte το χρόνο).
o Την περίοδο 2011-2016, η Cisco προβλέπει ότι η περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής θα έχει το μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης της κίνησης cloud (79% CAGR), ακολουθούμενη από την Λατινική Αμερική (66% CAGR) και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (55% CAGR).
• Όγκος δεδομένων ανά περιοχή: Μέχρι το 2016, η περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού θα έχει επεξεργαστεί το μεγαλύτερο όγκο δεδομένων, ακολουθούμενη από την Βόρεια Αμερική: Το Cisco Global Cloud Index περιλαμβάνει πλέον προβλέψεις για την αύξηση του όγκου δεδομένων ανά περιοχή.
o Το 2011, η Βόρεια Αμερική είχε το μεγαλύτερο όγκο δεδομένων σε cloud (8,1 εκατομμύρια μονάδες ή 38% του συνολικού όγκου δεδομένων), ακολουθούμενη από την περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, που είχε 6,7 εκατομμύρια μονάδες ή 32% του παγκόσμιου όγκου δεδομένων το 2011.
o Μέχρι το 2016, η περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού θα επεξεργάζεται τον μεγαλύτερο όγκο δεδομένων (40,6 εκατομμύρια μονάδες ή 36% του παγκόσμιου όγκου) ακολουθούμενη από την Βόρεια Αμερική, που θα έχει 17,4 εκατομμύρια μονάδες ή 26% του συνολικού όγκου δεδομένων το 2016.
o Την περίοδο 2011-2016, η περιοχή της Μέση Ανατολής και της Αφρικής θα έχει τον μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης του όγκου δεδομένων σε cloud (73% CAGR), ακολουθούμενη από την Λατινική Αμερική (60% CAGR) και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (50% CAGR).
o Στην Βόρεια Αμερική, ο όγκος δεδομένων των παραδοσιακών data center στην πραγματικότητα θα μειωθεί την περίοδο 2011-2016 (από 18,3 εκατομμύρια μονάδες το 2011 σε 17,4 εκατομμύρια μονάδες το 2016), σημειώνοντας μείωση 1% CAGR.
• Η παγκόσμια αύξηση της κίνησης σε data center θα τετραπλασιαστεί μέχρι το 2016
Η Cisco προβλέπει ότι η κίνηση στα Data Center σχεδόν θα τετραπλασιαστεί από 1,8 zettabyte το 2011 σε 6,6 zettabyte το χρόνο το 2016, αντιπροσωπεύοντας μια αύξηση 31% CAGR.
• Η παγκόσμια κίνηση στο cloud θα αντιπροσωπεύει σχεδόν τα δύο τρίτα της συνολικής παγκόσμιας κίνησης Data Center
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η κίνηση στο cloud θα αυξηθεί από 39% (57 exabyte το μήνα και 683 exabyte το χρόνο) της συνολικής κίνησης Data Center το 2011 σε 64% (σχεδόν δύο-τρίτα – 355 exabyte το μήνα και 4,3 zettabyte το χρόνο) της συνολικής κίνησης data center το 2016.
• Η παγκόσμια κίνηση στο cloud θα αυξηθεί γρηγορότερα από τον συνολικό ρυθμό αύξησης της κίνησης Data Center – Η μετάβαση στις υπηρεσίες cloud οδηγεί την παγκόσμια κίνηση cloud σε ρυθμό ανάπτυξης μεγαλύτερο από αυτό της παγκόσμιας κίνησης Data Center. Η παγκόσμια κίνηση Data Center θα τετραπλασιαστεί (31% αύξηση CAGR) από το 2011 στο 2016, ενώ η παγκόσμια κίνηση cloud θα εξαπλασιαστεί (44% αύξηση CAGR) την ίδια περίοδο.
• Μετατοπίσεις όγκου δεδομένων: Στην περίοδο 2011-2016, ο όγκος δεδομένων των Data Center θα αυξηθεί κατά 2,5 φορές ενώ ο όγκος δεδομένων στα cloud θα αυξηθεί κατά 5,3 φορές – Το 2011, 30% του όγκου δεδομένων είχαν επεξεργαστεί σε cloud, με το 70% να έχει επεξεργαστεί από παραδοσιακά Data Center.
o Το 2014 θα είναι η πρώτη χρονιά που η πλειοψηφία του όγκου δεδομένων θα μετατοπιστεί στο cloud· 52% όλου του όγκου δεδομένων θα έχει επεξεργαστεί σε cloud έναντι 48% στον παραδοσιακό χώρο IT.
o Μέχρι το 2016, το 62% ή σχεδόν τα δύο-τρίτα του συνολικού όγκου δεδομένων θα επεξεργαστεί στο cloud.
o Ο μέσος όγκος δεδομένων ανά πραγματικό cloud server θα αυξηθεί από το 4,2 το 2011 στο 8,5 μέχρι το 2016. Συγκριτικά, ο μέσος όγκος δεδομένων ανά παραδοσιακό πραγματικό Data Center θα αυξηθεί από το 1,5 το 2011 στο 2,0 το 2016.
• Ετοιμότητα για Cloud: Ασία και Ειρηνικός, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Δυτική Ευρώπη μπορούν αυτή τη στιγμή να υποστηρίξουν πολύπλοκες εφαρμογές cloud σε σταθερά δίκτυα. Αυτή τη στιγμή μόνο η Δυτική Ευρώπη έχει την μέση επίδοση δικτύου για να υποστηρίξει μεσαίας πολυπλοκότητας εφαρμογές cloud στα δίκτυα κινητής. – Για να εκτιμηθεί η ετοιμότητα για cloud, αναλύθηκαν πληθώρα χαρακτηριστικών σταθερών δικτύων και δικτύων κινητής. Μέσες ταχύτητες upload και download και μέσες τιμές καθυστέρησης (latency) εκτιμήθηκαν κατά μήκος κάθε μιας από τις ακόλουθες γεωγραφικές περιοχές: Ασία και Ειρηνικός, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Λατινική Αμερική, Μέση Ανατολή και Αφρική, Βόρεια Αμερική και Δυτική Ευρώπη.
o Από την πλευρά των σταθερών δικτύων, τα χαρακτηριστικά της μέσης επίδοσης δικτύου για την Μέση Ανατολή και την Αφρική και την Λατινική Αμερική μπορούν αυτή την στιγμή να υποστηρίξουν μεσαίας πολυπλοκότητας εφαρμογές cloud όπως συνεχή ροή (streaming) βίντεο υψηλής ευκρίνειας και εφαρμογές video chat.
o Η μέση επίδοση σταθερών ευρυζωνικών υπηρεσιών για τις περιοχές της Ασίας και του Ειρηνικού, της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής, και της Δυτικής Ευρώπης μπορούν αυτή τη στιγμή να υποστηρίξουν ανεπτυγμένες εφαρμογές cloud όπως συνεχή ροή 3D βίντεο και ανεπτυγμένες υπηρεσίες εικονικών εταιρικών συνεργασιών (virtual office). Σημείωση: Κάποιες χώρες σε κάθε περιοχή έχουν μέση επίδοση σταθερού δικτύου που να μπορεί να υποστηρίξει ανεπτυγμένες εφαρμογές cloud σήμερα.
o Από την πλευρά των δικτύων κινητής, μόνο τα χαρακτηριστικά της μέσης επίδοσης των δικτύων της Δυτικής Ευρώπης επαρκούν για να υποστηρίξουν σήμερα μεσαίας πολυπλοκότητας εφαρμογές cloud.
o Η μέση ευρυζωνική επίδοση των δικτύων κινητής σε όλες τις άλλες περιοχές μπορεί να υποστηρίξει βασικές εφαρμογές cloud, όπως σερφάρισα και επικοινωνίες κειμένου. Σημείωση: Ορισμένες χώρες σε κάθε περιοχή μπορούν να υποστηρίξουν σήμερα μεσαίας πολυπλοκότητας εφαρμογές cloud σε δίκτυα κινητής. Η Ουγγαρία είναι η μόνη χώρα που μπορεί να υποστηρίξει σήμερα ανεπτυγμένες εφαρμογές cloud σε δίκτυα κινητής.

Videos: 
• Top Trends Behind the Cisco Global Cloud Index (2011 – 2016)
• Δείτε το social media flash video, με τα κύρια σημεία της έρευνας