Σχεδόν το ήμισυ της συνολικής διακίνησης δεδομένων σε κινητές συσκευές θα μεταφερθεί στο Mobile Internet έως 2017. Η τεχνολογία 4G αναμένεται να υποστηρίζει σχεδόν το 10% όλων των κινητών συνδέσεων μέχρι το 2017

Σύμφωνα με την πρόβλεψη παγκόσμιας κυκλοφορίας δεδομένων της Cisco® Visual Networking Index (VNI) για την περίοδο 2012 – 2017 , η διακίνηση δεδομένων μέσω κινητών συσκευών σε παγκόσμιο επίπεδο θα 13πλασιαστεί στα επόμενα πέντε έτη, φτάνοντας τα 11,2 exabyte τον μήνα – ή τα 134 exabyte σε ετήσια βάση – μέχρι το 2017. Η αναμενόμενη σταθερή αύξηση στη διακίνηση δεδομένων μέσω κινητών συσκευών οφείλεται εν μέρει στη διαρκή αύξηση του αριθμού των συνδέσεων mobile Internet, η οποία θα υπερβεί τον αριθμό των κατοίκων της Γης (ο πληθυσμός του πλανήτη το 2017 αναμένεται να φτάσει τα 7,6 δισεκατομμύρια, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη).

Η προβλεπόμενη, για την περίοδο 2012-2017, αύξηση στην κυκλοφορία δεδομένων μέσω κινητών συσκευών παγκοσμίως αντιστοιχεί σε ετήσιο ρυθμό αύξησης που φτάνει το 66%. Μόνο η σταδιακή αύξηση της κυκλοφορίας δεδομένων που προστίθεται στο mobile Internet κατά την περίοδο 2016-2017 είναι 3,7 exabyte το μήνα, η οποία είναι υπερτετραπλάσια του εκτιμώμενου μέγεθος του συνολικού  mobile Internet το 2012 (884 petabyte το μήνα).

Κατά την περίοδο της πρόβλεψης 2012 – 2017, η Cisco προβλέπει ότι η παγκόσμια κυκλοφορία δεδομένων μέσω κινητών συσκευών θα είναι μεγαλύτερη του τριπλάσιου της παγκόσμιας σταθερής διακίνησης δεδομένων. Η παγκόσμια αύξηση της κυκλοφορίας δεδομένων μέσω κινητών συσκευών οφείλεται στις εξής κύριες τάσεις:

 1. Αύξηση χρηστών κινητών συσκευών: Έως το 2017 αναμένεται ότι θα υπάρχουν 5,2 δισεκατομμύρια χρήστες κινητών συσκευών (έναντι 4,3 δισεκατομμυρίων το 2012).
 2. Αύξηση των κινητών συνδέσεων: Έως το 2017 αναμένεται ότι θα υπάρχουν περισσότερες από 10 δισεκατομμύρια συσκευές/συνδέσεις που επικοινωνούν μέσω mobile Internet, συμπεριλαμβανομένων άνω του 1,7 δισεκατομμυρίων λειτουργικών μονάδων από υπολογιστή σε υπολογιστή (M2M) (έναντι συνόλου 7 δισεκατομμυρίων κινητών συσκευών που επικοινωνούν μέσω mobile Internet και συνδέσεων M2M το 2012).
 3. Ταχύτερα κινητά δίκτυα: Ο μέσος όρος των ταχυτήτων των κινητών δικτύων παγκοσμίως θα επταπλασιαστεί από το 2012 (0,5 Mbps) έως το 2017 (3,9 Mbps).
 4. Περισσότερο βίντεο για κινητές συσκευές: Έως το 2017, κινητό βίντεο θα αντιπροσωπεύει το 66% της παγκόσμιας κυκλοφορίας δεδομένων κινητών συσκευών (έναντι 51% το 2012).

Η μελέτη της Cisco προβλέπει, επίσης ότι το 71% του συνόλου των smartphone και των tablet (1,6 δισεκατομμύρια) είναι πολύ πιθανό ότι θα έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται με κινητά δίκτυα που θα βασίζονται στο πρότυπο Internet Protocol version 6 (IPv6) μέχρι το 2016. Συνολικά, αναμένεται ότι το 39% όλων των κινητών συσκευών σε όλον τον κόσμο (περισσότερες από 4 δισεκατομμύρια), θα μπορούσαν να είναι συμβατές με το πρότυπο IPv6 μέχρι το 2016.

Αντίκτυπος των κινητών συσκευών και των συνδέσεων

 • Τα smartphone, οι φορητοί υπολογιστές και τα tablet θα αντιπροσωπεύουν το 93% της παγκόσμιας κυκλοφορίας δεδομένων κινητών συσκευών/συνδέσεων έως το 2017.
 • Η κυκλοφορία δεδομένων μέσω M2M  (όπως είναι συστήματα GPS σε αυτοκίνητα, συστήματα εντοπισμού περιουσιακών στοιχείων, ιατρικές εφαρμογές κ.λπ.) αντιστοιχεί στο 5% της χρήσης mobile Internet σε όλον τον κόσμο το 2017,
 • ενώ βασικές συσκευές θα αντιπροσωπεύουν το υπόλοιπο 2%.
 • Το 2012, 14% όλων των κινητών συσκευών/συνδέσεων (1 δισεκατομμύριο) είχαν τη δυνατότητα να συνδέονται με δίκτυα IPv6. Έως το 2017, 14% όλων των κινητών συσκευών/συνδέσεων (4,2 δισεκατομμύρια) θα έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται με δίκτυα IPv6.

Αντίκτυπος της μεταφοράς κυκλοφορίας δεδομένων από κινητά σε σταθερά δίκτυα

 • Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αύξηση της ζήτησης για το mobile Internet, οι πάροχοι υπηρεσιών στρέφουν ολοένα περισσότερο τις προσπάθειές τους στην αποσυμφόρηση των δικτύων mobile Internet μέσω σταθερών δικτύων ή δικτύων Wi-Fi.
 • Το 2012 μεταφέρθηκε το 33% της συνολικής κυκλοφορίας δεδομένων μέσω mobile Internet (429 petabyte το μήνα). Έως το 2017 θα μεταφερθεί το 46% της συνολικής κυκλοφορίας δεδομένων μέσω mobile Internet (9,6 exabyte το μήνα).

Προβλέψεις αύξησης ανά περιοχές
Όσον αφορά τους ρυθμούς αύξησης της κυκλοφορίας δεδομένων μέσω κινητών συσκευών κατά την περίοδο πρόβλεψης, αναμένεται ότι η Μέση Ανατολή και η Αφρική θα παρουσιάσουν τη μεγαλύτερη αύξηση. Παρακάτω παρουσιάζεται η κατάταξη ανά περιοχή σύμφωνα με τους ρυθμούς αύξησης:

 • Η Μέση Ανατολή και η Αφρική θα παρουσιάσουν ετήσιο ρυθμό αύξησης (CAGR) 77% (αύξηση 17,3 φορές)
 • Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού θα παρουσιάσει CAGR 76% (17πλάσια αύξηση)
 • Η Λατινική Αμερική θα παρουσιάσει CAGR 67% (αύξηση 13,2 φορές)
 • Η Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη θα παρουσιάσει CAGR 66% (αύξηση 12,8 φορές)
 • Η Βόρεια Αμερική θα παρουσιάσει CAGR 56% (αύξηση 9,4 φορές)
 • Η Δυτική Ευρώπη θα παρουσιάσει CAGR 50% (αύξηση 7,6 φορές)

Από την άποψη της δημιουργίας κυκλοφορίας δεδομένων μέσω κινητών συσκευών, η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού αναμένεται να δημιουργήσει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία δεδομένων. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η κατάταξη κάθε μίας από τις περιοχές ως προς τη δημιουργία κυκλοφορίας δεδομένων μέσω κινητών συσκευών:

 • Ασία-Ειρηνικός: 5,3 exabyte/μήνα μέχρι το 2017
 • Βόρεια Αμερική: 2,1 exabyte/μήνα μέχρι το 2017
 • Δυτική Ευρώπη: 1,4 exabyte/μήνα μέχρι το 2017
 • Μέση Ανατολή και Αφρική: 0,9 exabyte/μήνα μέχρι το 2017
 • Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη: 0,8 exabyte/μήνα μέχρι το 2017
 • Λατινική Αμερική: 0,7 exabyte/μήνα μέχρι το 2017

Αντίκτυπος των υψηλότερων ταχυτήτων σύνδεσης για δίκτυα mobile Internet σε όλον τον κόσμο

Η μέση ταχύτητα των συνδέσεων αναμένεται να επταπλασιαστεί κατά την περίοδο 2012-2017. Οι ταχύτητες σύνδεσης των δικτύων mobile Internet είναι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες για την υποστήριξη και την προώθηση της αύξησης της κυκλοφορίας δεδομένων μέσω mobile Internet.

(kbps)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

CAGR

Μέση ταχύτητα σύνδεσης mobileInternet

526

817

1.233

1.857

2.725

3.898

49%

Μέση ταχύτητα σύνδεσης mobile Internet για smartphone

2.064

2.664

3.358

4.263

5.284

6.528

26%

Πηγή: Αποτελέσματα από τις μετρήσεις Cisco Global Internet Speed Test (GIST) της Cisco, οι οποίες αποτελούν μέρος του προγράμματος CiscoVNI, καθώς και από άλλες, ανεξάρτητες μετρήσεις ταχύτητας. Η εφαρμογή GIST της Cisco έχει περισσότερους από 1.000.000 χρήστες παγκοσμίως. Αυτές οι προβλέψεις περιλαμβάνουν μόνο ταχύτητες σύνδεσης δικτύων κινητής τηλεφωνίας (όχι  Wi-Fi) και βασίζονται σε υποθέσεις που πηγάζουν από δεδομένα ταχυτήτων σύνδεσης κινητών δικτύων του παρελθόντος.

Υιοθέτηση τεχνολογίας 4G και αύξηση της κυκλοφορίας δεδομένων μέσω κινητών συσκευών
Πολλοί πάροχοι κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως αναπτύσσουν τεχνολογίες 4G για την κάλυψη των απαιτήσεων καταναλωτών και επιχειρηματικών χρηστών για ασύρματες υπηρεσίες. Σε πολλές αναδυόμενες αγορές, οι πάροχοι δημιουργούν νέες λύσεις δικτύων κινητής τηλεφωνίας 4G. Στις ώριμες αγορές, οι πάροχοι συμπληρώνουν ή αντικαθιστούν παλαιού τύπου (2G/3G) δίκτυα με τεχνολογίες 4G. Η μελέτη της Cisco προβλέπει πλέον την αύξηση και τον αντίκτυπο των τεχνολογιών 4G.

 • Το 2012, τα δίκτυα 2G υποστήριζαν το 76% των παγκόσμιων συνδέσεων κινητών συσκευών/M2M, ενώ τα δίκτυα 3G υποστήριζαν το 23% τοις εκατό και τα δίκτυα 4G το 1%.
 • Το 2012, οι συνδέσεις 4G αντιστοιχούσαν στο 14% (124 petabyte/μήνα) της συνολικής κυκλοφορίας δεδομένων μέσω κινητών συσκευών.
 • Έως το 2017, τα δίκτυα 2G θα υποστηρίζουν το 33% των παγκόσμιων συνδέσεων κινητών συσκευών/M2M, τα δίκτυα 3G θα υποστηρίζουν το 57% και τα δίκτυα 4G θα υποστηρίζουν το 10%.
 • Έως το 2017, οι συνδέσεις 4G θα αντιστοιχούν στο 45% (5 exabyte/μήνα) της συνολικής κυκλοφορίας δεδομένων μέσω κινητών συσκευών.
 • Η κυκλοφορία δεδομένων μέσω 4G θα 40πλασιαστεί την περίοδο 2012 – 2017 ή αλλιώς θα παρουσιάσει CAGR 109%.
 • Το 2012, ο μέσος όρος συνδέσεων 4G δημιούργησε 2 gigabyte κυκλοφορίας δεδομένων μέσω κινητών συσκευών ανά μήνα, η οποία είναι 18 φορές μεγαλύτερη από ό,τι τα 0,110 gigabyte/μήνα για το μέσο όρο συνδέσεων εκτός 4G.