Η Panda Security, The Cloud Security Company, ανακοινώνει ότι το
Panda Internet Security 2011 πιστοποιήθηκε από το έγκυρο ανεξάρτητο εργαστήριο AV-TestΗ λύση της Panda Security κατάφερε να ανιχνεύσει το 100% των δειγμάτων malware που χρησιμοποίησε για τους σκοπούς των τεστ το AV-Test, καθώς επίσης και εκείνων από την “Wild” λίστα που χρησιμοποιεί.

Η εικόνα είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://prensa.pandasecurity.com/wp-content/uploads/2011/04/av-test.jpg


Τα τεστ “Προστασίας” του AV-Test κάλυψαν την ανίχνευση στατικών και δυναμικών malware, περιλαμβάνοντας και τις πραγματικές 0-Day επιθέσεις. Στην περίπτωση του “Αποκλεισμού” εξέτασαν τον καθαρισμό και την απάλειψή τους ενώ το τεστ που αφορά στην “Χρηστικότητα” περιέλαβε τη μέτρηση της μείωσης της απόδοσης του συστήματος που προκαλείται από τη χρήση των λύσεων.


Το Panda Internet Security 2011 βαθμολογήθηκε με το βαθμό 5 στην κατηγορία “Προστασία”, και 4,5 στις κατηγορίες “Αποκλεισμός” και “Χρηστικότητα”. Σε όλες τις κατηγορίες το άριστα είναι ο βαθμός 6. Σημειώνεται ότι μόνο 17 από τα 22 προϊόντα που αξιολογήθηκαν πέρασαν όλα τα τεστ και κρίθηκαν άξια να πιστοποιηθούν από το AV-Test. 


Για περισσότερες πληροφορίες σχετική με τις παραπάνω πιστοποιήσεις μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα http://www.av-test.org/certifications.


Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο www.pandasecurity.com και στα:
http://www.facebook.com/PandaUSA
http://www.youtube.com/PandaSecurity1
http://www.twitter.com/Panda_Security