Η Akeydor Limited, αντιπρόσωπος της Tripwire για την ελληνική αγορά και τα ΒαλκάνιαΣυγκεκριμένα, με τη λύση (Software only) Tripwire Enterprise, η Akeydor υλοποιεί Changes Management και Changes Auditing σε όλα τα επίπεδα της πληροφορικής ενός Οργανισμού, προκειμένου να ελέγχει όλες τις αλλαγές οι οποίες μπορούν να καθίστανται ως αποδεκτές (approved changes), μη αποδεκτές (not approved) ή αποδεκτές με βάση τις εξαιρέσεις από τις πολιτικές του Οργανισμού (exceptions). Με τη λύση Tripwire Log Center, η Akeydor πραγματοποιεί δυναμικό Security Event Management και Log Management με Correlation, Forensic analysis και long term data retention. Η Akeydor γίνεται από τις πλέον ειδικευμένες εταιρείες λογισμικού Change Management, Configuration Control, Asset Management και Remote Support Management στο χώρο της πληροφορικής. Κύρια μέριμνά της είναι η αύξηση του εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού, η αυτοματοποίηση των εσωτερικών λειτουργιών και διαδικασιών και η μείωση του κόστους της καθημερινής λειτουργίας, προσφέροντας software – only solutions για να καθιστά δυνατές τις παραπάνω λειτουργίες. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Akeydor online www.Akeydor.com ή στο τηλέφωνο 210-3603387.