Τα σημερινά data centers απαιτούν μεγαλύτερο εύρος ζώνης για να έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν τα 2.5 πεντάκις εκατομμύρια bytes δεδομένων που δημιουργούνται κάθε μέρα.

 

 

 

 

 

Για να ανταποκριθούν σε αυτή την απαίτηση, οι εταιρείες Corning, US Conec, Tyco Electronic, Molex και άλλες, ανακοίνωσαν την υποστήριξή τους για τη νέα τεχνολογία οπτικού καλωδίου MXC, ενός βασικού δομικού στοιχείου στις τεχνολογίες Intel Silicon Photonics, που βοηθά στον προσδιορισμό του σχεδίασμού του data center του μέλλοντος. Ένα καλώδιο MXC μπορεί να μεταφέρει δεδομένα με ταχύτητα 1.6 Terabits ανά δευτερόλεπτο. Με αυτή την ταχύτητα, δυο ταινίες HD μπορούν να μεταφερθούν απο το iTunes σε λιγότερο από δύο δευτερόλεπτα. Αυτή η ανάρτηση από τον Δρ. Mario Paniccia, διευθυντή τoυ εργαστηρίου φωτονικής τεχνολογίας της Intel, παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτή την είδηση καθώς και για τις νέες καινοτομίες για το data center, που θα γίνουν εφικτές με τις φωτονικές διατάξεις πυριτίου της Intel.