Σήμα κινδύνου για ενδεχόμενη ενεργοποίηση του ηλεκτρονικού ιού Conficker την 1η Απριλίου έχουν σημάνει κορυφαίες εταιρείες ηλεκτρονικής ασφάλειας

Στην παρούσα φάση, πάντως, οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι δημιουργοί του ιού θα επιδιώξουν να μολύνουν ακόμη περισσότερους υπολογιστές προετοιμάζοντας μία μεγαλύτερη μελλοντική επίθεση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Microsoft έχει επικηρύξει τους δημιουργούς του Conficker προσφέροντας αμοιβή ύψους 250.000 δολάρια.


ΗΜΕΡΗΣΙΑ 01.04.2009