Μεταξύ κολοσσών στο χώρο του Help Desk και Service Management, η Akeydor έρχεται να διαθέσει ένα νέο δυναμικό και πλήρες Help Desk προϊόν από την CrossTec: το ResQ fully web based & secure Help Desk and ITIL Management operator’s solution, με εκπληκτικές δυνατότητες και τιμολογιακή πολιτική που βοηθάει τους Έλληνες χρήστες.

Το ResQ προσφέρει λεπτομερές recording και tracking των user help requests. Οι δυνατότητες Routing, Tracking και Resolving υποθέσεων τεχνικής υποστήριξης απλοποιούνται μέσω της δυναμικής και ασφαλούς web based κονσόλας διαχείρισης, ResQ! Το ResQ είναι πλήρως web based και περιλαμβάνει advanced implementation ITIL processes, ενώ είναι διαθέσιμο είτε ως Stand alone λύση είτε ως μέρος του συνολικού IT Support Management ενός Οργανισμού είτε και ως plug in της δημοφιλούς λύσης μας για πλήρες IT Asset Management – EMS! Το ResQ προσφέρει απλοποιημένες html help desk δυνατότητες, διαθέσιμες ως stand alone ή πλήρως integrated με το EMS network Management.

Η Akeydor προσφέρει business software solutions & implementations για την υποστήριξη και τη διαχείριση των Desktops, Servers και Smartphones, σε ποικίλα λειτουργικά συστήματα σήμερα και μέσω των διαφορετικών και πολλές φορές πολύπλοκων περιβαλλόντων. Η εξειδίκευση της Akeydor είναι η διάθεση χαμηλού κόστους secure και reliable Remote Control and Support Management, Help Desk Management λύσεων για όλα τα λειτουργικά συστήματα. Η Akeydor διατηρεί στρατηγική σχέση με την CrossTec Corporation, publisher Remote Control & Asset Management λύσεων στις ΗΠΑ. Επίσης η στρατηγική σχέση της Akeydor με την Tripwire καθιστά την Akeydor ως πρωτοπόρο στην εξειδικευμένη αγορά των Audit Management, Log Management και Configuration Management, όπου η ελεγχόμενη λειτουργία όλων των συστημάτων μεγάλων Οργανισμών πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένες πολιτικές και διεθνή πρωτόκολλα συμμόρφωσης, όπως PCI DSS, SOX, HIPPA, NERC, ISO 17799, 270001. Οι λύσεις της Akeydor αποδίδουν σήμερα cost savings και efficiency increase σε χιλιάδες Οργανισμούς σε Ελλάδα, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Ασία.
www.Akeydor.com

Τα κύρια χαρακτηριστικά του ResQ

 • Αυτόματο assignment των tickets, βασιζόμενο στα pre defined rules των operators είτε ως problem type είτε ως user type.
 • Αυτόματο ticket escalation, βασιζόμενο σε pre defined rules των operators.
 • Ticket notes history που περιλαμβάνουν source identifiers.
 • Help requests logging που περιλαμβάνει customizable κατηγορίες οι οποίες βοηθούν σε inputting πληροφοριών.
 • Δυνατότητα να προστεθούν αρχεία στα tickets.
 • Ticket priorities μπορούν να αξιολογηθούν αυτόματα.
 • Λεπτομερές corporate status που περιλαμβάνει totals για calls in, status και μέσο όρο resolution times.
 • Πλήρες integration με Active Directory που διευκολύνει user data reporting.
 • Streamlined δημιουργία solutions database, που βοηθά μελλοντικά help requests.
 • Απλοποίηση διαχείρισης problem type definitions.
 • Online reviewing, που περιλαμβάνει help requests και real time status reports.
 • Πλήρως ασφαλής και web based πλατφόρμα. Δεν χρειάζεται προεγκατάσταση, ενώ μέσω ενός import wizard απλοποιείται η εισαγωγή των user details από external systems.
 • Advanced security και κάθε operator & users και access control management.
 • Διατίθεται ως stand alone ή ως plug in με το EMS IT Asset & Network Management