Με σκοπό την αξιολόγηση και την ενίσχυση των εφαρμοζόμενων μεθόδων εργασίας ενόψει των εκλογών του 2024, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ οργάνωσαν σήμερα άσκηση κυβερνοασφάλειας. Εταίροι από εθνικές αρχές και όργανα της ΕΕ δοκίμασαν τα σχέδιά τους για την αντιμετώπιση κρίσεων και για πιθανές αντιδράσεις σε περιστατικά κυβερνοασφάλειας που μπορεί να επηρεάσουν τις ευρωπαϊκές εκλογές. Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να μπορούν να εμπιστευτούν την εκλογική διαδικασία της ΕΕ. Οι κίνδυνοι για τις εκλογές μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές, από τη χειραγώγηση των πληροφοριών και παραπληροφόρηση έως κυβερνοεπιθέσεις που θέτουν σε κίνδυνο υποδομές.

Η άσκηση εντάσσεται στα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διασφάλιση ελεύθερων και δίκαιων εκλογών τον Ιούνιο του 2024. Στη δεύτερη αυτή άσκηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των εθνικών εκλογικών αρχών και των αρχών κυβερνοασφάλειας, παρατηρητές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη CERT-ΕΕ και τον Οργανισμό της ΕΕ για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA). Ενώ την κύρια ευθύνη για την προστασία της ακεραιότητας των εκλογών τη φέρουν τα κράτη μέλη της ΕΕ, η άσκηση συνέβαλε στη βελτίωση της κοινής τους ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κυβερνοαπειλών και υβριδικών απειλών, καθώς και της ικανότητάς τους να αναπτύσσουν και να διατηρούν την εποπτεία της κατάστασης σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού κυβερνοασφάλειας.

Περισσότερες πληροφορίες είναι στο  δελτίο Τύπου.