Η BEWISE, ως πιστοποιημένος Cisco Premier Partner, ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση ενός σημαντικού έργου με τεχνολογία Cisco στην AEGEAN BALTIC BANK.

Το έργο αφορά την αντικατάσταση και επέκταση της υπάρχουσας τηλεφωνικής υποδομής της τράπεζας, με τη χρήση της CISCO Unified Call Manager λύσης, μιας πρωτοποριακής πλατφόρμας ενοποιημένων επικοινωνιών που προσφέρει πλήρη ευελιξία, ασφάλεια και απόδοση στους χρήστες.

Η BEWISE, διαθέτοντας το Advanced Collaboration Architecture Specialization  της Cisco για Unified Communication τεχνολογίες, ανέλαβε την πλήρη σχεδίαση, υλοποίηση και υποστήριξη της λύσης, παρέχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την επίτευξη των στόχων του πελάτη.

Η λύση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Bewise με γνώμονα να καλυφθούν οι εσωτερικές ανάγκες της AEGEAN BALTIC BANΚ και να βελτιωθεί η επικοινωνία με τους εξωτερικούς συνεργάτες και πελάτες. Με την υλοποίηση του έργου, η AEGEAN BALTIC BANK κατάφερε να εκσυγχρονίσει τον τρόπο εργασίας των υπαλλήλων της, προσφέροντας μια ενοποιημένη λύση για τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές όλων των υποκαταστημάτων της. Επιπροσθέτως, ο οργανισμός επωφελείται από τις δυνατότητες της τηλεφωνίας μέσω video και ενσωματώνει video meetings για “face-to-face” απομακρυσμένες συναντήσεις. Πλέον μπορεί να υποστηρίξει καλύτερα υπαλλήλους που εργάζονται απομακρυσμένα και βρίσκονται σε διαφορετικά υποκαταστήματα ή παραρτήματα.

Η συνεργασία με την AEGEAN BALTIC BANK αποτελεί μια ακόμη επιβεβαίωση της αξίας και της ποιότητας των υπηρεσιών της BEWISE, που στοχεύουν στον επιτυχή ψηφιακό μετασχηματισμό όλων των οργανισμών και την βελτίωση της επιχειρηματικής τους αποδοτικότητας. Η BEWISE προσβλέπει σε μια μακροχρόνια και εποικοδομητική σχέση με την AEGEAN BALTIC BANK, προσφέροντας τις καλύτερες λύσεις για τις προκλήσεις του μέλλοντος.