– Έκθεση που δημοσιεύθηκε στις 30 Ιανουαρίου σχετικά με τον αντίκτυπο των big and open data σε 28 κράτη μέλη της ΕΕ, διαπίστωσε ότι η μετάβαση σε data-driven λύσεις μπορεί να συνεισφέρει €206 δις στην Ευρωπαϊκή οικονομία μέχρι το 2020 -που αντιστοιχεί σε αύξηση 1,9% στο Ευρωπαϊκό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.

 

 

 

 

 

 

Η έκθεση επισημαίνει ότι τα κέρδη θα γίνουν αισθητά και στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συγκεκριμένα η αύξηση του ΑΕΠ για τη Βόρεια Ευρώπη θα είναι της τάξης του 2,2%, στα Νέα Κράτη Μέλη 1,9% και στη Νότια Ευρώπη 1,6%. Οι οικονομικοί τομείς που φαίνεται να κερδίζουν περισσότερο συμπεριλαμβάνουν το εμπόριο  (€47 δις ), τη βιομηχανία (€45 δις ), τη δημόσια διοίκηση (€27 δις ) και την περίθαλψη (€10δις).

Η έρευνα, η οποία χορηγήθηκε από τη Microsoft, ανατέθηκε από τη demos EUROPA και συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Οικονομικών Σπουδών της Βαρσοβίας, έχει τίτλο ΅Big & Open Data στην Ευρώπη: Μία μηχανή ανάπτυξης ή μια χαμένη ευκαιρία;Ά και χρησιμοποιεί ένα μακροοικονομικό μοντέλο για την εκτίμηση της οικονομικής προοπτικής  των big and open data. Το Παγκόσμιο Μοντέλο Εκτίμησης Επιπτώσεων των Big and Open Data  (BOUDICA) περιλαμβάνει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την ευρωπαϊκή οικονομία για την εκτίμηση της προστιθέμενης αξίας για τις επιχειρήσεις σε 21 τομείς για κάθε ευρωπαϊκή χώρα.

Ένα ακόμα βασικό πόρισμα της έκθεσης είναι η σημαντική προοπτική των big and open data  να παρέχουν  πιο αποδοτικές και διαφανείς υπηρεσίες στο δημόσιο τομέα. Από τις εφαρμογές που επιτρέπουν στους κατοίκους των πόλεων  να προγραμματίζουν τις διαδρομές τους με τις δημόσιες συγκοινωνίες, μέχρι την  παροχή πληροφοριών στους πολίτες σχετικά με τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας για τα σπίτια τους, η έκθεση υπογραμμίζει τη δυνατότητα ενδυνάμωσης  του δημόσιου ελέγχου και την διευκόλυνση του διαλόγου σχετικά με τις κυβερνητικές ενέργειες και υπηρεσίες. Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και επιχειρηματίες μπορούν επίσης να επωφεληθούν από την καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στις αγορές και τη βελτίωση της αποδοτικότητας των επιχειρηματικών διαδικασιών που προσφέρονται από τα big and open data.

Για να εξασφαλιστεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ευρώπης με την αξιοποίηση των big and open data, μειώνοντας το κενό στην καινοτομία και για την εξασφάλιση χρηματοδότησης σε καινοτόμες λύσεις δεδομένων, η έκθεση ενθαρρύνει τους φορείς να συνεργαστούν σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με πρωτοβουλίες, όπως η ενίσχυση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς μέσω της εναρμόνισης των κανονισμών και προτύπων των δεδομένων.

Μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την δημοσίευση της έκθεσης, ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών μελετών της Βαρσοβίας και συγγραφέας της έκθεσης Maciej Bukowski, δήλωσε: «Η Ευρώπη μπορεί να απολαύσει τεράστια οφέλη στην αύξηση της καινοτομίας και της ανάπτυξης αν αγκαλιάσει τα big and open data. Σε επίπεδο ΕΕ, η δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας ψηφιακής αγοράς θα μειώσει τα εμπόδια για  την είσοδο στον τομέα των big data, επιτρέποντας την ευκολότερη δημιουργία λύσεων ΤΠΕ που θα λειτουργούν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με χαμηλότερο κόστος για τους καταναλωτές και το δημόσιο τομέα. Η πρόκληση είναι να ενσωματωθούν τα big and open data σε μια ευρύτερη ατζέντα μεταρρυθμίσεων για την Ευρώπη που θα αντικατοπτρίζει την οικονομική πραγματικότητα μετά την κρίση και ενισχύει την οικονομική ανάπτυξη για το μέλλον

Ο Jan Muehlfeit, Πρόεδρος της Microsoft Europe, πρόσθεσε: «Τα big and open data θα ξεκλειδώσουν νέα ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας και νέες ευκαιρίες για όλους τους Ευρωπαίους χάρις στη μείωση του κόστους, τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας και την ευκολότερη πρόσβαση στις καινοτομίες της τεχνολογίας. Βλέπουμε ήδη τις δυνατότητες του σε  όλη την Ευρώπη, σε πόλεις όπως το Μάντσεστερ για παράδειγμα όπου το ΅Transport for Greater ManchesterΆ χρησιμοποιεί το Windows Azure για να φιλοξενήσει μια νέα πλατφόρμα open data πραγματικού χρόνου, η οποία βοηθάει τους επιβάτες να οργανώσουν καλύτερα το ταξίδι τους. Η χρήση των  big and open data αποτελεί άλλη μια φάση της συνεχιζόμενης επανάστασης των ΤΠΕ, μια επανάσταση που μπορεί να βοηθήσει την Ευρώπη να παραμείνει ανταγωνιστική και καινοτόμα

Μπορείτε να κατεβάσετε ολόκληρη την έκθεση από εδώ.