Βασικά στοιχεία των αποτελεσμάτων

Η εταιρεία παρουσίασε για 3η συνεχόμενη οικονομική χρονιά αύξηση στα έσοδα τα οποία διαμορφώθηκαν στα 18,55 εκ. ευρώ έναντι 18 εκ. ευρώ με τη συμμετοχή των υπηρεσιών στα έσοδα σταθερή στο 23%.

Σταθερή η εικόνα στη λειτουργική κερδοφορία με το Adjusted EBITDA να διαμορφώνεται στα 1,049 εκ. ευρώ. O δείκτης EBITDA έχει επιβαρυνθεί με το κόστος των δικαιωμάτων προαίρεσης (stock options) το οποίο υπολογίζεται στα 219.044 ευρώ για την τρέχουσα χρήση. Η επιβάρυνση αυτή έχει αποτυπωθεί στις οικονομικές καταστάσεις επηρεάζοντας αρνητικά την κερδοφορία αλλά όχι τα ίδια κεφάλαια και την καθαρή θέση της εταιρείας.

Η εταιρεία προχώρησε σε μια σειρά από επενδύσεις: εκσυγχρόνισε όλο τον εξοπλισμό του προσωπικού, προχώρησε την μετάβαση σε Cloud λύση στο τηλεφωνικό της κέντρο καθώς και στην ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων της εταιρείας. Όλες οι επενδύσεις είχαν στόχο τη βελτίωση του αποτυπώματος της εταιρείας στο περιβάλλον, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της CPI Άρης Παπαθάνος, ανέφερε: «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που συνεχίζουμε την ανοδική μας πορεία. Εκτός από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, οι συνθήκες στην αγορά συνεχίζουν να αποτελούν πρόκληση. Υπάρχει ανοδική τάση στους μισθούς και στα χρηματοοικονομικά έξοδα και παράλληλα αρκετές ευκαιρίες ανάπτυξης των εσόδων. Στη φετινή χρήση έχουμε ήδη 3 νέες σημαντικές συνεργασίες με προμηθευτές του εξωτερικού που θα μας δώσουν ώθηση και αρκετά έργα προς υλοποίηση σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Είμαι αισιόδοξος ότι θα βελτιώσουμε τα μεγέθη μας για μια ακόμη χρονιά».

H CPI προσφέρει προϊόντα, λύσεις και υπηρεσίες στις επιχειρήσεις με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ροής εργασιών. Οι λύσεις που διαθέτει, απευθύνονται στις αγορές της Εκτύπωσης και Ψηφιοποίησης, της Εποπτείας και Ασφάλειας, της Λιανικής και Τιμολόγησης (Φορολογικοί μηχανισμοί, e-invoicing, Point Of Sale) και της Εκπαίδευσης (Interactive Boards, Projectors). Παράλληλα, η CPI προσφέρει υπηρεσίες outsourcing όπως Διαχείριση Εκτυπώσεων και Ψηφιοποίηση Εγγράφων, έχοντας πολύ μεγάλο αριθμό συμβολαίων, καθώς και Υπηρεσίες Υποστήριξης σε μεγάλους Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισμούς παρέχοντας υπηρεσίες βάσει SLA (Service Level Agreement) ή υλοποιώντας projects για λογαριασμό τους.