• Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας ΕΥ και Microsoft
  • Reskilling και upskilling σε πέντε τεχνικές πιστοποιήσεις
  • Αποσκοπεί στη μείωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων και την ισότητα ευκαιριών στον κλάδο της τεχνολογίας

Η ΕΥ Ελλάδος αγκαλιάζει πρώτη το CyberSecurity Women’s Academy, μία νέα ακαδημία κυβερνοασφάλειας για γυναίκες που ξεκίνησε πιλοτικά η Microsoft και αναπτύσσει μέσω συνεργατών. Στόχος της ακαδημίας είναι η υποστήριξη των γυναικών, ώστε να εξελίξουν τις τεχνικές δεξιότητές τους πιστοποιούμενες από τη Microsoft, να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να εκκινήσουν την καριέρα τους στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια των δράσεων της ΕΥ Ελλάδος για την ενίσχυση της ίσης αντιπροσώπευσης των γυναικών και του ρόλου τους στον χώρο της κυβερνοασφάλειας και της τεχνολογίας γενικότερα, όπου παραδοσιακά υποεκπροσωπούνται. Σε απόλυτη σύμπλευση με τη συνεχόμενη προσπάθεια της Microsoft στην ίδια κατεύθυνση, μέρος της δέσμευσής της μέσω του GRforGrowth για την εκπαίδευση και πιστοποίηση σε ψηφιακές δεξιότητες 100.000 πολιτών μέχρι το 2025.

Το πρόγραμμα, το οποίο παρέχεται δωρεάν από την ΕΥ Ελλάδος με τη συνεργασία της Microsoft και της Infolab, ξεκίνησε τον Απρίλιο και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο, με την εκπαίδευση  γυναικών σε πέντε τεχνικές πιστοποιήσεις της Microsoft. Σημειώνεται δε, ότι οι επαγγελματίες που παρακολουθούν την ακαδημία, επελέγησαν έπειτα από διαδικασία αξιολόγησης 131 υποψηφίων.

Το EY & Microsoft Women Cybersecurity Academy, έρχεται σε συνέχεια παλαιότερων δράσεων, όπως το πρόγραμμα ReGeneration Academy for Women in Data Engineering powered by EY, που διοργανώθηκε το 2021-2022 σε συνεργασία με το ReGeneration. Το πρόγραμμα απευθυνόταν αποκλειστικά σε νέες πτυχιούχους, παρέχοντας εξειδικευμένη εκπαίδευση 100 ωρών στον κλάδο της επιστήμης των δεδομένων (data science). Μετά την ολοκλήρωσή του, 20 γυναίκες απόφοιτοι του προγράμματος προσελήφθησαν από την ΕΥ Ελλάδος και εντάχθηκαν στις ομάδες της.

Αναφερόμενη στο πρόγραμμα, η κυρία Αγγελική Δέλγα, Senior Manager στο Τμήμα Υπηρεσιών Κυβερνοασφάλειας και Ιδιωτικότητας της EY Ελλάδος, δήλωσε: «Στην EY, έχουμε από καιρού αναδείξει την ανάγκη για πιο ισχυρή και ισότιμη παρουσία των γυναικών, καθώς και για περισσότερη ποικιλομορφία απόψεων και δεξιοτήτων στην κυβερνοασφάλεια. Έτσι, μέσω της πρωτοβουλίας του EY & Microsoft CyberSecurity Women’s Academy, δίνουμε την ευκαιρία σε νέες επαγγελματίες να ενισχύσουν και να πιστοποιήσουν τις τεχνικές τους δεξιότητες, με την αξιοπιστία της Microsoft, ώστε να σταδιοδρομήσουν και να ξεχωρίσουν στον χώρο της κυβερνοασφάλειας».

Ο κ. Παναγιώτης Παπαγιαννακόπουλος, Εταίρος στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος και υπεύθυνος για τη σχέση της EY με τη Microsoft Ελλάδος, σχολίασε σχετικά: «Η δημιουργία ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου που έχει ορίσει ως σκοπό της η ΕΥ, αφορά έναν κόσμο με ισότητα ευκαιριών απασχόλησης για όλους. Μέσα από το ισχυρό οικοσύστημα συμμαχιών που έχουμε αναπτύξει, μάς δίνεται η ευκαιρία να δρομολογήσουμε, από κοινού, με εταίρους όπως η Microsoft, δράσεις με θετικά αποτελέσματα για όλους. Η ακαδημία αυτή, επιτελεί ένα σημαντικό έργο για την ανάδειξη του κρίσιμου ρόλου των γυναικών στον νευραλγικό τομέα της κυβερνοασφάλειας, και αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της δέσμευσής μας για έναν εργασιακό κόσμο με ισότιμες ευκαιρίες και χωρίς αποκλεισμούς».