Κατά τη διάρκεια του 9ου διαλόγου ΕΕ-ΗΠΑ για τον κυβερνοχώρο, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, οι δύο πλευρές συζήτησαν σχετικά με την κοινή τους δέσμευση για μια ανθεκτική εταιρική σχέση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, για ένα ανοικτό, διαλειτουργικό, ασφαλές και αξιόπιστο διαδίκτυο, αλλά και για τη σταθερότητα στον κυβερνοχώρο.

Οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για διατλαντική συνεργασία και συντονισμό και συμμερίστηκαν την άποψη ότι το επιδεινούμενο παγκόσμιο περιβάλλον κυβερνοαπειλών, το οποίο χαρακτηρίζεται από την «παράνομη στρατιωτική επίθεση» της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και άλλες εξελίξεις, όπως η διάδοση του ransomware, απαιτεί βαθύτερη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με διάφορα βασικά θέματα γύρω από την κυβερνοασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των ψηφιακών προϊόντων και των σχετικών προτύπων, της κυβερνοανθεκτικότητας των υποδομών ζωτικής σημασίας, του αντικτύπου και των ευκαιριών των αναδυόμενων τεχνολογιών και της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών κυβερνοασφάλειας στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Ο Josep Borrell, Ύπατος Εκπρόσωπος/Αντιπρόεδρος, δήλωσε: «Η κυβερνοασφάλεια έχει καταστεί αναπόσπαστο μέρος της διπλωματίας. Μέσω του διαλόγου ΕΕ-ΗΠΑ για τον κυβερνοχώρο, ενισχύουμε τη διατλαντική συνεργασία και τη συλλογική μας ανθεκτικότητα για την καταπολέμηση των κλιμακούμενων απειλών για την κυβερνοασφάλεια που αντιμετωπίζουμε παγκοσμίως.»

Ο Thierry Breton, ο Ευρωπαίος επίτροπος Βιομηχανίας, Άμυνας και Τεχνολογίας, δήλωσε πως «το σημερινό δύσκολο γεωπολιτικό πλαίσιο αποτυπώνει και τις εντεινόμενες απειλές που αντιμετωπίζουμε στον κυβερνοχώρο. Είναι σημαντικό η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες να συνεργαστούν στενά για την προώθηση ενός ασφαλούς κυβερνοχώρου, μεταξύ άλλων μέσω της προστασίας των υποδομών ζωτικής σημασίας και της βελτίωσης της ασφάλειας των ψηφιακών προϊόντων».

Κατά τη διάρκεια του διαλόγου, ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) και ο Οργανισμός των Ηνωμένων Πολιτειών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την ασφάλεια των υποδομών (CISA) επισημοποίησαν μια συμφωνία συνεργασίας, η οποία καλύπτει θέματα όπως η ευαισθητοποίηση και η κατάρτιση, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και η ανταλλαγή γνώσεων για κοινή επίγνωση της κατάστασης.

Οι δύο πλευρές αποφάσισαν, επίσης, να εμβαθύνουν περαιτέρω τη συνεργασία τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τις αναδυόμενες τεχνολογίες, με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη και την μετακβαντική κρυπτογραφία. Η συνεργασία θα επιδιώξει να προωθήσει την ασφαλή χρήση της AI σε υποδομές ζωτικής σημασίας. Οι συμμετέχοντες στο Cyber Dialogue συζήτησαν, επίσης, για πιθανές κοινές δραστηριότητες στη μετάβαση προς την μετακβαντική κρυπτογραφία, συμπεριλαμβανομένης της τυποποίησης.

Η ΕΕ και οι ΗΠΑ, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ολοκλήρωσαν τον διάλογο επιβεβαιώνοντας τη συνεχή δέσμευσή τους για την προώθηση ενός παγκόσμιου, ανοικτού, ελεύθερου, σταθερού και ασφαλούς κυβερνοχώρου, λαμβάνοντας υπόψιν το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών.

infocom.gr BY