Πάνω από 7 στα 10 υψηλόβαθμα στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα εκφράζουν ανησυχία για τη συστηματική χρήση εφαρμογών Generative AI από τους εργαζομένους

Ευκαιρίες αλλά και κινδύνους από τη συστηματική χρήση εφαρμογών Generative AI διαβλέπουν τα C-suite στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.  Ο όρος C-Suite χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα μέλη της διοικητικής ομάδας μίας επιχείρησης, όπως CEO (Διευθύνων Σύμβουλος), CFO (Διευθυντής Οικονομικών), CIO (Διευθυντής Πληροφοριών), COO (Γενικός Διευθυντής Λειτουργιών), κ.λπ.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της νέας διεθνούς έρευνας της Kaspersky που παρουσίασε σήμερα ο  Βασίλης Βλάχος, Channel Manager της Kaspersky για Ελλάδα και Κύπρο,  η συντριπτική πλειονότητα (92%) των C-suite στελεχών μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων παραδέχεται ότι οι εργαζόμενοί τους χρησιμοποιούν τακτικά εφαρμογές Generative AI (όπως το ChatGPT, το bard της Google κλπ.). Μάλιστα, τέσσερις στους δέκα (40%) ανέφεραν ότι οι εφαρμογές αυτές αποτελούν πλέον βασικό εργαλείο για την υποστήριξη μιας σειράς καθηκόντων. Ταυτόχρονα, η μεγάλη πλειονότητα του δείγματος (72%) εκφράζει ανησυχία για τους πιθανούς κινδύνους ασφάλειας που προκύπτουν από τη συστηματική χρήση εφαρμογών Generative AI, καθιστώντας πιθανή τη διαρροή ευαίσθητων δεδομένων αλλά ακόμη και την πλήρη απώλεια ελέγχου των λειτουργιών της επιχείρησης.

«Είναι γεγονός ότι η ενσωμάτωση εφαρμογών Generative AI έχει αυξήσει σημαντικά την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Ωστόσο, σύμφωνα με την τελευταία μας έρευνα, παρότι τα ανώτερα στελέχη γνωρίζουν πως οι εφαρμογές αυτές αποτελούν στοιχείο της εργασιακής καθημερινότητας των εργαζομένων, αγνοούν το βαθμό καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιούνται. Δεδομένου ότι η χρήση εφαρμογών Generative AI στους χώρους εργασίας ήρθε για να μείνει, όσο επεκτείνεται η χρήση τους τόσο πιο δύσκολο θα είναι να τεθεί πλαίσιο ελέγχου και ασφαλείας για βασικά τμήματα των επιχειρήσεων όπως το HR, τα οικονομικό τμήμα, το μάρκετινγκ ή ακόμα και το IT», εξηγεί ο Βασίλης Βλάχος

Η ενσωμάτωση εφαρμογών Generative AI έχει ήδη επιφέρει σημαντικές τομές στη λειτουργία των επιχειρήσεων, ενώ στο μέλλον αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αναπτύσσονται και τοποθετούνται απέναντι στην αγορά. Ενδεικτικά, από το δείγμα της έρευνας σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες (93%) ανέφεραν πως η χρήση Generative AI έχει τεθεί ως θέμα συζήτησης στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών τους κατά τους τελευταίους 6 μήνες, ενώ πάνω από ένας στους δύο (54%) πιστεύει ότι οι εφαρμογές Generative AI θα προκαλέσουν “επανάσταση’’ στον τομέα της τεχνολογίας, όπως ακριβώς συνέβη και με τη μηχανή αναζήτησης της Google.

Βασικό χαρακτηριστικό των εφαρμογών Generative AI είναι η συνεχής μάθηση μέσω της εισροής καινούργιων δεδομένων. Αυτό για τις επιχειρήσεις σημαίνει ότι όταν ένας εργαζόμενος εισάγει ευαίσθητα δεδομένα του οργανισμού σε κάποια εφαρμογή, προβαίνει ουσιαστικά σε ακούσια διαρροή δεδομένων. Στην έρευνα μεγάλο τμήμα των ανώτερων στελεχών διατυπώνει έντονους προβληματισμούς σχετικά με το γεγονός αυτό, με την πλειονότητα να φοβάται το ενδεχόμενο οι εργαζόμενοι να κοινοποιούν ευαίσθητα δεδομένα της εταιρείας (72%) και των πελατών της (71%) χρησιμοποιώντας πλατφόρμες Generative AI.

Την ίδια στιγμή που μεγάλο τμήμα του δείγματος διατυπώνει προβληματισμούς, από την άλλη οι μισοί συμμετέχοντες (50%) σχεδιάζουν την ένταξη εφαρμογών Generative AI για την αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων καθημερινών εργασιών των εργαζομένων τους. Παράλληλα, το 41% σκοπεύει να ενσωματώσει εφαρμογές Generative AI στην επαγγελματική του καθημερινότητα προκειμένου να αναβαθμίσει την παραγωγική διαδικασία. Σχετικά με τα τμήματα τα οποία θα μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες, στην πρώτη θέση βρίσκεται το Μάρκετινγκ (34%), ακολουθούν το Οικονομικό τμήμα (15%) και το τμήμα Επικοινωνίας (14%), ενώ στην τέταρτη θέση (11%) βρίσκεται το τμήμα Πωλήσεων. Τα τμήματα IT και κυβερνοασφάλειας βρίσκονται πολύ χαμηλά στη λίστα με μόλις 6%.

Ωστόσο, παρά τις ανησυχίες και τα πλάνα επέκτασης της χρήσης Generative AI, μόλις το 20% του δείγματος ανέφερε πως έχει συζητηθεί σε ανώτερο επίπεδο η θέσπιση κανόνων για τη χρήση των συγκεκριμένων εφαρμογών, ενώ σχεδόν κανείς (1%) δεν προχώρησε σε απαγόρευση της χρήσης Generative AΙ στον χώρο εργασίας.

«Θα περίμενε κανείς η πιθανότητα διαρροής ευαίσθητων δεδομένων και απώλειας ελέγχου της λειτουργίας νευραλγικών τμημάτων μιας επιχείρησης να προκαλεί ενδοιασμούς στα ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων σχετικά με την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, όπως προκύπτει από τα δεδομένα της έρευνας, 1 στους 4 σκοπεύει να αναθέσει σε εφαρμογές Generative AI ορισμένες από τις σημαντικότερες λειτουργίες μιας επιχείρησης. Για να καταφέρουν οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε αυτό το βήμα χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία της επιχείρησης, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η εφαρμογή αυστηρών πολιτικών διαχείρισης και προστασίας δεδομένων» προσθέτει ο Βασίλης Βλάχος.

Η έρευνα της Kaspersky με τίτλο «Gen AI Business Infiltration: CLevel executives are sitting on an AI timebomb, aware of the risks, but too complacent to act» περιέχει συνολικά 1,863 συνεντεύξεις με στελέχη C-level επιπέδου σε μεγάλες επιχειρήσεις από 8 χώρες της Ευρώπης, ενώ από την Ελλάδα συμμετείχαν συνολικά 200 στελέχη.

Για να κατεβάσετε ένα αντίγραφο του report, μπορείτε να πατήσετε εδώ:  Kaspersky_Presentation_Final