Η Forscope, ο μεγαλύτερος μεσίτης μεταχειρισμένου λογισμικού στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, παρέχει σε ιδιωτικές εταιρείες και δημόσιους φορείς οικονομικό και αξιόπιστο μεταχειρισμένο λογισμικό, το οποίο είναι πλήρως νόμιμο και συνοδεύεται από όλες τις απαραίτητες εγγυήσεις. Η εταιρεία μεταπωλεί μεταχειρισμένο λογισμικό με άδεια χρήσης απεριόριστης διάρκειας, βοηθώντας τους πελάτες της να μειώσουν το κόστος κτήσης λογισμικού έως και 70%.

Το νομικό πλαίσιο της ΕΕ για τη μεταπώληση λογισμικού ορίζεται από την Οδηγία 2009/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αυτό το πλαίσιο αποτέλεσε τη βάση για την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο της ΕΕ το 2012, η οποία διασφαλίζει υγιή και θεμιτό ανταγωνισμό στην ευρωπαϊκή αγορά. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί το γεγονός ότι ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων έχει ήδη λάβει τις νόμιμες οικονομικές απολαβές που του αναλογούν από την πρώτη πώληση του λογισμικού και, ως εκ τούτου, δεν έχει το δικαίωμα να παρακωλύσει την περαιτέρω μεταπώλησή του.

Συνολικά, η διαδικασία πώλησης και μεταβίβασης της ιδιοκτησίας του μεταχειρισμένου software πρέπει να πληροί τις παρακάτω, ρητώς καθορισμένες προϋποθέσεις:

  • Η δυνατότητα πώλησης της κυριότητας ισχύει μόνο για προϊόντα με άδεια χρήσης απεριόριστης διάρκειας, χωρίς συνδρομή.

Η χορήγηση άδειας χρήσης απεριόριστης διάρκειας είναι ταυτόσημη με την απουσία χρονικών ορίων στη χρήση του λογισμικού. Με τον όρο «πώληση» εννοείται κάθε συναλλαγή, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει μία ή περισσότερες συμβάσεις, με αποτέλεσμα: i) τη μεταβίβαση της κυριότητας ενός αντιγράφου του προγράμματος, σε συνδυασμό με ii) παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αντιγράφου του προγράμματος υπολογιστή για αόριστο χρονικό διάστημα και iii) εφάπαξ πληρωμή ενός αντιτίμου.

  • Ο παραγωγός (δημιουργός) πρέπει να λάβει πλήρη πληρωμή.

Η πλήρης καταβολή της αμοιβής σημαίνει ότι, σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο κατασκευαστής, η πληρωμή της αμοιβής γίνεται εφάπαξ. Αυτή η απαίτηση δεν ικανοποιείται στην περίπτωση συνδρομητικού λογισμικού, όπου η καταβληθείσα χρέωση καλύπτει τη χρήση του λογισμικού μόνο για ορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 1 έτος).

  • Το λογισμικό θα πρέπει να έχει αρχικά διατεθεί στην αγορά της ΕΕ/ΕΟΧ.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η αγοροπωλησία ισχύει για λογισμικά, των οποίων τα αντίγραφα έχουν διατεθεί αρχικά στην αγορά μιας χώρας που ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Ο ΕΟΧ αποτελείται από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μαζί με τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν.

  • Ο προηγούμενος κάτοχος πρέπει να δηλώσει ότι παραιτείται από το δικαίωμα χρήσης του λογισμικού και να επιβεβαιώσει την απεγκατάστασή του.

Κατά την εμπορία “μεταχειρισμένου” λογισμικού, είναι σημαντικό να τεκμηριώνεται σωστά η προέλευση του αντιγράφου. Όποιος επικαλείται τη μεταβίβαση του δικαιώματος (συμπεριλαμβανομένου του χρήστη «μεταχειρισμένου» λογισμικού) φέρει το βάρος της παράθεσης αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία αποδεικνύουν ότι:

α) Ο μεταπωλητής του αντιγράφου έχει απενεργοποιήσει οποιοδήποτε αντίγραφο του μεταχειρισμένου λογισμικού που είχε στην κατοχή του κατά τη στιγμή της μεταβίβασης.

β) Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις της μεταβίβασης (στην περίπτωση της ηλεκτρονικής διανομής: η άδεια χορηγήθηκε για αόριστο χρονικό διάστημα με αντάλλαγμα εφάπαξ πληρωμή, ο κατασκευαστής του λογισμικού διέθεσε αντίγραφο του λογισμικού για λήψη, το αντίγραφο πωλήθηκε στον αγοραστή από τον κατασκευαστή ή με τη συγκατάθεσή του στην επικράτεια του ΕΟΧ).

Η Forscope παρέχει εγγύηση εφ’ όρου ζωής μαζί με πλήρη νομική τεκμηρίωση έτοιμη για έλεγχο, εξαλείφοντας τους κινδύνους της αγοράς. Επίσης, προσφέρει τη δυνατότητα επαλήθευσης της νομιμότητας της άδειας λογισμικού, μία υπηρεσία που δημιουργήθηκε βασιζόμενη σε σχόλια πελατών που είχαν αγοράσει μεταχειρισμένο λογισμικό από άλλους πωλητές και αργότερα συνειδητοποίησαν ότι ενδέχεται να τους λείπουν τα απαραίτητα έγγραφα σε έναν πιθανό έλεγχο. Η υπηρεσία αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις αγοράς μεταχειρισμένου λογισμικού σε ύποπτα χαμηλή τιμή, με ανεπαρκή έγγραφα νομιμότητας, καθώς και για παραγγελίες εκτός ΕΕ ή από ηλεκτρονικά καταστήματα χωρίς φυσικά γραφεία.

«Έχετε αγοράσει μεταχειρισμένα προϊόντα λογισμικού από άλλους πωλητές ή ηλεκτρονικά καταστήματα και δεν είστε βέβαιοι ότι η διαδικασία είναι σύμφωνη με το ισχύον νομικό πλαίσιο; Στη Forscope, μπορούμε να εξακριβώσουμε τη νομιμότητα του used software που προμηθευτήκατε εύκολα και απλά, καθώς εμείς αναλαμβάνουμε σχεδόν όλη τη διαδικασία», τόνισε ο κ. Γιώργος Χατζηπέτρου, Country Manager της Forscope στην Ελλάδα.

Η Forscope παρέχει νόμιμες και οικονομικές λύσεις μεταχειρισμένου λογισμικού, ενώ παράλληλα είναι η πρώτη εταιρεία στον κλάδο που προσφέρει στους πελάτες της έναν τρόπο να επαληθεύσουν εάν τα προϊόντα λογισμικού απεριόριστης χρήσης που έχουν στην κατοχή τους είναι πλήρως νόμιμα. Η εν λόγω υπηρεσία διατίθεται σε πολύ προσιτή τιμή και είναι ανεξάρτητη από τον αριθμό των αδειών προς επαλήθευση, γεγονός που την καθιστά μία απαραίτητη και εύκολη λύση για κάθε ιδιωτική εταιρεία ή δημόσιο οργανισμό.


Σχετικά με τη Forscope

Η Forscope, με έδρα το Μπρνο της Τσεχίας, είναι ο μεγαλύτερος μεσίτης λογισμικού στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, με παρουσία σε 10 χώρες. Η εταιρεία δραστηριοποιείται κυρίως στην παροχή μεταχειρισμένων προϊόντων λογισμικού σε εταιρείες όλων των μεγεθών και σε δημόσιους φορείς. Η Forscope είναι πιστοποιημένος συνεργάτης της Microsoft και κάτοχος της πιστοποίησης ISO 9001:2015.