Σχεδόν το 80% των εργαζομένων θεωρεί πως το μέλλον είναι προσανατολισμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη, με ένα σημαντικό ποσοστό να εμπιστεύεται την αυτόνομη λειτουργία της τα επόμενα χρόνια. Τα ευρήματα της έρευνας υποδηλώνουν ότι με την εξέλιξη της τεχνολογίας αυξάνεται και η εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της ΤΝ, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαφάνεια, ανθρώπινη εποπτεία και συνεχής εκπαίδευση.

Μια σημαντική αλλαγή στη στάση των εργαζομένων απέναντι στην Τεχνητή Νοημοσύνη αναδεικνύει πρόσφατη έρευνα της Salesforce, η οποία διεξήχθη σε περίπου 6.000 άτομα σε όλον τον κόσμο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, οι εργαζόμενοι αισθάνονται όλο και πιο άνετα να «συνεργάζονται» με την ΤΝ και, μάλιστα, να της αναθέτουν συγκεκριμένες εργασίες –όπως η συγγραφή κώδικα και η σύνταξη κειμένων– για αυτόνομη ολοκλήρωση.

Η μελέτη αποκάλυψε μια αυξανόμενη αποδοχή της ΤΝ, με το 43% των εργαζομένων να την εμπιστεύεται για τη διεκπεραίωση εργασιών οι οποίες αποτελούν περίπου το ήμισυ των καθηκόντων τους. Αξιοσημείωτο είναι πως το 77% των εργαζομένων παγκοσμίως δήλωσε ότι θα εμπιστευτεί τελικά την αυτόνομη λειτουργία της ΤΝ με την πάροδο του χρόνου. Σε αυτό το 77% περιλαμβάνονται:

  • Το 10% των εργαζομένων που ήδη εμπιστεύονται την αυτόνομη λειτουργία της ΤΝ.
  • Το 26% των εργαζομένων που δήλωσαν πως θα εμπιστευτούν την αυτόνομη λειτουργία της ΤΝ σε λιγότερο από τρία χρόνια, και
  • Το 41% των εργαζομένων που θα εμπιστευτούν την αυτόνομη λειτουργία της ΤΝ σε τρία ή περισσότερα χρόνια.

Παρά την αυξανόμενη εμπιστοσύνη στην ΤΝ, η ανθρώπινη αλληλεπίδραση παραμένει σημαντική. Η πλειονότητα (54%) των εργαζομένων προτιμά μια συνεργατική προσέγγιση, με τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν την ΤΝ για τις περισσότερες εργασίες τους. Υπάρχει, βέβαια, και μια μικρή ομάδα εργαζομένων η οποία αισθάνεται ήδη άνετα με την ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων στην αυτόνομη ΤΝ, συμπεριλαμβανομένης της συγγραφής κώδικα (15%), της σύνταξης κειμένων για διάφορες εταιρικές επικοινωνίες (12%) και της λειτουργίας της ΤΝ ως προσωπικού βοηθού (12%).

Οι εργαζόμενοι δίνουν προτεραιότητα στην ανθρώπινη συμμετοχή σε «ευαίσθητα» καθήκοντα, όπως η συμπερίληψη (47%), η ασφάλεια των δεδομένων (40%), η ενσωμάτωση και η εκπαίδευση των εργαζομένων (46%), τα οποία εξακολουθούν να εμπιστεύονται κατά κύριο λόγο στους ανθρώπους.

Στην έρευνα τονίζεται, επίσης, η σημασία της ανθρώπινης συμμετοχής για το χτίσιμο εμπιστοσύνης στην ΤΝ και το αυτόνομο μέλλον της, με το 63% των εργαζομένων να δηλώνει ότι η αυξημένη ανθρώπινη συμμετοχή θα ενίσχυε την εμπιστοσύνη τους στην ΤΝ.

Οι ανησυχίες γύρω από την ΤΝ μπορεί να προέρχονται από έλλειψη κατανόησης, αφού το 54% των ερωτηθέντων δήλωσε πως δεν γνωρίζει πώς εφαρμόζεται η ΤΝ στους χώρους εργασίας τους. Οι εργαζόμενοι που κατανοούν πώς εφαρμόζεται και ελέγχεται η ΤΝ έχουν πέντε φορές περισσότερες πιθανότητες να εμπιστευτούν την αυτόνομη λειτουργία της στα επόμενα δύο χρόνια σε σύγκριση με εκείνους που δεν την κατανοούν.

Η μελέτη υπογραμμίζει ακόμα την αξία της ανάπτυξης δεξιοτήτων για την αξιόπιστη αυτόνομη λειτουργία της ΤΝ με το 62% των εργαζομένων να πιστεύει ότι περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων και κατάρτισης θα ενίσχυαν την εμπιστοσύνη τους στην ΤΝ, ώστε να την αξιοποιήσουν αποτελεσματικά στην εργασία τους.