Τις αναδυόμενες ευκαιρίες, αλλά και τις προκλήσεις που δημιουργεί η εφαρμογή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (AI) στον κλάδο των logistics και της εφοδιαστικής αλυσίδας, ανέλυσαν η ΕΥ και το Cranfield University στη Μεγάλη Βρετανία, στη διάρκεια κοινής διαδικτυακής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο broadcast studio του πανεπιστημίου.

Σημειώνεται ότι ο παγκόσμιος οργανισμός της ΕΥ έχει συνάψει, από το τρίτο τρίμηνο του 2022, συμφωνία συνεργασίας με το Cranfield University, για την από κοινού προώθηση της έρευνας σε θέματα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας. Την ευθύνη του κεντρικού συντονισμού της συνεργασίας στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ινδίας και Αφρικής (EMEIA), έχει το τμήμα Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διεπιχειρησιακών Λειτουργιών της ΕΥ Ελλάδος.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Δρ. Ιωάννης Κολιούσης, Associate Professor of Logistics & Supply Chain Management, Director of Executive MBA, Cranfield University, και ο κ. Glenn A. Steinberg, Partner, EY Global Supply Chain & Operations Leader. Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στην εξελικτική πορεία της AI από το 1943 μέχρι σήμερα, με έμφαση στη ραγδαία πρόοδο του οικοσυστήματος παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (Generative AIGenAI) κατά τον τελευταίο χρόνο. Στη συνέχεια, αναλύθηκαν οι πτυχές των επιχειρήσεων που «αγγίζει» η τεχνητή νοημοσύνη – από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες έως τη συμμόρφωση και την έρευνα και ανάπτυξη – καταλήγοντας ότι κάθε οργανισμός οφείλει να επανασχεδιάσει τη στρατηγική και τις λειτουργίες του, τοποθετώντας τον άνθρωπο και τη «μηχανή» στο επίκεντρο του μετασχηματισμού, σε μία «συν-εργασία». Σύμφωνα με την EY, ένας επιτυχημένος μετασχηματισμός που οδηγεί στη δημιουργία μεγαλύτερης προστιθέμενης αξίας, βασίζεται στη σύμπραξη τριών δυνάμεων: άνθρωπος, τεχνολογία και καινοτομία.

Η καθηγήτρια Δρ. Emel Aktas, Chair of Supply Chain Analytics, Cranfield University, στη συνέχεια, παρουσίασε αναλυτικότερα τον αντίκτυπο της AI στον κλάδο των logistics και πώς επιταχύνει τη μετάβαση από τις παραδοσιακές εφοδιαστικές αλυσίδες στις ψηφιακές, σύμφωνα με τη θεωρία της διάχυσης της καινοτομίας (Diffusion of Innovation). Παρέθεσε, επίσης, τις νέες ψηφιακές τεχνολογικές δυνατότητες που εισάγονται όπως, τα big data analytics, το edge computing και τα digital twins, υπογραμμίζοντας την κρισιμότητα για ηθική και υπεύθυνη τεχνητή νοημοσύνη.

Οι επιχειρήσεις στην εποχή της GenAI 

Ο Δρ. Λάζαρος Πολυμενάκος, Εταίρος στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της ΕΥ Ελλάδος, Επικεφαλής Υπηρεσιών Τεχνητής Νοημοσύνης της EY στην περιοχή ΕΜΕΙA, κατά την παρουσίασή του, τόνισε την ανάγκη οι CEOs και οι Chief Technology Officers (CTOs) να συνεργαστούν για να κατανοήσουν τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ ανθρώπων και τεχνολογίας και να αναπτύξουν μία στρατηγική για τη δημιουργία ενός οργανισμού βασισμένου στην AI.

Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα της EY, μέχρι το 2025, το 10% των επιχειρήσεων που υιοθετούν βέλτιστες πρακτικές AI, θα παράγουν τουλάχιστον τρεις φορές περισσότερη αξία σε σχέση με το 90% των επιχειρήσεων που δε θα το κάνουν. Ο Δρ. Πολυμενάκος εξήγησε ότι οι διοικητικές ομάδες έχουν να αντιμετωπίσουν πολλαπλές προκλήσεις στην υιοθέτηση της AI σε όλη την επιχείρηση, όπως κενά ευθυγράμμισης ως προς τις προτεραιότητες του μετασχηματισμού σε επίπεδο οργανισμού, ζητήματα κυβερνοασφάλειας και ποιότητας δεδομένων, θέματα νομικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό με σχετικές δεξιότητες.

Ο ομιλητής συνέστησε στις επιχειρήσεις να ξεκινήσουν από την υιοθέτηση «από την κορυφή», συνεργαζόμενες, σε πρώτη φάση, με ειδικούς ώστε να ορίσουν την στρατηγική υιοθέτησης και διαχείρισης της ΑΙ στον οργανισμό τους, ενώ παράλληλα να ξεκινήσουν άμεσα πιλοτικά προγράμματα AI, τα οποία κλιμακωτά θα επεκτείνονται, ώστε οι εσωτερικές ομάδες εφαρμογής και χρήσης τεχνητής νοημοσύνης να αποκτήσουν σταδιακά περισσότερη εμπειρία και αυτοπεποίθηση στη χρήση της τεχνολογίας.

Τα οφέλη και οι επιπτώσεις της AI στην εφοδιαστική αλυσίδα και τα logistics

Αναλυτικότερα, στις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που δημιουργούνται για τον κλάδο των logistics και της εφοδιαστικής αλυσίδας, αναφέρθηκαν ο κ. Θάνος Μαύρος, Εταίρος στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της EY Ελλάδος, Επικεφαλής Τμήματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διεπιχειρησιακών Λειτουργιών EY Ελλάδος και EY Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA), και ο κ. Matthew Burton, Partner, EY EMEIA Supply Chain & Operations Leader, Global and EMEIA Supply Chain Solutions Leader.

Οι ομιλητές, αφού παρουσίασαν αναλυτικά τα πεδία εφαρμογής της AI σε όλες τις φάσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας, αναφέρθηκαν σε επιλεγμένα παραδείγματα αντίστοιχων ωφελειών που προκύπτουν για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Συγκεκριμένα, στη φάση του σχεδιασμού, μπορεί να βελτιωθεί η ακρίβεια πρόβλεψης της της επιχείρησης όσον αφορά την αποθεματοποίηση, με μείωση των αποθεμάτων έως και 35% (20%-30% χαμηλότερο κόστος διαχείρισης) και να μειωθεί κατά 8%-15% το κόστος σχεδιασμού. Στον τομέα των προμηθειών, τα οφέλη περιλαμβάνουν, μείωση κατά 25%-40% του χρόνου διεκπεραίωσης, μείωση κατά 15%-20% του χρόνου παραλαβής πρώτων υλών και, αντίστοιχα, περιορισμός του βαθμού προμήθειας προβληματικών προϊόντων κατά 40%-50%. Στην παραγωγή, αναμένεται αύξηση της παραγωγικότητας κατά 20%-25%, με εκτιμώμενο όφελος της τάξεως των 10 εκατ. έως 100 εκατ. δολ. σε περιπτώσεις όπου η παραγωγική διαδικασία πραγματοποιείται με την υποστήριξη της ΑΙ. Τέλος, στη διανομή, το κόστος logistics βελτιώνεται κατά 15%, ενώ ο χρόνος εξυπηρέτησης στις υπηρεσίες μετά την πώληση μπορεί να μειωθεί κατά 80%-90%.

Οι κ.κ. Μαύρος και Burton ανέλυσαν, επίσης, και τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα και τα logistics. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν στα ζητήματα ασφάλειας προσωπικών δεδομένων, επέκτασης των ψηφιακών λύσεων σε επίπεδο οργανισμού, τις τεχνολογικές υποδομές, την ενσωμάτωση των παραδοσιακών πληροφοριακών συστημάτων, την προσβασιμότητα, την ποιότητα των δεδομένων και τα ενδεχόμενα σημεία συμφόρησης δεδομένων, τη διάθεση ανάληψης ρίσκου, το κόστος εφαρμογής, τη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και τη διαθεσιμότητα ανθρώπινου δυναμικού με τις απαραίτητες δεξιότητες, σε συνδυασμό, πάντα, με τις γεωπολιτικές εντάσεις που δοκιμάζουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες παγκοσμίως.

Τέλος, στο πλαίσιο της παρουσίασης, έγινε αναφορά στην EY.ai, την ενοποιημένη πλατφόρμα που ανέπτυξε η ΕΥ έπειτα από επένδυση 1,4 δισ. δολ., η οποία συνδυάζει τις ανθρώπινες δυνατότητες με τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης, στοχεύοντας να επιταχύνει την υιοθέτηση και ενσωμάτωσή της στις επιχειρήσεις, αυξάνοντας, παράλληλα, την εμπιστοσύνη.