• 54% των ερωτηθέντων Ελλήνων Διευθύνοντων Συμβούλων, εκτιμούν ότι η αναστάτωση που προκάλεσε η πανδημία είναι βραχυπρόθεσμη, ενώ 28% θεωρούν ότι επέφερε θεμελιώδεις αλλαγές
  • 65% δηλώνουν ότι αντιμετώπισαν αντίσταση από τους επενδυτές σχετικά με τη στρατηγική μετάβασης στη βιώσιμη ανάπτυξη
  • 41% δηλώνουν ότι θα επιδιώξουν ενεργά συγχωνεύσεις και εξαγορές τους επόμενους 12 μήνες

Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των ελληνικών επιχειρήσεων προσαρμόζουν το στρατηγικό επενδυτικό τους πρόγραμμα, για να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο της πανδημίας του COVID-19, καθώς και τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές και κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις. Στο περιβάλλον αυτό, βασικές τους προτεραιότητες αναδεικνύονται ο ψηφιακός μετασχηματισμός, τα νέα κανάλια ανάπτυξης και οι στρατηγικές ESG. Αυτά είναι μερικά από τα ευρήματα της πρόσφατης παγκόσμιας έρευνας της ΕΥ, CEO Outlook 2022, που κατέγραψε, μεταξύ άλλων, και τις απόψεις Ελλήνων CEOs από 12 κλάδους της οικονομίας.

Οι Έλληνες CEOs προσαρμόζονται σε ένα νέο κοινωνικοοικονομικό τοπίο

Τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη στην Ελλάδα προσπαθούν να κατανοήσουν το νέο κοινωνικοοικονομικό τοπίο, που άλλαξε θεμελιωδώς μετά την πανδημία, και να προσαρμοστούν σε αυτό. Περισσότεροι από τους μισούς (54%) Έλληνες Διευθύνοντες Συμβούλους που συμμετείχαν στην έρευνα της EY, αναφέρουν ότι η πανδημία του COVID-19 προκάλεσε βραχυπρόθεσμη αναστάτωση στον κλάδο τους, ενώ μια ισχυρή μειοψηφία εκτιμούν ότι προκάλεσε θεμελιώδεις αλλαγές προς το καλύτερο (16%), ή προς το χειρότερο (12%). Τέλος, 12% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι οι αλλαγές απλώς επιτάχυναν τις υφιστάμενες τάσεις στον κλάδο τους.

Σχεδόν τα δύο τρίτα (62%) των Ελλήνων CEOs δηλώνουν ότι προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους επενδύσεις για να διαχειριστούν τους κινδύνους που σχετίζονται με τις γεωπολιτικές εντάσεις. Μεταξύ αυτών, λίγοι πάνω από τους μισούς (55%), αναφέρουν ότι η αυξανόμενη επιχειρηματική αβεβαιότητα, τους έχει ωθήσει να καθυστερήσουν ή να διακόψουν προγραμματισμένες διασυνοριακές επενδύσεις. Ωστόσο, καθώς πολλοί αναγνωρίζουν ότι ο νέος, μετά-πανδημικός κόσμος επιφυλάσσει, επίσης, και σημαντικές ευκαιρίες, το 45% αναφέρουν ότι αντισταθμίζουν τους κινδύνους, επιταχύνοντας τις επενδύσεις πέρα από τα σύνορα.

Την ίδια ώρα, καθώς εντείνονται οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού, και ενώ αυξάνεται απρόσμενα η καταναλωτική ζήτηση δημιουργώντας σημαντικές αναταράξεις στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι έχουν λάβει μέτρα για να αυξήσουν τη λειτουργική ανθεκτικότητα των επιχειρήσεών τους και να μειώσουν το κόστος των logistics.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι αυξανόμενες παγκόσμιες εντάσεις βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας για τους Έλληνες Διευθύνοντες Συμβούλους, εντούτοις θεωρούν ως κρισιμότερους κινδύνους για τη μελλοντική αναπτυξιακή τους στρατηγική, τις μεταβαλλόμενες δημογραφικές τάσεις και την ασταθή οικονομική ανάπτυξη (19%), την επιταχυνόμενη χρήση της τεχνολογίας και των δεδομένων από τους ανταγωνιστές (16%), και την αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη των μετασχηματιστικών τεχνολογιών (15%).

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι στρατηγικές ESG, «κλειδιά» για τη δημιουργία αξίας

Πολλοί Έλληνες CEOs αναγνωρίζουν την ανάγκη να επενδύσουν από σήμερα, για να εξασφαλίσουν ευκαιρίες στο μέλλον. Καθώς η πανδημία επιταχύνει την ψηφιοποίηση, τα κορυφαία στελέχη αναφέρουν τις επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό (22%), αλλά και στις υπάρχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες (18%), ως βασικές προτεραιότητες για την επιτάχυνση της οργανικής ανάπτυξης και της δημιουργίας αξίας.

Ένας στους τρεις Έλληνες CEOs (36%) εκτιμούν ότι η αποτελεσματική χρήση δεδομένων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, θα αποτελέσει βασικό εργαλείο ανάπτυξης της εταιρείας του τα επόμενα πέντε χρόνια. Επιπλέον, με τις ραγδαίες εξελίξεις που παρατηρούνται στην τεχνολογία (τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών, IoT, κ.λπ.), ένας στους τέσσερις (24%) βλέπει την τεχνολογία και τον αυτοματισμό ως στρατηγικούς μοχλούς για τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Ο αυτοματισμός, ειδικότερα, προσφέρει τεράστιες δυνατότητες στους CEOs που θέλουν να προωθήσουν τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεών τους και να στρέψουν τους εργαζόμενους σε δραστηριότητες υψηλότερης αξίας.

Οι επενδύσεις στη βιωσιμότητα βρίσκονται επίσης στο επίκεντρο, αναδεικνύοντας τη σχετική σημασία που αποδίδει η πλειονότητα των Ελλήνων CEOs στα ζητήματα ESG, ως καταλύτης αξίας κατά τα επόμενα χρόνια. Εκτιμούν ότι η στρατηγική τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη θα τούς εξασφαλίσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (22%), θα συμβάλει στον μετασχηματισμό και άλλων επιχειρήσεων και των πελατών τους (22%), ενώ, για άλλους, αποτελεί απάντηση στις πιέσεις του κράτους, των ρυθμιστικών αρχών και της κοινωνίας (22%). Ωστόσο, ενώ το 75% των Διευθύνοντων Συμβούλων στην Ελλάδα δηλώνουν ότι οι επενδυτές τους υποστηρίζουν θερμά τα καλά διατυπωμένα επενδυτικά σχέδια, το 65% δηλώνουν ότι αντιμετώπισαν αντίσταση σχετικά με τη στρατηγική μετάβασης προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, αναφέροντας το κόστος και τις πιθανές μακροπρόθεσμες αποδόσεις, ως βασικές ανησυχίες για τους επενδυτές.

Οι Έλληνες Διευθύνοντες Σύμβουλοι υιοθετούν μια συντηρητική προσέγγιση ως προς τις συγχωνεύσεις και εξαγορές

Οι ραγδαίες συνδυαστικές αλλαγές στο επιχειρηματικό και στο γεωπολιτικό τοπίο, ωθούν τους Έλληνες CEOs να υιοθετήσουν μια πιο συντηρητική στάση όσον αφορά τις συγχωνεύσεις και εξαγορές, με μόνο το 41% ​​(έναντι 59% των CEOs παγκοσμίως) να δηλώνουν ότι θα τις επιδιώξουν ενεργά τους επόμενους 12 μήνες. Αντίθετα, τα στελέχη στην Ελλάδα εμφανίζονται ικανοποιημένα με την αναμόρφωση των χαρτοφυλακίων τους μέσω οργανικών επενδύσεων.

Μεταξύ όσων εξετάζουν το ενδεχόμενο συγχωνεύσεων και εξαγορών, βασικές προτεραιότητες αποτελούν η απόκτηση εταιρειών σε συναφείς κλάδους (27%) και η ενίσχυση των επιδόσεών τους σε ζητήματα ESG και βιωσιμότητας (26%). Την ίδια ώρα, αναμένουν αύξηση των ανταγωνιστικών προσφορών για τα περιουσιακά στοιχεία που στοχεύουν, με σημαντικό μέρος αυτού του ανταγωνισμού να προέρχεται από ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, ο κος Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος και Επικεφαλής Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Σε αυτό το ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι Έλληνες CEOS, παράλληλα με την επιβίωση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους, θα πρέπει να εξασφαλίσουν ισορροπία με ένα διαρκώς διευρυνόμενο οικοσύστημα ενδιαφερομένων μερών. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων, καθώς και η εστίαση στα ζητήματα ESG, θα αποτελέσουν βασικές προτεραιότητες. Την ίδια ώρα, και παρότι μια συντηρητική προσέγγιση μπορεί να φαίνεται ασφαλής επιλογή στο σημερινό περιβάλλον, τολμηρές επιλογές για επενδύσεις που μετασχηματίζουν το χαρτοφυλάκιο, θα μπορούσαν να αποδειχθούν αποφασιστικές για τη μελλοντική ανάπτυξη».