Ένα γκρουπ μεγάλων ευρωπαϊκών εταιρειών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι Orange, Telecom Italia, Capgemini, Airbus, EDF και Deutsche Telekom, κατήγγειλε μια πρόταση να παραληφθούν οι απαιτήσεις που σχετίζονται με το data sovereignty από ένα επερχόμενο σύστημα πιστοποίησης.

Το Reuters αναφέρεται στο περιεχόμενο μιας επιστολής που υπογράφουν 18 εταιρείες, η οποία καταδικάζει την κίνηση πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξαλείψουν τις απαιτήσεις που σχετίζονται με την αποθήκευση και την επεξεργασία δεδομένων στο πιο πρόσφατο προσχέδιο ενός συστήματος αξιολόγησης της κυβερνοασφάλειας για υπηρεσίες cloud.

Το έγγραφο καλεί τους πολιτικούς από τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη να απορρίψουν την πρόταση, η οποία πρόκειται να συζητηθεί κατά τη διάρκεια συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Το σύστημα πιστοποίησης έχει οριστεί να είναι εθελοντικό, αλλά προορίζεται να καθοδηγήσει τις αρχές των κρατών μελών, όταν λαμβάνουν αποφάσεις για τους προμηθευτές. Έχει ήδη περάσει από τη ρυθμιστική διαδικασία της ΕΕ εδώ και αρκετά χρόνια.

Στην επιστολή, οι εταιρείες υποστηρίζουν ότι η απαίτηση σχετικά με το data sovereignty, που περιέχεται σε μια πρώιμη έκδοση του σχεδίου, είναι απαραίτητη για να μετριαστεί ο κίνδυνος παράνομης πρόσβασης σε δεδομένα. Αναφέρονται σε φόβους ότι οι υπερπόντιες κυβερνήσεις θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες των ευρωπαίων πολιτών.

Το μέτρο, που καταργήθηκε στην πιο πρόσφατη πρόταση, θα απαιτούσε από τις εταιρείες που εδρεύουν εκτός ΕΕ, είτε να ιδρύσουν μια τοπική κοινοπραξία, είτε να χρησιμοποιήσουν τρίτο μέρος που διαθέτει έδρα σε ένα κράτος μέλος, για την αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων και για την επίτευξη κορυφαίας αξιολόγησης.

Στην επιστολή, το γκρουπ των εταιρειών υποστηρίζει, επίσης, ότι η παράλειψη των απαιτήσεων θα υπονόμευε τη βιωσιμότητα των εμπορικών προϊόντων και εκείνων που αναπτύσσονται από ευρωπαίους παίκτες για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

Χρήστος Κοτσακάς – Infocom.gr