Η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού οδηγεί την επανάσταση στη ναυτιλία του 21ου αιώνα, γνωστή και ως Maritime 4.0. Αυτή η ψηφιακή επανάσταση μπορεί να κάνει τη διαφορά στην εξασφάλιση της μελλοντικής βιωσιμότητας και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των ναυτιλιακών εταιρειών, με τη βελτιστοποίηση των λειτουργιών, της αποτελεσματικότερης διαχείρισης του στόλου, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος με μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και του κόστους.

Ωστόσο, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες εφαρμόζουν στρατηγικές ψηφιακού μετασχηματισμού, όλες οι διεργασίες, αλλά και τα συστήματά τους είναι πιο ανοιχτά και περισσότερο συνδεδεμένα. Ως αποτέλεσμα, το πεδίο δράσης για μία ενδεχόμενη επίθεση γίνεται πιο μεγάλο, καθιστώντας τα συστήματα αυτά, ευάλωτα σε επιθέσεις. Επιπλέον, η πολυπλοκότητα του δικτυακού περιβάλλοντος μιας ναυτιλιακής εταιρείας, όπου κάθε τομέας έχει το δικό του μοναδικό σύνολο απαιτήσεων σε επίπεδο ΙΤ, εισάγει επιπλέον κενά ασφαλείας που ευνοούν τον πολλαπλασιασμό των επιθέσεων.

Τα κρίσιμα συστήματα ελέγχου που διασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία των διαδικασιών σε ένα πλοίο, δέχονται όλο και περισσότερες επιθέσεις. Λόγω της συνδεσιμότητας σε μηχανογραφικά (IT) περιβάλλοντα, τα συστήματα λειτουργιών (OT) γίνονται πλέον ορατά στους hackers, επιτρέποντάς τους να εκμεταλλευτούν τα μειονεκτήματα ασφαλείας.

Μετασχηματισμός κυβερνοασφάλειας

Προκειμένου να υποστηρίξει αυτές τις νέες τεχνολογίες και να τις υιοθετήσει με ασφάλεια, η ναυτιλιακή βιομηχανία πρέπει να επανεξετάσει τη στάση της στην ασφάλεια και να προχωρήσει σε μια απρόσκοπτη και ολοκληρωμένη στρατηγική στην κυβερνοασφάλεια. Καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες προσαρμόζουν τις υποδομές τους σε IT και OT για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, πρέπει επίσης να προχωρήσουν και σε μετασχηματισμό όσον αφορά στην ασφάλεια για να προστατευτούν από τις εξελισσόμενες απειλές στον κυβερνοχώρο, που αποτελούν και τον μεγαλύτερο κίνδυνο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η Fortinet παρέχει στις εταιρείες της ναυτιλιακής βιομηχανίας μια προληπτική και μετασχηματιστική προσέγγιση στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, με το Fortinet Security Fabric που υπόσχεται ευρεία, ολοκληρωμένη και αυτοματοποιημένη ασφάλεια.

Ορατότητα του συνόλου της ψηφιακής επίθεσης για καλύτερη διαχείριση κινδύνου

Ψηφιακή ασφάλεια που καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια επίθεσης μέσω κορυφαίων λύσεων και τεχνολογιών, που παρέχουν κλιμακωτή και απρόσκοπτη προστασία από το end-point, το access point, μέχρι την εφαρμογή στο cloud, με ορατότητα που επεκτείνεται και σε άλλες λύσεις προμηθευτών.

Λύση που μειώνει την πολυπλοκότητα της υποστήριξης προϊόντων multiple point

Ψηφιακή ασφάλεια όπου πολλές τεχνολογίες συνεργάζονται από κοινού για τον εντοπισμό προηγμένων απειλών. Η ενσωμάτωση συσκευών που χρησιμοποιούν ανοιχτά πρότυπα, κοινά λειτουργικά συστήματα και ενοποιημένες πλατφόρμες διαχείρισης, επιτρέπουν την κοινή χρήση και συσχέτιση των πληροφοριών περί της απειλής, σε πραγματικό χρόνο.

Ροές εργασίας για αύξηση της ταχύτητας των λειτουργιών και της απόκρισης

Προληπτική ψηφιακή ασφάλεια που μπορεί γρήγορα και δυναμικά να ανταποκριθεί σε απειλές με όλα τα στοιχεία ασφάλειας να ανταλλάσσουν απρόσκοπτα τις πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, κάνοντας όλες τις συντονιστικές ενέργειες με δυναμικό threat intelligence.

Από την ασφαλή πρόσβαση SD-WAN ως το ευφυές network segmentation, το Fortinet Security διασφαλίζει την προστασία κρίσιμων πόρων και δεδομένων, με αποτέλεσμα την αδιάλειπτη επιχειρηματική δραστηριότητα και βελτιστοποίηση του λειτουργικού κόστους.

Μία λύση όλα σε ένα

Οι λύσεις FortiGate firewall, είναι ολοκληρωμένες, αποδοτικές και οικονομικά προσιτές, all-in-one συσκευές ασφάλειας, ιδανικές για δίκτυα ναυτιλίας. Περιλαμβάνουν λειτουργίες όπως firewall υψηλής απόδοσης, Virtual Private Network (VPN), Intrusion Prevention System (IPS), έλεγχο εφαρμογών, φιλτράρισμα διευθύνσεων URL, antivirus, antispam και ενσωματωμένες ενσύρματες και ασύρματες δυνατότητες, εύκολες στη διαχείριση, μέσω μιας και μόνο κονσόλας.

Ευκολία ανάπτυξης

Η λύση της Fortinet για τη ναυτιλιακή βιομηχανία, αντιμετωπίζει ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα μέσα στο περιβάλλον μιας ναυτιλιακής εταιρείας, με εύκολη ανάπτυξη τεχνολογίας σε πολλά, απομακρυσμένα πλοία ενός στόλου, χωρίς on-site εξειδίκευση. Μέσω της χρήσης του FortiDeploy, της λύσης ανάπτυξης και διαχείρισης της Fortinet που βασίζεται στο cloud, επιτρέπει την απομακρυσμένη διαχείριση του στόλου, μέσα από μία κεντρική μονάδα. Μόλις γίνει η απομακρυσμένη εφαρμογή, το μόνο που απαιτείται είναι η σύνδεση των καλωδίων και η ενεργοποίηση.

Ευφυές Network Segmentation

Tο segmentation του δικτύου και των συσκευών αφορά στην εκχώρηση πολιτικών και τη διαχείριση ρίσκου: Προσδιορισμός κινδύνου: Με την ευφυή τμηματοποίηση της Fortinet, οι χρήστες, τα δεδομένα, οι συσκευές, οι τοποθεσίες και μια σειρά από άλλα κριτήρια, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό κατηγοριών και την αξιολόγηση του κινδύνου. Διαχείριση πολιτικών και συσκευών: Η λύση της Fortinet παρέχει ευκρίνεια σε όλη τη δραστηριότητα της συσκευής, ώστε να μπορείτε να ορίσετε κατάλληλα τις πολιτικές με ευελιξία ανά τύπο συσκευής ή ανά χρήστη καθώς και τύπο κυκλοφορίας. Exert Control: Η λύση της Fortinet μπορεί να εξασφαλίσει κρίσιμες ζώνες δικτύου και να παραχωρήσει προνόμια, με βάση το προφίλ του κινδύνου, χωρίς να διακινδυνεύουν άλλα τμήματα του δικτύου.

Ενοποιημένη διαχείριση

Η διαχείριση της λύσης της Fortinet απλοποιείται μέσα από ένα και μόνο τμήμα διαχείρισης. Ανεξάρτητα από το συνδυασμό προϊόντων ή διαμορφώσεων σε ένα μεμονωμένο χώρο, όλες οι πτυχές του ελέγχου και της διαμόρφωσης αντιμετωπίζονται κεντρικά με σκοπό τη μείωση της πολυπλοκότητας και τη βελτίωση των λειτουργιών.

Ασφαλές SD-WAN

H Fortinet διευκολύνει την ανάπτυξη και διαχείριση της κατάλληλης ασφάλειας στο κατάλληλο σημείο με την ασφαλή (καθορισμένη από λογισμικό) λύση WAN (SDWAN). Η λύση συνδέει διαδρομές δικτύου και την ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω Internet, 3G/4G, είτε συνδέσεων SATCOM, δημιουργώντας μια πραγματική υποδομή χωρίς σύνορα. Παρέχει ορατότητα εφαρμογών για κρυπτογραφημένη κίνηση και έξυπνη εξισορρόπηση φορτίου, που συμβάλει στη μείωση του κόστους WAN χωρίς να επηρεάζεται το SLA στις επιχειρηματικές εφαρμογές.

Real time υπηρεσίες ασφάλειας

Με την υποστήριξη του FortiGuard, η εν λόγω λύση της Fortinet για τη ναυτιλία, λαμβάνει προσαρμοσμένα δεδομένα πληροφοριών, σχετικά με απειλές, αλλά και τον περιορισμό των κακόβουλων δραστηριοτήτων. Η ενοποιημένη αρχιτεκτονική επιτρέπει ταχύτατη αντίδραση σε περιστατικά ασφαλείας. Με κάθε συσκευή Fortinet να λαμβάνει ενημερώσεις ασφαλείας από το FortiGuard, ανταλλάσσονται ταχύτατα, πληροφορίες σχετικά με τις απειλές, παρέχοντας απρόσκοπτη ασφάλεια απέναντι στις απειλές.

Διασφάλιση κρίσιμων υποδομών

Η λύση της Fortinet ενοποιεί τις βέλτιστες δυνατότητες ασφάλειας δικτυακών υποδομών, με μια εκτενή κατανόηση του OT καθώς και όλων των διαδικασιών και πρωτοκόλλων του, παρέχοντας:

  • Ασφαλή μετάβαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό
  • Κορυφαία ασφάλεια από προηγμένες απειλές
  • Broad visibility
  • Integrated detection
  • Automated response

Οι λύσεις της Fortinet επιτρέπουν στις ναυτιλιακές εταιρείες να διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των συστημάτων του στόλου χωρίς να επηρεάζουν τις καθημερινές δραστηριότητες. Μόλις τεθούν σε εφαρμογή, οι λύσεις αυτές, παρέχουν μια πλατφόρμα για μελλοντική ανάπτυξη. Η διασφάλιση του Maritime 4.0 είναι κάτι παραπάνω από μια απλή προστασία ενός πλοίου από κυβερνοεπιθέσεις, αλλά συνεπάγεται την ασφάλεια του πληρώματος και την λειτουργική ασφάλεια του στόλου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την GCC Hellas – επίσημο διανομέα Fortinet σε Ελλάδα και Κύπρο.

GCC Hellas | ICT Distribution
Ιστοσελίδα: www.gcc.net.gr
Τηλέφωνο: (+30) 210 4441 300
Διεύθυνση: Κονίτσης 11B, Μαρούσι 151 25, Aθήνα
Ηλ. Ταχ.: info.gr@gcc.net.gr