Τη νέα έκδοση του λογισμικού log management GFI EventsManager 2012 ανακοίνωσε πρόσφατα η GFI. Η έκδοση 2012 περιλαμβάνει χαρακτηριστικά  που επιτρέπουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) τον καλύτερο έλεγχο των ενεργειών των χρηστών τους μέσα στο δίκτυο, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζονται και τα κρίσιμα δεδομένα τους από εσωτερικές ή εξωτερικές επιθέσεις. Η δυνατότητα σύνδεσης, παρακολούθησης και ανάλυσης της δραστηριότητας των χρηστών είναι κρίσιμη εργασία για τους  διαχειριστές αφού ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι διασφαλισμένοι, ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε δικές τους βάσεις δεδομένων είναι προσβάσιμες μόνο για νόμιμους σκοπούς κατόπιν αδείας και σύμφωνα πάντα με την πολιτική της εταιρείας και τους νομικούς κανονισμούς. Το GFI EventsManager διαθέτει πλέον μία file-based μηχανή αποθήκευσης, η οποία μπορεί να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται περισσότερα δεδομένα καταγραφής συμβάντων, σε μία ενιαία βάση δεδομένων. Σε αντίθεση με άλλα προϊόντα, η νέα μηχανή αποθήκευσης βασίζεται σε δυναμικές στήλες, που ταξινομούν τα γεγονότα σε πιο ουσιαστικά τμήματα δεδομένων. Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί με ισχυρές αναλυτικές ικανότητες που προσδιορίζουν αυτόματα τα πιο σημαντικά γεγονότα και αναλύει τα δεδομένα, έτσι ώστε να μπορεί να είναι γρήγορα και εύκολα προσβάσιμα προς περαιτέρω επεξεργασία. Τόσο οι διαχειριστές, όσο και επαγγελματίες στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, δεν χρειάζεται πλέον να είναι ειδικοί στη διαχείριση καταγραφής, για να παρακολουθούν το δίκτυό τους αποτελεσματικά. Επιπλέον, όλες οι ενέργειες των χρηστών και τα γεγονότα από οποιαδήποτε πηγή, ανεξάρτητα από το είδος της, συνδυάζονται τώρα σε ένα ενιαίο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτές οι νέες δυνατότητες παρέχουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μια πιο σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα για το τι συμβαίνει στο εσωτερικό των δικτύων τους και σε συνδυασμό με τις νέες δυνατότητες αναζήτησης, κάνουν την ανάλυση και την υποβολή εκθέσεων δραστηριότητας των χρηστών, πιο εύκολη από ποτέ. Χρησιμοποιώντας αυτές τις δυνατότητες, οι διαχειριστές μπορούν να παρακολουθούν όλη την κίνηση εντός και εκτός δικτύου, να εντοπίζουν και να καταστέλλουν ύποπτες δραστηριότητες και να ρυθμίζουν τα προνόμια και τα επίπεδα πρόσβασης των χρηστών ανάλογα με την περίπτωση.

Στις βελτιώσεις της νέας έκδοσης περιλαμβάνονται:

Κρυπτογράφηση βάσεων δεδομένων: Αφορά στην καταγραφή συμβάντων που είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων για ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας κατά των απειλών, αλλά και για αυξημένη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς ασφαλείας.

Προσαρμοσμένο reporting: Δημιουργία αναφορών σε μορφή HTML ή PDF με προσαρμοσμένα πρότυπα, καθώς και δημιουργία αναφορών απευθείας από το πρόγραμμα περιήγησης για εξοικονόμηση χρόνου προετοιμασίας ελέγχου και ευκολία στην παρουσίαση προς τους ελεγκτές.

Σάρωση μη τυποποιημένων logs κειμένων: Σάρωση διαφορετικών καταγραφών (logs) από αρχεία κειμένου που έχουν ειδική διάταξη, όπως για παράδειγμα μια λίστα τιμών. 

Ταχύτερη δημιουργία ερωτημάτων και εκθέσεων: Απλοποιημένη διαχείριση δεδομένων και συντήρηση βάσης δεδομένων. Μικρότεροι χρόνοι απόκρισης για  ερωτήματα και εκθέσεις, ακόμα και σε μεγαλύτερους όγκους δεδομένων.

Προώθηση της καινοτομίας για ΜΜΕ: Το GFI EventsManager υποστηρίζει, συγκεντρώνει και αναλύει μια ευρεία γκάμα τύπων αρχείου καταγραφής συμβάντων, όπως W3C και άλλων μορφών κειμένου, Windows® events, SQL Server και Oracle® audits, Syslog και SNMP traps που δημιουργούνται από συσκευές, όπως firewalls, servers, routers, switches, sensors, SQL Server systems, PCs καθώς και ειδικές συσκευές.