Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη η συγκέντρωση και μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων των Εθνικών Εκλογών 2023, που ανέλαβε η SingularLogic, μέλος του Ομίλου Space Hellas, για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η μέθοδος SRT, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο σύνολο της Επικράτειας και συγκεκριμένα σε 21.467 εκλογικά τμήματα δίνοντας αποτελέσματα ψήφων Συνδυασμών καθώς και σταυρών Υποψηφίων, απευθείας μέσα από τα εκλογικά τμήματα.

Η εταιρεία, δημοσιοποίησε στις 20:50, έγκαιρα και έγκυρα και με υψηλό βαθμό ακρίβειας την εκτίμηση των τελικών αποτελεσμάτων των Εθνικών Εκλογών, αξιοποιώντας για μια ακόμη φορά τα αποτελέσματα που συλλέγονται με τη μέθοδο της Ασφαλούς Μετάδοσης των Αποτελεσμάτων (SRT).

Με τη χρήση συσκευών νέας γενιάς στο σύνολο της Επικράτειας, επετεύχθη ενσωμάτωση του 50% σε δύο (2) ώρες και 10 λεπτά, δηλαδή στις 21:10 και του 80% σε τρεις (3) ώρες και 10 λεπτά, δηλαδή στις 22:10, από το κλείσιμο της κάλπης, όταν με την κλασική διαδικασία συλλογής των αποτελεσμάτων η ενσωμάτωση αυτή ήταν σε έξι (6) και οκτώ (8) ώρες, αντίστοιχα.

Η χρήση των συσκευών συνέβαλλε καταλυτικά και στη μετάδοση των σταυρών Υποψηφίων. Για πρώτη φορά υπήρχε από νωρίς σαφής εικόνα από όλες ανεξαιρέτως τις εκλογικές περιφέρειες. Ενδεικτικά, το 50% της ενσωμάτωσης των σταυρών επετεύχθη στις 22:30 και το 90% στη 01:00 π.μ., όταν σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις είχαμε ανάλογη ενσωμάτωση αποτελεσμάτων την επόμενη ημέρα των εκλογών.

Ο εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας διασφάλισε περαιτέρω υψηλή αξιοπιστία, ενώ επέφερε ριζική βελτίωση της ταχύτητας συλλογής των αποτελεσμάτων και της πληροφόρησης των πολιτών, έως και πέντε (5) ώρες νωρίτερα.

Όσον αφορά στη διαδικτυακή πύλη http://ekloges.ypes.gr που υποστηρίζει η SingularLogic για λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, παρουσίασε ρεκόρ επισκεψιμότητας και σε αυτές τις εκλογές. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το βράδυ της Κυριακής των Εθνικών Εκλογών και με δεδομένο ότι το site εξυπηρετούσε μια εκλογική διαδικασία, δέχτηκε 1.600.000 μοναδικούς επισκέπτες. Παράλληλα, μεγάλος αριθμός ελληνικών και ξένων δημοφιλών Δικτυακών Τόπων, αξιοποίησε για άλλη μια φορά τη δυνατότητα αναμετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων από αυτή την πύλη.

Η εταιρεία ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες στη διαδικασία φορείς και ιδιαίτερα τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους που ανταποκρίθηκαν στη μετάδοση των αποτελεσμάτων μέσω SRT, απευθείας στο Υπουργείο Εσωτερικών, δίνοντας τη δυνατότητα στη SingularLogic και στο Υπουργείο να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευχέρειες του Νόμου 4648/2019 για την ταχύτερη δυνατή συλλογή των αποτελεσμάτων και τη γρήγορη ενημέρωση των πολιτών.