Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα στελέχη ΙΤ αναζητούν τρόπους σχετικά με το πώς μπορούν να μετατρέψουν τα data centers τους από κέντρα κόστους, σε μονάδες οι οποίες προσθέτουν αξία στη δραστηριότητα της επιχείρησης, διασφαλίζοντας τη δυνατότητα ταχύτερης και πιο οικονομικής προσαρμογής στις απαιτήσεις της αγοράς.

 

 

 

 

Παράλληλα, το λειτουργικό κόστος ενός data center μπορεί να μειωθεί σημαντικά μέσα από την καλύτερη ενεργειακή διαχείριση των φυσικών υποδομών ΙΤ, το σωστό προγραμματισμό των απαραίτητων επεκτάσεων και την αλλαγή διαδικασιών οι οποίες ενδέχεται να έχουν παγιωθεί στην καθημερινή λειτουργία, αποτελούν όμως απαρχαιωμένες, χρονοβόρες και μη οικονομικές πρακτικές.

Η διαχείριση των φυσικών εγκαταστάσεων και των υποδομών ΙΤ ενός μηχανογραφικού κέντρου μέσω της σύγχρονης πλατφόρμας DCIM (Data Center Infrastructure Management) StruxureWare της Schneider Electricέρχεται να συνδέσει τις φυσικές υποδομές ΙΤ με τις επιχειρηματικές διαδικασίες, διασφαλίζοντας αποδοτική λειτουργία, βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, επιχειρηματική συνέχεια και δυναμική επέκταση, όποτε απαιτείται, μέσα από σίγουρα και προγραμματισμένα βήματα.   

Η λύση StruxureWare της Schneider Electric ενσωματώνει λογισμικό που βελτιώνει σημαντικά την κατανομή της ισχύος και της ψύξης στις εγκαταστάσεις ενός data center, υπολογίζει ταχύτατα τις επιπτώσεις από κάποια ενδεχόμενη αστοχία και βελτιώνει τη λειτουργία του κέντρου στο μέλλον, μέσα από την ανάλυση των δεδομένων προηγούμενων ετών. Επιπλέον, διαθέτει ειδικά εργαλεία διαχείρισης τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να εντοπίζουν και να επιλύουν από μόνα τους προβλήματα σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, ενώ παράλληλα προβλέπει με ακρίβεια τον τρόπο που επιδρά μια ενδεχόμενη αστοχία ή βλάβη των φυσικών υποδομών στη συνολική λειτουργία των συστημάτων ΙΤ ή σε κάποιο συγκεκριμένο υπολογιστικό φορτίο (workload).  

Αυτή η δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης των συστημάτων παροχής ισχύος και ψύξης αποκτά ιδιαίτερη σημασία στα σύγχρονα περιβάλλοντα cloud, όπου η λειτουργία των υποδομών θα πρέπει να προσαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο στις απαιτήσεις των workloads, οι οποίες μεταβάλλονται δυναμικά. Έτσι, η αξιοποίηση εφαρμογών διαχείρισης υποδομών ΙΤ βοηθά ένα data center να γίνει πιο αποδοτικό, πιο αξιόπιστο και ακόμη πιο απαραίτητο στη συνολική λειτουργία της επιχείρησης. 

Τέλος, μέσα από μία σύγχρονη πλατφόρμα DCIM, οι πάροχοι υπηρεσιών ΙΤ έχουν τη δυνατότητα να υπολογίζουν χωρίς καθυστέρηση τις επιπτώσεις οποιασδήποτε αλλαγής πραγματοποιούν στο data center τους, καθώς επίσης και το λειτουργικό κόστος που συνεπάγεται η αλλαγή αυτή.

Οι εφαρμογές DCIM, όπως η σουίτα StruxureWare της SchneiderElectric, επιτρέπουν την καλύτερη διαχείριση της λειτουργίας ενός κέντρου μηχανογράφησης και τον πιο αποτελεσματικό σχεδιασμό των διαθέσιμων πόρων, δίνοντας τη δυνατότητα στους υπεύθυνους ΙΤ να παρακολουθούν, να αναλύουν και να βελτιστοποιούν την παροχή ισχύος, την ψύξη και την προστασία συστημάτων και φυσικών εγκαταστάσεων.