Η Akeydor Limited, εταιρεία διανομής επιχειρηματικού λογισμικού απομακρυσμένης διαχείρισης, εκπαίδευσης και web based Help Desk, στα πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης και εξωστρέφειάς της, ιδρύει υποκατάστημα και στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Η Akeydor Limited είναι ένας από τους μεγαλύτερους διανομείς επιχειρηματικού λογισμικού που δρα σαν πολυεθνικός όμιλος τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην παγκόσμια αγορά. Η Akeydor διαθέτει πολύχρονη εμπειρία αλλά και αποδεδειγμένη επιτυχία στην προώθηση εξειδικευμένου λογισμικού στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και των τραπεζών, καθώς και λογισμικό εκπαίδευσης. Με συμμετοχή σε πολυάριθμες εκθέσεις, αλλά και συνεργασίες με εταιρείες κολοσσούς αποδεικνύει συνεχώς την μεγάλη τεχνογνωσία που διαθέτει στον τομέα του επιχειρηματικού λογισμικού. Πρόσφατα μάλιστα η εταιρεία ανακοίνωσε την έναρξη της θυγατρικής STUDICA, μίας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας που αφορά στη διάθεση μιας τεράστιας γκάμας λογισμικού το οποίο οι τελικοί πελάτες μπορούν να προμηθεύονται σε εκπληκτικές τιμές μέσα από το online store της STUDICA, στο www.studica.gr. Το λογισμικό απευθύνεται σε επιχειρήσεις, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, κέντρα εκπαίδευσης, ενδοεταιρικά τμήματα εκπαίδευσης κ.α.
Η επέκταση της Akeydor με την ίδρυση γραφείων και στο Λονδίνο, έχει ως στόχο να δώσει έμφαση στο επιχειρηματικό κομμάτι και τα πλεονεκτήματα που αναμένονται από τη δημιουργία μιας εταιρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο που θα αποτελεί και το κέντρο επιχειρήσεων για όλη την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή στην οποία δραστηριοποιείται έντονα η Akeydor Limited. Επιπλέον ενισχύεται περαιτέρω η καλή εταιρική εικόνα της, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη σιγουριά προς τους πελάτες της από όλο τον κόσμο, ενώ της επιτρέπει να αξιοποιήσει καλύτερα τις εταιρικές της σχέσεις σε ολόκληρη την κεντρική Ευρώπη. Βελτίωση επίσης διαφαίνεται να υπάρξει και στη δυνατότητα διασυνοριακής δραστηριοποίησης της εταιρείας, προκειμένου να ανταποκριθεί καλύτερα στις συνθήκες του ανταγωνισμού στον κλάδο.  «Με την ίδρυση γραφείων στο Ηνωμένο Βασίλειο θα ωφεληθεί η Akeydor Limited σε πολλαπλά επίπεδα, αφού δημιουργείται μια ευκαιρία που θα ενισχύσει τις συνεργασίες μας τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο , ενώ ταυτόχρονα θα έχουμε και αύξηση της ευελιξίας και της αποτελεσματικότητας στη λήψη και στην εκτέλεση αποφάσεων που αφορούν στην εταιρεία», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της Akeydor Limited, Μιχάλης Χατζηλίας.
Σχετικά με την Akeydor Limited
Η Akeydor Limited είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία πληροφορικής που δραστηριοποιείται στην παγκόσμια διανομή επιχειρηματικού λογισμικού απομακρυσμένης διαχείρισης, IT Asset Management, εκπαίδευσης και web based Help Desk. Η Akeydor συνεργάζεται με διάφορους προμηθευτές λογισμικού για να παρέχει στους τελικούς πελάτες τις πιο πρόσφατες και καταξιωμένες τεχνολογίες σε διάφορες αγορές ανά τον κόσμο. Οι λύσεις της συμβάλλουν στον συνεχή έλεγχο των λειτουργιών και διαδικασιών των πληροφοριακών συστημάτων κάθε οργανισμού, ακολουθώντας τα επιθυμητά επίπεδα που ορίζει η διοίκησή τους αλλά και τα διεθνή πρότυπα, αυξάνοντας την αποδοτικότητα και εξοικονομώντας ενέργεια αλλά και λειτουργικές δαπάνες. Η Akeydor Limited, διαθέτει γραφεία στην Αθήνα και στο Λονδίνο.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Akeydor Limited, θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.Akeydor.com
 Facebook: Akeydor
 Twitter: Akeydor