Η CA ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς προς 200 εκατομμύρια δολάρια της NetQoS® Inc., η οποία αποτελεί ηγετική εταιρεία παροχής υπηρεσιών και λύσεων Η προσθήκη του δικτυο-κεντρικού αναλυτικού τρόπου που χρησιμοποιεί η NetQoS σχετικά με το χρόνο απόκρισης, την παρακολούθηση της ροής και τις λύσεις διαχείρισης ενοποιημένων επικοινωνιών, επιτρέπουν στην CA να προσφέρει αυτοδύναμες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες, καθώς και ένα portfolio διασφάλισης των υπηρεσιών που προσφέρει. Το portfolio αυτό επεκτείνεται στους τομείς της διαχείρισης δικτύου και συστημάτων, της διαχείρισης της απόδοσης των εφαρμογών, καθώς και της εικονοποίησης (virtualization) και της διαχείρισης του cloud. Αρχικά, η NetQoS θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη οντότητα εντός της CA. Η CA σκοπεύει να συνεχίσει να διαθέτει τα προϊόντα από το βραβευμένο portofolio της NetQoS ως Αυτοδύναμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξαγορά της NetQoS από την CA, επισκεφθείτε τη σελίδα: http://ca.com/netqos.