Η Cisco και η EMC, μαζί με τη VMware, παρουσίασαν πρόσφατα στην Αθήνα το Virtual Computing EnvironmentΟι Cisco, EMC και VMware συνεργάζονται στενά το τελευταίο έτος, για το κοινό όραμα υποδομής πληροφορικής για επιχειρήσεις – το private cloud computing. Ένα private cloud είναι μία εικονική υποδομή πληροφορικής που ελέγχεται με ασφάλεια και λειτουργεί μόνο για μία επιχείρηση. Η διαχείρισή του γίνεται είτε από την ίδια την επιχείρηση ή από κάποιον τρίτο – στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ή εκτός εγκαταστάσεων ή σε συνδυασμό. Το private cloud computing προσφέρει έλεγχο και ασφάλεια στο σύγχρονο datacenter, με την ευελιξία (απαραίτητη για την επιχειρησιακή καινοτομία) να είναι διαθέσιμη σε σημαντικά χαμηλότερο κόστος. Το Virtual Computing Environment προσφέρει σε επιχειρήσεις όλων των μεγεθών μία γρήγορη προσέγγιση της μεταβολής του datacenter με πολύ υψηλή αποδοτικότητα, που υπόσχεται σημαντική μείωση τόσο των κεφαλαιακών όσο και των λειτουργικών δαπανών. Με την παρουσίαση του Virtual Computing Environment, η Cisco και η EMC παρουσίασαν ακόμη την Acadia, μία κοινοπραξία που δίνει έμφαση στο να επιταχύνει την ανάπτυξη υποδομής private cloud ειδικά για πελάτες, μέσω ενός ολοκληρωμένου δικτύου τηλεπικοινωνιακών παρόχων και μεγάλων εταιρικών πελατών. Το μοναδικό μοντέλο της Acadia «ανάπτυξη, λειτουργία και μεταφορά» θα ασχολείται με ανθρώπους, διαδικασίες και τεχνολογία, θα προσφέρει στους πελάτες δυνατότητες επιλογής, ευελιξία και προσιτό κόστος, καθώς θέλουν να δημιουργήσουν εικονική υποδομή πληροφορικής, η οποία θα μετατραπεί σε περιβάλλον private cloud. Εκτός από τις Cisco και EMC που είναι οι κύριοι επενδυτές, οι VMware και Intel έχουν επενδύσει στις δυνατότητες της Acadia, οι οποίες θα έχουν διευρυνθεί μέχρι το 2010. Καθώς η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική βασίζεται σε επεξεργαστές Intel Xeon και τεχνολογία της Intel για κέντρα δεδομένων, η Intel θα ενώσει τις δυνάμεις της με την Acadia ως μικρός επενδυτής, ώστε να διευκολύνει και να επιταχύνει την υιοθέτηση από τους πελάτες της τελευταίας τεχνολογίας της Intel για servers, συστήματα αποθήκευσης και δικτύωση.