To Dell Force10 Open Automation framework  βοηθά στην παροχή καλύτερης εποπτείας στα δικτυακά στοιχεία των υποδομώνΟ Oracle Enterprise Manager 12c διευκολύνει τους συνεργάτες να αξιοποιήσουν τις επενδύσεις τους στη δημιουργία εργαλείων διαχείρισης για τεχνολογίες εκτός Oracle. Με χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων μετατροπής για plug-ins, οι συνεργάτες μπορούν να μετατρέψουν παλαιότερα plug-ins και connectors στην τελευταία έκδοση του Oracle Enterprise Manager, τα οποία θα είναι και πιστοποιημένα μέσω του προγράμματος Oracle Validated Integration.
Για την επίτευξη του Oracle Validated Integration, η Oracle απαιτεί ότι οι συνεργάτες ικανοποιούν ένα αυστηρό σύνολο απαιτήσεων οι οποίες βασίζονται στις ανάγκες και προτεραιότητες των πελατών. Η Oracle ανακοίνωσε ότι  έχει ενημερώσει το πρόγραμμα Oracle Validated Integration για να επιτρέψει στους συνεργάτες να ελέγξουν και να επικυρώσουν τη λειτουργία plug-ins και connectors με τον Oracle Enterprise Manager 12c. Διαθέσιμο μέσω του Oracle PartnerNetwork, το Oracle Validated Integration παρέχει στους πελάτες την εμπιστοσύνη ότι η ενοποίηση μεταξύ του Oracle Enterprise Manager και συμπληρωματικών λύσεων από συνεργάτες έχουν ελεγχθεί για να συνεργάζονται όπως έχει σχεδιαστεί. Έτσι μειώνονται οι κίνδυνοι, βελτιώνονται οι κύκλοι εκτέλεσης και μπορούν να υλοποιηθούν ομαλές μεταβάσεις και απλοποιημένη συντήρηση.
«Επιτυγχάνοντας πιστοποιημένη από την Oracle ενοποίηση (Oracle Validated Integration) με τον Oracle Enterprise Manager 12c δείχνουμε τη σημαντική προοπτική για την Dell Force10 και το Open Automation framework” ανέφερε ο Dario Zamarian, αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής, Dell Networking. “Η ενοποίηση σε τέτοιο, κορυφαίο στον κλάδο επίπεδο, βοηθά τους πελάτες μας να απλοποιήσουν τη διαχείριση και να γεφυρώσουν τις αποστάσεις μεταξύ υποδομών δικτύωσης και υπολογιστικής ισχύος, είτε σε παραδοσιακά data centres ή σε υποδομές cloud.»
«Έχοντας το τμήμα δικτυακών υποδομών Dell Force 10 διαχειρίσιμο από τον Oracle Enterprise Manager 12c παρέχουμε στους κοινούς μας πελάτες μια πλήρη εφαρμογή διαχείρισης που επεκτείνει την εποπτεία σε αυξημένο επίπεδο στον δικτυακό εξοπλισμό» ανέφερε ο SuShil Kumar, αντιπρόεδρος Product Strategy & Business Development της Oracle. «Οι πελάτες και οι συνεργάτες ωφελούνται από το πρόγραμμα Oracle Validated Integration γιατί μπορούν να απελευθερώσουν τις λειτουργίες IT και να παρακολουθήσουν προληπτικά την επίδοση των εφαρμογών χρησιμοποιώντας μία κονσόλα διαχείρισης για το σύνολο της υποδομής σε εφαρμογές cloud και σε παραδοσιακό περιβάλλον.»
Σχετικά με το Dell Forcer10 Open Automation
To πλαίσιο Open Automation framework της Dell Force10 είναι μια προσέγγιση στον αυτοματισμό δικτύου που βασίζεται σε πρότυπα και βελτιστοποιεί τις επιδόσεις δικτύωσης του data centre και την αποδοτικότητα, ενώ θεμελιώνει τις υποδομές για υπηρεσίες που βασίζονται σε πρότυπα cloud. To Open Automation αξιοποιεί νέα «ανοιχτά» στοιχεία εντός του αρθρωτού λειτουργικού συστήματος Force 10 το οποίο βελτιστοποιεί  την ικανότητα των δικτυακών υποδομών του datacenter να συμμετέχουν σε αυτοματοποιημένη, βάσει πολιτικών, κατανομή φόρτου εργασίας σε πραγματικό χρόνο ανταποκρινόμενη σε μεταβαλλόμενες απαιτήσεις εφαρμογών και υπηρεσιών.
Η Dell Force10 αναπτύσσει λύσεις data centre υψηλών επιδόσεων με την ισχύ της καινοτόμου σειράς ανοιχτών, βασισμένων σε πρότυπα, προϊόντων δικτύωσης και λογισμικού. Το Open Cloud Networking framework της εταιρείας επιτρέπει σε όσους χειρίζονται υποδομές Web 2.0/Cloud/υπηρεσιών hosting, εταιρικούς πελάτες και πελάτες για ειδικής χρήσης data centre, νέα επίπεδα ευελιξίας, επιδόσεων, κλιμάκωσης και αυτοματισμού, αλλάζοντας με θεμελιώδη τρόπο τις οικονομίες δικτύωσης του data centre.
Σχετικά με την πιστοποιημένη από την Oracle ενοποίηση (Oracle Validated Integration)
H πιστοποιημένη από την Oracle ενοποίηση (Oracle Validated Integration) μέσω του Oracle PartnerNetwork μπορεί να προσφέρει στους πελάτες την εμπιστοσύνη ότι η ενοποίηση συμπληρωματικού λογισμικού συνεργατών με τις εφαρμογές Oracle και την τεχνολογία Oracle  (συμπεριλαμβανομένων των  Oracle Enterprise Manager, Oracle Content Management και Oracle Identity Management) έχει επικυρωθεί και τα προϊόντα συνεργάζονται όπως έχει σχεδιαστεί. Έτσι μειώνονται οι κίνδυνοι, βελτιώνονται οι κύκλοι εκτέλεσης και μπορούν να υλοποιηθούν ομαλές μεταβάσεις και απλοποιημένη συντήρηση. Η πιστοποιημένη από την Oracle ενοποίηση (Oracle Validated Integration) εφαρμόζει μια απαιτητική τεχνική διαδικασία για την επισκόπηση των ενοποιήσεων λογισμικού τρίτων κατασκευαστών στα προϊόντα εφαρμογών και τεχνολογίας Oracle, στην οποία περιλαμβάνονται ενοποιήσεις με μορφή προϊόντος από system integrators. H Oracle παρέχει πρόσβαση στο λογισμικό προϊόντων και τεχνολογίας Oracle, εργαλεία, τεχνικούς πόρους και εκπαίδευση για να συνδράμει τους συνεργάτες στην ανάπτυξη ενοποιήσεων που βασίζονται στα πρότυπα και τις βέλτιστες πρακτικές της Oracle. Οι συνεργάτες που έχουν επιτυχώς πιστοποιήσει τις ενοποιήσεις τους είναι εξουσιοδοτημένοι να χρησιμοποιούν το λογότυπο «Oracle Validated Integration” Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε το http://www.oracle.com/us/partnerships/solutions/index.html στο oracle.com.
Σχετικά με το Oracle Partner Network
To Oracle PartnerNetwork (OPN) Specialised είναι η νεότερη μορφή του προγράμματος συνεργατών της Oracle που παρέχει στους συνεργάτες εργαλεία για να αναπτύξουν καλύτερα, να πωλούν και να υλοποιούν λύσεις Oracle. To OPN Specialized  παρέχει πόρους για εκπαίδευση και υποστήριξη ειδικής γνώσης των προϊόντων και λύσεων Oracle και έχει αναπτυχθεί για να υποστηρίζει  το αυξανόμενο εύρος προϊόντων της Oracle, τη βάση συνεργατών και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες. Βασικό στοιχείο των νεότερων βελτιώσεων του OPN είναι η δυνατότητα για τους συνεργάτες να διαφοροποιηθούν μέσω Εξειδικεύσεων (Specialisations). Οι εξειδικεύσεις επιτυγχάνονται μέσω ανάπτυξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, επιχειρηματικών αποτελεσμάτων, τεχνογνωσίας και αποδεδειγμένης επιτυχίας. Για να μάθετε περισσότερα επισκεφθείτε: http://www.oracle.com/partners.