Οι νέες λύσεις του χαρτοφυλακίου HP Information Optimization επιτρέπουν στους πελάτες να διαχειριστούν, να κατανοήσουν και να αναλάβουν δράσεις με το 100% των δεδομένων
Η HP παρουσιάζει νέες λύσεις που εξελίσσουν το χαρτοφυλάκιο HP Information Optimization, ώστε να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τον συνεχώς αυξανόμενο όγκο πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων λειτουργιών, εφαρμογών και μηχανών.
Η εκθετική αύξηση του όγκου των δεδομένων, η ποικιλία και η ταχύτητα διασποράς των πληροφοριών έχει δημιουργήσει πρωτοφανείς επιβαρύνσεις για τους οργανισμούς. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη για λογαριασμό της HP, μόλις το 2% των διοικητικών στελεχών και των στελεχών των τμημάτων πληροφορικής δηλώνει ότι οι οργανισμοί τους μπορούν να παρέχουν με συνέπεια την κατάλληλη πληροφορία στην κατάλληλη στιγμή, ώστε να υποστηριχθούν οι επιχειρηματικές ανάγκες και πρωτοβουλίες (1).
Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις στη διαχείριση πληροφοριών, οι οποίες βασίζονται σε ξεπερασμένες αρχιτεκτονικές, υποδομές και εργαλεία ανάλυσης, δεν μπορούν να αναδείξουν το νόημα, τις ιδέες και την αξία που υπάρχει στις διάφορες μορφές πληροφοριών. Επίσης, αδυνατούν να επεκτείνουν και να επεξεργαστούν με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και σε πραγματικό χρόνο το εύρος των πληροφοριών που υπάρχουν σε αδόμητα και δομημένα δεδομένα εντός συστήματος.
Αυτά τα ζητήματα γίνονται ιδιαίτερα εμφανή σε μια εποχή όπου οι στάσεις και τα συναισθήματα των καταναλωτών εκφράζονται ανοιχτά μέσω του Twitter, του YouTube, διάφορων ιστοσελίδων, τηλεφωνημάτων και email. Μάλιστα, μεγάλο μέρος αυτών των δραστηριοτήτων λαμβάνει χώρα εκτός των τειχών της επιχείρησης. Επιπλέον, η στάση των καταναλωτών μπορεί να γίνει εμφανής ακόμη και μέσω δεδομένων που προκύπτουν από αισθητήρες και τερματικά σε σημεία λιανικής πώλησης.
Η HP επενδύει εδώ και χρόνια στην καινοτομία, με στόχο να αναπτύξει το πιο ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο διαχείρισης πληροφοριών, αναπτύσσοντας μοναδικές λύσεις και τεχνολογίες που προσφέρουν απαντήσεις στην πρόκληση των big data. Σήμερα, μόνο η HP είναι σε θέση να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να διαχειριστούν, να κατανοήσουν και να αναλάβουν δράσεις για το 100% των πληροφοριών. Αυτό επιτυγχάνεται με νέες λύσεις HP Converged Infrastructure, με την τεχνολογία των εταιρειών Autonomy και Vertica, οι οποίες ανήκουν στην HP, καθώς και με τις υπηρεσίες διαχείρισης δεδομένων που διαθέτει η εταιρεία.
«Ο τομέας των big data παρουσιάζει μεγάλες ευκαιρίες, αλλά και προκλήσεις, για τις επιχειρήσεις», δήλωσε ο Bill Veghte, Chief Operating Officer της HP. «Το δυναμικό χαρτοφυλάκιο λύσεων HP Information Optimization διαθέτει τις τεχνολογίες και την απαραίτητη εξειδίκευση, ώστε να υποστηρίξει τους οργανισμούς να πετύχουν σε αυτή τη νέα εποχή, αξιοποιώντας κάθε τύπο δεδομένων, πηγής ή περιβάλλοντος. Είτε προέρχονται από εσωτερικά συστήματα, είτε από cloud ή υβριδικά περιβάλλοντα, οι λύσεις της HP επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να μετατρέψουν τα big data σε ευκαιρίες, μοχλούς ανάπτυξης και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα», συμπλήρωσε.
Διαχείριση big data με λύσεις HP Converged Infrastructure και Apache Hadoop
Πολλές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σημαντική αύξηση του όγκου των δεδομένων στρέφονται στην αξιοποίηση της πλατφόρμας Apache™ Hadoop™, μιας open-source τεχνολογίας επεξεργασίας δεδομένων, ώστε να ανταποκριθούν στις ανάγκες αποθήκευσης και διαχείρισης πληροφοριών που φτάνουν σε επίπεδο petabytes.
Η λύση HP AppSystem for Apache Hadoop είναι η πρώτη του είδους της που μπορεί να αξιοποιηθεί άμεσα από τις επιχειρήσεις. Η λύση αυτή απλοποιεί και επιταχύνει την αξιοποίηση δεδομένων, βελτιστοποιώντας παράλληλα τις επιδόσεις και την ανάλυση των ιδιαίτερα μεγάλων φορτίων που επεξεργάζεται η πλατφόρμα Hadoop. Επιπλέον, συνδυάζει δυνατότητες του χαρτοφυλακίου HP Converged Infrastructure και κοινές διαδικασίες διαχείρισης, με τις εξελιγμένες δυνατότητες ενοποίησης της πλατφόρμας Vertica 6, ώστε να προσφέρει τη δυνατότητα μαζικής επεξεργασίας δεδομένων και ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο.
Επίσης, οι επιχειρήσεις μπορούν να βρουν τις κατάλληλες λύσεις για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης πληροφοριών, με τις παρακάτω νέες υπηρεσίες της HP:
• HP Big Data Strategy Workshop: Επιτρέπει στις επιχειρήσεις να μειώσουν το ρίσκο και να επιταχύνουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, βοηθώντας στην κατανόηση των προκλήσεων των big data και των διαθέσιμων λύσεων. Με αυτή τη συνεδρία στρατηγικής, οι επιχειρήσεις μπορούν να μάθουν για το πώς να ευθυγραμμίσουν τους πληροφοριακούς με τους επιχειρησιακούς στόχους, να αναγνωρίσουν τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας και τις μεθόδους για να εξελίξουν τις πληροφοριακές τους υποδομές, ώστε να διαχειριστούν τα big data.
• HP Roadmap Service for Apache Hadoop: Δίνει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να μετρήσουν και να σχεδιάσουν την υλοποίηση της πλατφόρμας Hadoop. Αξιοποιώντας βέλτιστες πρακτικές και αντίστοιχη εμπειρία και λαμβάνοντας υπόψη βασικές οργανωτικές παραμέτρους μιας επιχείρησης, η υπηρεσία αυτή οδηγεί στην ανάπτυξη ενός «οδικού χάρτη» που βοηθά στον επιτυχή σχεδιασμό και την υλοποίηση της πλατφόρμας Hadoop.
Ακόμη, το χαρτοφυλάκιο HP Always On Support περιλαμβάνει υπηρεσίες για τη νέα λύση HP AppSystem for Apache Hadoop και αρχιτεκτονικές αναφοράς που καλύπτουν τον εξοπλισμό της HP.
Κατανοώντας τις πληροφορίες απΆ όπου και με όποιο τρόπο κι αν προέρχονται
Με τη Vertica 6, την τελευταία έκδοση της πλατφόρμας HP Vertica Analytics Platform, οι επιχειρήσεις έχουν πλέον τη δυνατότητα να συνδέουν, να αναλύουν και να διαχειρίζονται κάθε είδος πληροφορίας, σε οποιαδήποτε τοποθεσία και με τη χρήση οποιοδήποτε interface. Η μοναδική αρχιτεκτονική Vertica FlexStore προσφέρει ένα ευέλικτο πλαίσιο για την ανάλυση των big data – συμπεριλαμβανομένων δυνατοτήτων εξελιγμένης ενοποίησης ή ομαδοποίησης με τη χρήση των τεχνολογιών Autonomy και Hadoop – ή οποιασδήποτε άλλης δομημένης, αδόμητης ή ημιδομημένης πηγής δεδομένων.
Στο πλαίσιο της διάθεσης της νέας πλατφόρμας Vertica 6, η Vertica επεκτείνει το πλαίσιο distributed computing που προσφέρει, ώστε να παρέχει υποστήριξη για την παράλληλη εκτέλεση της γλώσσας ανάλυσης Advanced R. Με βελτιωμένη υποστήριξη για υλοποιήσεις cloud και Software-as-a-Service (SaaS), καθώς και ενισχυμένες δυνατότητες για περιβάλλοντα μεικτών φορτίων εργασίας, η Vertica 6 είναι η πιο δυναμική και ολοκληρωμένη πλατφόρμα ανάλυσης big data στην αγορά.
Επιπλέον, ως μέρος της στρατηγικής της για την 100% κατανόηση των δεδομένων ενός οργανισμού, η HP προσφέρει νέες δυνατότητες για την ενσωμάτωση της μηχανής Autonomy Intelligent Data Operating Layer (IDOL) 10 σε κάθε κόμβο Hadoop, ώστε οι χρήστες να μπορούν να αξιοποιούν πάνω από 500 λειτουργίες HP IDOL, όπως η αυτόματη κατηγοριοποίηση, η ομαδοποίηση, η εξαγωγή και η δημιουργία hyperlinks. Ο συνδυασμός των λύσεων Autonomy IDOL και Vertica 6 με τη λύση HP AppSystem for Apache Hadoop, προσφέρει στις επιχειρήσεις μια ασυναγώνιστη πλατφόρμα επεξεργασίας και κατανόησης μαζικών και διαφορετικών μεταξύ τους συνόλων δεδομένων.
Δράσεις με βάση την πληροφόρηση για την ανάπτυξη δυνατοτήτων πρόβλεψης
Για την επέκταση της κορυφαίας digital marketing πλατφόρμα της Autonomy, η HP παρουσίασε τη νέα λύση Optimost Clickstream Analytics, η οποία προσφέρει στα στελέχη των τμημάτων marketing μια ενιαία και συνεπή εικόνα για τις επισκέψεις των πελατών, τις αλλαγές και τη δέσμευση τους μέσω διαδικασιών ηλεκτρονικού εμπορίου.
Η λύση Autonomy Optimost Clickstream Analytics αξιοποιεί τις πλατφόρμες Vertica Analytics Platform και Autonomy IDOL για να προσφέρει στα στελέχη του marketing πρόσβαση σε μεμονωμένα clickstream δεδομένα, επιτρέποντας τους να τα συγκεντρώσουν, να τα συνδυάσουν και να τα αναλύσουν με όποιο τρόπο επιλέξουν.
Περισσότερες πληροφορίες για την παρουσίαση των νέων προϊόντων της HP μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpdiscover2012.