Προληπτικά μέτρα ασφάλειας βοηθούν τις επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν τα big data, το cloud και τις φορητές τεχνολογίες

Η HP ανακοινώνει την επέκταση του χαρτοφυλακίου λύσεων ασφάλειας που διαθέτει. Οι νέες λύσεις της HP επιτρέπουν την αξιολόγηση, την αλλαγή, τη βελτιστοποίηση και τη διαχείριση των περιβαλλόντων ασφάλειας, προσφέροντας προληπτική προστασία.
Οι πρωτοβουλίες που σχετίζονται με το cloud, τα big data και τις φορητές τεχνολογίες βοηθούν τις επιχειρήσεις να απαντήσουν στις πιεστικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, ενώ ταυτόχρονα επιταχύνουν την καινοτομία, προωθούν την ευελιξία και βελτιώνουν τη χρηματοοικονομική διαχείριση. Ταυτόχρονα όμως, οι πρωτοβουλίες αυτές προκαλούν συχνά μεγάλες ανησυχίες στο κομμάτι της ασφάλειας.
Σύμφωνα με νέα έρευνα που διενεργήθηκε για λογαριασμό της HP, η κατανόηση των απαιτήσεων ασφάλειας για cloud υπηρεσίες, αλλά και οι τρόποι προστασίας και αξιοποίησης των big data αποτελούν βασικές ανησυχίες σχεδόν για τα δύο τρίτα των στελεχών επιχειρήσεων και τμημάτων πληροφορικής. Οι μισοί από τους συμμετέχοντες δήλωσαν ότι ανησυχούν για την απώλεια ή την κλοπή δεδομένων από mobile συστήματα. Επιπλέον, πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες παραδέχτηκαν ότι οι οργανισμοί τους ξοδεύουν περισσότερο χρόνο και χρήμα σε διορθωτικά μέτρα, παρά στην προληπτική διαχείριση κινδύνων (1).
Μια διορθωτική και περιμετρική προσέγγιση για την ασφάλεια δεν είναι πλέον επαρκής. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται προληπτικές, έξυπνες, λύσεις ασφάλειας που καλύπτουν παραδοσιακά και υβριδικά μοντέλα παροχής υπηρεσιών και ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που επιφέρουν οι νέες αλλαγές στον κλάδο της πληροφορικής.
«Οι απειλές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο. Χωρίς μια προληπτική στρατηγική διαχείρισης κινδύνων, η ανάπτυξη των επιχειρήσεων, η καινοτομία και η αποδοτικότητα αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια», δήλωσε ο George Kadifa, Executive Vice President, Software, της HP.

«Η HP βοηθά τους πελάτες της να προστατεύσουν ό,τι είναι σημαντικό για αυτούς, με έξυπνες λύσεις που διαμορφώνουν τους πόρους ασφάλειας κατά προτεραιότητα, ώστε να συμβάλλουν στον έγκαιρο εντοπισμό των απειλών και στη μείωση του χρόνου ανταπόκρισης», τόνισε ο Mike Nefkens, Acting Executive Vice President, Enterprise Services της HP.

Έξυπνες λύσεις ασφάλειας για το δημόσιο και τον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα
Για τους οργανισμούς του δημόσιου τομέα, αλλά και για τον ιδιωτικό τομέα ευρύτερα, οι απειλές ασφάλειας συνεχίζουν να κλιμακώνονται, ενώ το ρυθμιστικό πλαίσιο γίνεται πιο σύνθετο και οι προϋπολογισμοί συρρικνώνονται. Το χαρτοφυλάκιο HP Security for Public Sector αντανακλά το εύρος και το βάθος των δυνατοτήτων των υπηρεσιών ασφάλειας της HP, πληρώντας τα αυστηρά πρότυπα που ισχύουν για τους δημόσιους οργανισμούς διεθνώς. Στο χαρτοφυλάκιο της HP έχουν προστεθεί:
• Νέες δυνατότητες στην υπηρεσία HP Assured Identity, η οποία προσφέρει απλοποιημένη διαχείριση ταυτότητας, πιστοποίησης και πρόσβασης. Η υπηρεσία επιτρέπει αυστηρότερους ελέγχους για πιθανές εσωτερικές απειλές, ενισχύει τις διαδικασίες επαλήθευσης ταυτότητας και συμβάλει στην μείωση της πολυπλοκότητας για τις διαδικασίες ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των συνεργαζόμενων οργανισμών. 
• Η υπηρεσία Comprehensive Applications Threat Analysis (CATA) on Demand, η οποία μειώνει το κόστος για την ασφάλεια των εφαρμογών, καθώς ανταποκρίνεται σε απειλές που μπορεί να εμφανιστούν καθΆ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της ανάπτυξης πληροφοριακών περιβαλλόντων.
• Η οικογένεια υπηρεσιών HP Security Operations Center (SOC) Consulting Services, η οποία έχει αναπτυχθεί για πελάτες του δημόσιου τομέα εκτός ΗΠΑ. Οι υπηρεσίες αυτές επιτρέπουν την εγκατάσταση ενός έξυπνου κέντρου λειτουργιών ασφάλειας εντός των οργανισμών. Επίσης, οι πελάτες μπορούν ακόμα να αξιοποιήσουν υπηρεσίες της HP, οι οποίες βοηθούν στη διαχείριση του κέντρου λειτουργιών.
 
Προληπτική διαχείριση κινδύνων με έξυπνες λύσεις ασφάλειας
Επίσης, η HP παρουσιάζει νέα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρουν στους πελάτες διαφάνεια και έλεγχο σε όλο το εύρος ενός οργανισμού. Σε αυτά περιλαμβάνονται:
• Οι υπηρεσίες HP Data Center Protection Services, οι οποίες αξιολογούν τις υπάρχουσες πρακτικές ασφάλειας και προσφέρουν άμεσα εφαρμόσιμες προτάσεις, βοηθώντας τους οργανισμούς να βελτιστοποιήσουν τις υποδομές και να βελτιώσουν τη διαχείριση των προγραμμάτων σε όλο το εύρος του data center τους.
• Η δυναμική λύση HP ArcSight Enterprise Security Manager 6.0c, η οποία προσφέρει επεκτάσιμες δυνατότητες παρακολούθησης και συμμόρφωσης, εντοπίζοντας και αντιμετωπίζοντας τις κυβερνοαπειλές ταχύτερα από πότε. Η λύση εντοπίζει άμεσα τις απειλές ασφάλειας σε όλο το εύρος των υποδομών ενός οργανισμού και αξιολογεί τα σημαντικά θέματα με σειρά προτεραιότητας, ελαττώνοντας την πιθανή ζημιά. 
• Η πλατφόρμα συστημάτων HP TippingPoint NX Platform Next Generation Intrusion Prevention Systems (NGIPS), η οποία διασφαλίζει την προστασία όλων των συσκευών δικτύου, των εικονικών μηχανών, των λειτουργικών συστημάτων και των κρίσιμων επιχειρησιακών εφαρμογών, προσθέτοντας σημαντικές επιπλέον δυνατότητες για εις βάθος έλεγχο της διακίνησης δεδομένων. Η νέα αρθρωτή αρχιτεκτονική της πλατφόρμας έχει αναπτυχθεί έτσι, ώστε να προσαρμόζεται αυτόματα στις απειλές τη στιγμή που εντοπίζονται, επιτρέποντας παράλληλα στους οργανισμούς να εξοικονομήσουν χώρο στα racks τους και να διατηρήσουν τα κόστη κατανάλωσης ενέργειας και ψύξης σε σταθερά επίπεδα.

Επιπλέον, η HP παρουσιάζει μια mobile εφαρμογή για τους επαγγελματίες της πληροφορικής που ειδικεύονται στον τομέα της ασφάλειας. Η νέα εφαρμογή αξιοποιεί δεδομένα από τα HP Digital Vaccine Labs (DVLabs) για να καταγράφει τις υπάρχουσες κυβερνοαπειλές και τις αναδυόμενες τάσεις γύρω από αυτές. Η εφαρμογή HP Information Security Pulse, η οποία διατίθεται χωρίς επιπλέον κόστος, επιτρέπει στους επαγγελματίες του κλάδου της ασφάλειας να καθορίσουν άμεσα τους πιθανούς κινδύνους για το περιβάλλον τους και να ανταποκριθούν σε αυτούς. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη προς το παρόν για πλατφόρμες webOS, Apple iOS ®, Android™ και για web browsers.
   
Προστασία από τις εισβολές που στοχοποιούν τους εκτυπωτές
Οι έξυπνες λύσεις ασφάλειας της HP επεκτείνονται και στα περιβάλλοντα των εκτυπωτών. Στα νέα προϊόντα της εταιρείας περιλαμβάνονται:
• Το χαρτοφυλάκιο HP Access Control (HP AC) Printing Solutions, το οποίο έχει επεκταθεί με λύσεις για τον κλάδο της Υγείας. Οι λύσεις αυτές ενισχύουν την προστασία των συσκευών και βελτιώνουν τις πολιτικές εκτύπωσης με δυνατότητες ασφαλούς ταυτοποίησης, ασφαλούς pull printing, έξυπνης διαχείρισης και λογιστικής διαχείρισης εργασιών.
• Η υπηρεσία HP Imaging and Printing Security Assessment, η οποία αξιολογεί το περιβάλλον εκτύπωσης βάσει κριτηρίων ασφάλειας και συμμόρφωσης, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους που πιθανώς να αφορούν έγγραφα στα οποία δεν έχει δοθεί προσοχή, την επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων από έναν υπολογιστή σε έναν εκτυπωτή και τις εμπιστευτικές πληροφορίες που βρίσκονται στο σκληρό δίσκο μιας συσκευής.
• Η βελτιωμένη λύση HP Imaging and Printing Security Center (IPSC), η οποία βασίζεται σε πολιτικές. Η λύση ενισχύει την αυτοματοποίηση των διαδικασιών ασφάλειας και μειώνει τους κινδύνους, εξασφαλίζοντας την ευρύτερη συμβατότητα συσκευών και λειτουργικών συστημάτων και προσφέροντας ισχυρές δυνατότητες εκτεταμένης υποστήριξης συσκευών (με τη λύση HP Instant-on Security) και διαχείρισης κωδικών πρόσβασης.

Τέλος, η HP ανακοινώνει ένα νέο ρεκόρ για τον κλάδο της πληροφορικής. Συγκεκριμένα, πάνω από 2,5 δισ. γραμμές κώδικα έχουν εγγραφεί στη Software-as-a-Service (SaaS) εφαρμογή ασφάλειας HP Fortify on Demand (FoD). Η πρωτοποριακή αυτή λύση έχει τη δυνατότητά να ενισχύσει την επιφάνεια επίθεσης των εφαρμογών, μέσω στατικών και δυναμικών δοκιμών εφαρμογών. Η HP διαθέτει τη λύση σε 21 γλώσσες – περισσότερες από κάθε άλλη εταιρεία. Επιπλέον, για την ασφάλεια συστημάτων mobile computing, διατίθενται υπηρεσίες δοκιμών HP Fortify για λειτουργικά συστήματα iOS και Android.

Περισσότερες πληροφορίες για το χαρτοφυλάκιο ασφάλειας HP Enterprise Security είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση  www.hp.com/go/EnterpriseSecurity2012.

(1)  “HP Research: Security and Risk Management,” Coleman Parkes Research, Ltd., Ιούλιος 2012.