Η Panda Security, The Cloud Security Company, ανακοίνωσε το  Panda GateDefender Performa eSeries, τη νέα ενοποιημένη λύση προστασίας της περιμέτρου που παρέχει προστασία ενάντια σε όλους τους τύπους απειλών. Η νέα συσκευή της Panda Security επιτρέπει σε μεσαίου μεγέθους και μεγάλες επιχειρήσεις (50 χρήστες και πάνω) να προστατεύσουν το εταιρικό τους δίκτυο και να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους. Η λύση είναι διαθέσιμη σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις: συμβατή με μηχανές virtualization, αποκλειστικά σε μορφή λογισμικού και σε πέντε διαφορετικά μοντέλα συσκευών σχεδιασμένα για οργανισμούς κάθε μεγέθους. Επιπλέον, η νέα Panda Perimetral Management Console επιτρέπει κεντρική και ασφαλή διαχείριση και διαμόρφωση όλων των συσκευών του δικτύου από μία μόνο τοποθεσία, προσβάσιμη από το cloud, οποιαδήποτε στιγμή.

Στα πλεονεκτήματα της Panda GateDefender Performa eSeries περιλαμβάνονται:
– Ευέλικτη cloud-based διαχείριση για κεντρική παρακολούθηση, διαχείριση και ενημέρωση των συσκευών εύκολα και γρήγορα από οπουδήποτε και οποτεδήποτε.
– Αύξηση της παραγωγικότητας των χρηστών και βελτιστοποιημένη χρήση των πόρων συστήματος, χάρη στην εξουδετέρωση ανεπιθύμητης αλληλογραφίας, περιορισμό πρόσβασης σε μη παραγωγικό περιεχόμενο και υπηρεσίες, αλλά και έλεγχος χρήσης του εύρους ζώνης.
– Πλήρης προστασία από όλους τους τύπους μολύνσεων και εισβολών από την πρώτη στιγμή. Ταχύτερη αντιμετώπιση νέων απειλών malware μέσω αυτόματων ενημερώσεων και αναζήτησης δεδομένων από το cloud.
– Υψηλή διαθεσιμότητα του Διαδικτύου και οι πολιτικές της δρομολόγησης επιτρέπουν τη διαμόρφωση πολλαπλών και υψηλής διαθεσιμότητας γραμμών, καθώς και εγκατάσταση πολλαπλών συσκευών για τη διασφάλιση της συνδεσιμότητας.
– Ευέλικτη, απρόσκοπτη ενσωμάτωση με υπάρχουσες υποδομές IT χάρη στην ευρεία γκάμα διαθέσιμων εκδόσεων: συσκευών hardware, virtual και software.

Το νέο Panda GateDefender Performa eSeries διαχειρίζεται την ασφάλεια της περιμέτρου στις επιχειρήσεις εξουδετερώνοντας ιούς, spam και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο Internet gateway μέσα από ένα πλήρες σύνολο πόρων που αξιοποιούν τις τεχνολογίες Συλλογικής Νοημοσύνης της Panda Security. Στα κύρια χαρακτηριστικά του περιλαμβάνονται:

• Firewall: Εξασφαλίζει ότι οι εισερχόμενες και εξερχόμενες επικοινωνίες συμμορφώνονται με την πολιτική ασφάλειας.
• Intrusion prevention system (IPS): Σύστημα πρόληψης που αποτρέπει τις επιθέσεις εισβολής.
• Anti-malware: Προστατεύει από όλους τους τύπους κακόβουλου λογισμικού στα mail και στο Web traffic.
• Content filter: Σαρώνει το εισερχόμενο και εξερχόμενο traffic για επικίνδυνο περιεχόμενο.
• Anti-spam: Διατηρεί το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο απαλλαγμένο από ανεπιθύμητη αλληλογραφία.
• Web filter: Περιορίζει την πρόσβαση σε περιεχόμενο που δεν σχετίζεται με την εργασία.
• Πολλαπλές τεχνολογίες σύνδεσης για πρόσβαση στο Internet και το εταιρικό δίκτυο. Συμβατό με συσκευές ADLS/UMTS/GPRS/3G/USB.
• VPN: Επικοινωνία με απομακρυσμένα γραφεία και εργαζομένους με φορητές συσκευές.
• HotSpot: Παροχή ελεγχόμενης προσωρινής πρόσβασης στο Internet για επισκέπτες της εταιρείας.
• Qos: Ελαχιστοποιεί τη μη παραγωγική και αναποτελεσματική χρήση του εύρους ζώνης του δικτύου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Panda GateDefender Performa eSeries, επισκεφθείτε το http://www.pandasecurity.com/enterprise/solutions/gatedefender-performa/.