Η SCICOM προσφέρει στην κοινότητα των Εσωτερικών Ελεγκτών εργαλεία λογισμικού, που τους επιτρέπουν να βελτιστοποιήσουν το αποτέλεσμα της δουλειάς τουςΣυγκεκριμένα, η SCICOM ανέλαβε την αντιπροσώπευση των προϊόντων της MΚinsight στην Ελλάδα και την Κύπρο και τη δέσμευση να προσφέρει όλες τις απαιτούμενες υπηρεσίες που διασφαλίζουν την επιτυχία των έργων τα οποία θα υλοποιούνται στην πλατφόρμα της MΚinsight. Το λογισμικό MKinsight προσφέρει στα τμήματα εσωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων ή Οργανισμών, τη δυνατότητα προγραμματισμού και διαχείρισης των ελέγχων (Audit Management) που πραγματοποιούν. Ταυτόχρονα επιτρέπει την αξιολόγηση των κινδύνων (Risk Management) που προκύπτουν από τα ευρήματα των ελέγχων, σύμφωνα με τη μέθοδο που τα τμήματα αυτά έχουν επιλέξει. Το MKinsight είναι μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα με πλούσια λειτουργικότητα, όντας παράλληλα ιδιαίτερα εύκολο στη χρήση και εκμάθησή του. Το λογισμικό λειτουργεί αξιοποιώντας την τεχνολογία web, χωρίς όμως αυτό να είναι δεσμευτικό, καθώς επιτρέπει στους ελεγκτές να το χρησιμοποιούν οποιαδήποτε στιγμή (off-line) και απλώς να συγχρονίζονται με την κεντρική εφαρμογή, όποτε τους δίνεται η δυνατότητα. Για περισσότερες πληροφορίες για την MKinsight μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.scicom.gr/MKinsight ή www.MKinsight.com