Οι πελάτες του Storage Foundationεπωφελούνται έως 400% σε απόδοση σε σχέση με τα παραδοσιακά SANs

 

 

 

Η εταιρεία Symantec (σύμβολο NASDAQ: SYMC) ανακοίνωσε τη νέα έκδοση του λογισμικού  Storage Foundation, δίνοντας τη δυνατότητα στα data centers να αξιοποιήσουν τα Solid State Drives (SSDs) με τέτοιο τρόπο που θα επιτρέπει στους πελάτες να έχουν πρόσβαση σε ευαίσθητα και κρίσιμα δεδομένα και εφαρμογές 400 φορές ταχύτερα από τα παραδοσιακά Storage Area Networks (SANs). Είναι η μοναδική λύση που παρέχει αυτά τα πλεονεκτήματα ανεξάρτητα από τα υποσυστήματα των αποθηκευτικών μέσων που είναι ήδη εγκατεστημένα. Οι πελάτες είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τον προμηθευτή αποθηκευτικής υποδομής, και οι επιχειρήσεις να μπορούν με αυτόν τον τρόπο να παίρνουν σημαντικές αποφάσεις ταχύτερα.

 

Η ανάπτυξη των κρίσιμων δεδομένων και εφαρμογών που λαμβάνουν μέρος στη λήψη αποφάσεων, οδηγεί στην ενσωμάτωση των SSD, με στόχο την βελτίωση της απόδοσης στο data center. Η ενσωμάτωση αυτή, δεν επηρέασε όμως την κεντρική διαχείριση των συστημάτων, για να μπορούν οι πελάτες να διαχειρίζονται αποδοτικά και αποτελεσματικά τις συστοιχίες των αποθηκευτικών δίσκων.

Η Symantec επιλύει το συγκεκριμένο ζήτημα, επιτρέποντας στους χρήστες να συνδυάζουν SSDs με υπάρχουσες αποθηκευτικές δομές -Direct Attached Storage (DAS) και SAN – χωρίς να συμβιβάζονται στο βασικό θέμα της διαθεσιμότητας.

 

Νέα χαρακτηριστικά

Οι λειτουργίες και τα πλεονεκτήματα του Storage Foundation 6.1 περιλαμβάνουν:

 

  • Ένα ανεξάρτητο-έξυπνο επίπεδο hardwareκατασκευαστή, δημιουργημένο από την SmartIO τεχνολογία της Symantec. Η τεχνολογία SmartIO εντοπίζει το φορτίο των κρίσιμων εφαρμογών και αποθηκεύει μόνο τα πιο άμεσα προσπελάσιμα δεδομένα σε τοπικά SSDs, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την βελτιωμένη απόδοση έως 400% από το παραδοσιακό secondary storage.
  • Ευέλικτη Storage Sharingτεχνολογία (FSS), η οποία επιτρέπει στους servers να έχουν πρόσβαση σε απομακρυσμένα δεδομένα, όπως όταν βρίσκονται σε τοπικά αποθηκευτικά μέσα. Αυτό επιτρέπει στους οργανισμούς να μειώσουν τα αποθηκευτικά τους κόστη έως 80% χρησιμοποιώντας commoditized αποθηκευτικό εξοπλισμό, ενώ παράλληλα βοηθά στην προστασία, στη διαθεσιμότητα και στο replication των δεδομένων.

 

Δηλώσεις συνεργατών και αναλυτών: Intel, NetApp, IDC

“Οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν διαρκώς την πρόκληση διαχείρισης της τεράστιας ανάπτυξης δεδομένων και της βελτίωσης της απόδοσης με παράλληλη μη αύξηση του κόστους ή της πολυπλοκότητας. Οι Solid-State Drives της οικογένειας  Data Center της Intel συμπληρώνουν την τελευταία λύση Storage Foundation της Symantec, προσφέροντας γρήγορη, αξιόπιστη και συνεχή απόδοση που αξιοποιεί  τις υπάρχουσες υποδομές για εύκολη ανάπτυξη και μεγαλύτερη αποδοτικότητα του κόστους.” κ. PeteHazen, διευθυντής μάρκετινγκ του τομέα  nonvolatilememorysolutionsgroup, της εταιρείας Intel

 

“Οι Symantec και NetApp είναι μακρόχρονοι συνεργάτες με παράδοση στη δημιουργία πρωτοποριακών λύσεων που επιλύουν στις προκλήσεις των πελατών για διαχείριση των δεδομένων. Ο συνδυασμός του NetApp storage και του νέου λογισμικού Storage Foundation 6.1 διευκολύνει την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών αποθήκευσης, όπως οι αποθηκευτικοί δίσκοι flash, ενώ παράλληλα βελτιώνει την αποδοτικότητα, τις επιδόσεις και την απλοποίηση στη διαχείριση επιχειρηματικών κρίσιμων εφαρμογών όπως Oracle, SAP και Microsoft Exchange.” κ.  Joel Reich, ανώτερος αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής της εταιρείας NetApp

 

” Η τελευταία λύση της Symantec είναι σχεδιασμένη για να βοηθά τους πελάτες να αξιοποιήσουν

την επόμενη γενιά των αποθηκευτικών μέσων. Στον σημερινό κόσμο της πληροφορίας, οι επιχειρήσεις αναζητούν αυξημένη απόδοση και εξοικονόμηση πόρων – κάτι που δεν έχει νόημα από οικονομικής άποψης, αν χρειάζεται να ξηλώσεις και να αντικαταστήσεις την υπάρχουσα αποθηκευτική υποδομή και να αναπτύξεις νέες τεχνολογίες όπως τα flash storage. Με το Storage Foundation 6.1 διευκολύνεται η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών συνδυάζοντας high-end λύσεις με παραδοσιακό hardware, χωρίς να θυσιάζονται τα υπάρχοντα service levels.”κ.  Ashish Nadkarni, διευθυντής έρευνας του τομέα Storage Systems, της εταιρείας IDC.

 

 

Επιπρόσθετες Πηγές