«Η χρήση δικτύων Open Radio Access Networks (Open RAN) δεν αλλάζει θεμελιωδώς το τοπίο κινδύνου για την ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών, σε σύγκριση με το πιο παραδοσιακό RAN. Οι περισσότερες απειλές που αναλύονται στην έκθεση επηρεάζουν τόσο τις παραδοσιακές υλοποιήσεις δικτύου όσο και τις υλοποιήσεις Open RAN, με μόλις το 4 τοις εκατό να εντοπίζεται πως είναι μοναδικό για το open RAN», σύμφωνα με την έκθεση. «Τα μέτρα μετριασμού καθιστούν εφικτή τη διασφάλιση ισοδύναμων επιπέδων ασφάλειας μεταξύ των παραδοσιακών και των Open RAN υλοποιήσεων».

Η έκθεση των 165 σελίδων ανατέθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και Επικοινωνιών της Ιαπωνίας και εκπονήθηκε σε συνεργασία με εταίρους, συμπεριλαμβανομένου ενός παρόχου δικτύου κινητής τηλεφωνίας που δεν κατονομάζεται. Υλοποιήθηκε από την ομάδα εργασίας «Quad Critical and Emerging Technology Working Group», η οποία δημιουργήθηκε το 2021 ως μέρος της «Quad Summit» μεταξύ της Αυστραλίας, της Ινδίας, της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ. Στις ΗΠΑ, η έκθεση δόθηκε στη δημοσιότητα από την NTIA, τον οργανισμό που είναι υπεύθυνος για την παροχή συμβουλών στον Λευκό Οίκο γύρω από θέματα πολιτικής τηλεπικοινωνιών και πληροφοριών.

«Η έκθεση καταδεικνύει ότι το Open RAN προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα κυβερνοασφάλειας, ότι οι κίνδυνοι που αποδίδονται μερικές φορές στο Open RAN είναι επίσης κοινοί στις παραδοσιακές αναπτύξεις RAN και ότι αυτοί οι κίνδυνοι μπορούν να μετριαστούν και να ελεγχθούν μέσω των συστάσεων που παρουσιάζονται στην έκθεση», εξήγησε η NTIA.

Στη σύνοψη της έκθεσης σημειώνεται, χαρακτηριστικά, ότι το Open RAN είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με το παραδοσιακό, κλασικό RAN, όσον αφορά στην ασφάλεια. «Το Open RAN αναμένεται να αυξήσει την “επιφάνεια επίθεσης” του δικτύου κατά ένα μικρό βαθμό σε σύγκριση με το παραδοσιακό RAN». «Συνολικά το 4% των απειλών ασφαλείας που αναλύονται θεωρούνται μοναδικές για το Open RAN».

πηγή: www.infocom.gr – Χρήστος Κοτσακάς