Η BEWISE ολοκλήρωσε και παρέδωσε πρόσφατα έργο CRM στην εταιρεία Westnet, με στόχο την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης εν μέσω της πανδημίας COVID-19. Η εταιρία ήδη βρισκόταν σε φάση υλοποίησης έργων ψηφιακού μετασχηματισμού, ωστόσο οι τελευταίες εξελίξεις επιτάχυναν τις διαδικασίες παράδοσης του έργου.

Συγκεκριμένα, η λύση CRM βασίστηκε στο Microsoft Dynamics 365 και περιλαμβάνει τρεις βασικούς άξονες: Ticketing Management, Advanced Segmentation και ενοποίηση με το Unified Communication τηλεφωνικό κέντρο. Η Westnet διαθέτει πλέον μια μοναδική πλατφόρμα, που συλλέγει, αναλύει και κατηγοριοποιεί τις πληροφορίες, με τρόπο που τα στελέχη της κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες των πελατών και μπορούν να ενεργούν προληπτικά, επιτυγχάνοντας βελτιωμένα επιχειρηματικά αποτελέσματα, ενώ εργάζονται από το σπίτι τους, όπως οι σημερινές συνθήκες απαιτούν.

Η BEWISE ήταν υπεύθυνη για το συνολικό σχεδιασμό και υλοποίηση του έργου, το οποίο συνολικά διήρκησε λίγους μήνες. Στο διάστημα αυτό, ομάδες έργου και από τις δύο εταιρείες, κατέγραψαν, ανέλυσαν και σχεδίασαν κάθε βήμα της υλοποίησης, με στόχο την επιτυχή ενσωμάτωση του έργου σε μια εν λειτουργία εταιρεία.

Ο Γιώργος Δαβιώτης, γενικός διευθυντής της Westnet, δήλωσε σχετικά: «Προχωράμε κανονικά το σχεδιασμό μας για τον εξολοκλήρου ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρίας, πιστοί στη στρατηγική του “Distributing the future”. Σε αυτό το πλαίσιο, με γνώμονα την καλύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτηση των πελατών μας ακόμα και υπό τις πρωτόγνωρες συνθήκες που έχουν επιβάλλει οι διεθνείς εξελίξεις με τον COVID-19, επιταχύναμε την υλοποίηση του έργου CRM. Στην BEWISE είδαμε τον συνεργάτη που κατανόησε άμεσα και σε βάθος τις ανάγκες μας σε αυτή την ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο.»