Η Cosmos Business Systems έγινε ανάδοχος του έργου για την «Προμήθεια Εξυπηρετητών (Servers), Συστήματος Κεντρικής Αποθήκευσης Αρχείων Τύπου (NAS), Άδειες Χρήσης Λογισμικού  Microsoft Exchange και  Εγκατάσταση Εξοπλισμού» του φορέα: Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας Κύπρου (ΑΨΑ), αξίας 179.500 €.

Το έργο υλοποιείται από την σε συνεργασία με την CBS IT Systems Cyprus, θυγατρική εταιρεία του ομίλου της Cosmos Business Systems στην Κύπρο.

Το αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια εξοπλισμού με φυσική εγκατάσταση στους χώρους του φορέα. Την υποδομή συνθέτουν συστοιχίες από Εξυπηρετητές (Servers) Lenovo ThinkSystem που είναι τοποθετημένοι σε ικριώματα Rack του ιδίου κατασκευαστή, στους οποίους θα εγκατασταθούν λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές της Microsoft, για τις ανάγκες του φορέα.

Η προμήθεια περιλαμβάνει:

  • Server
  • Storage
  • MS Windows Server
  • MS Exchange
  • SQl
  • Cals

Η Cosmos Business Systems με την πολυετή εμπειρία της υλοποιεί πολύπλοκα έργα σε Ελλάδα και Κύπρο διαθέτοντας πάντα την τεχνογνωσία και το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, ενώ αποτελεί βασικό Systems Integrator για την Lenovo και την Microsoft.