Η Cosmos Business Systems σε συνεργασία με την θυγατρική της κυπριακή εταιρεία CBS IT Systems Cyprus LTD, ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο elaw «Αγορά δικαιώματος χρήσης ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης υποθέσεων Νομικής Υπηρεσίας  της Κυπριακής Δημοκρατίας».

 Στόχος του έργου ήταν η εισαγωγή ενός συστήματος διαχείρισης υποθέσεων/εργασιών και αυτοματοποίησης γραφείου και ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών της Νομικής Υπηρεσίας της Κύπρου, προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα και παραγωγικότητα του προσωπικού της Υπηρεσίας και να αναβαθμιστεί η ποιότητα των εργασιών της.

Τα οφέλη του έργου είναι πολλαπλά όπως:

  • Βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της Νομικής Υπηρεσίας
  • Καλύτερη διαχείριση & παρακολούθηση πληροφοριών/δεδομένων και παροχή στατιστικών αναφορών
  • Αυτοματοποίηση των εργασιών και ροών εργασίας
  • Εξοικονόμηση του χρόνου του προσωπικού της Νομικής Υπηρεσίας και μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης εργασιών
  • Διευκόλυνση και επιτάχυνση της συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας.

Η Cosmos Business Systems, ένας από τους μεγαλύτερους Systems Integrators και με πολυετή εμπειρία υλοποιεί πολύπλοκα έργα σε Ελλάδα και Κύπρο, διαθέτοντας πάντα την τεχνογνωσία και το κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το έργο ολοκληρώθηκε με επιτυχία  3 μήνες νωρίτερα από την συμβατική υποχρέωση.