Η Digital Realty επιλέγει λογισμικό βιωσιμότητας (sustainability)  της IBM για την μετατροπή των δεδομένων σε γνώση σε όλα τα κέντρα δεδομένων της  (Data Centers) και τα γραφεία της, παγκοσμίως.

 Η IBM ανακοίνωσε ότι η Digital Realty χρησιμοποιεί τη σουίτα IBM Envizi ESG Suite για τη συλλογή, ανάλυση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και σχετικές με τη διακυβέρνηση επιδόσεις (ESG) στο χαρτοφυλάκιό της με 300+ κέντρα δεδομένων σε 50+ μητροπόλεις σε 27 χώρες σε έξι ηπείρους.

Σύμφωνα με μια έκθεση του IBM Institute for Business Value (“The ESG data conundrum“), ενώ το 95% των οργανισμών που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν αναπτύξει προτάσεις ESG, μόνο το 10% δηλώνει ότι έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων του και το 73% αναφέρει ότι αγωνίζεται να διαχειριστεί την υπερφόρτωση χειροκίνητων δεδομένων.

Η Digital Realty είναι ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους λύσεων κέντρων δεδομένων (data centers), συστέγασης και διασύνδεσης για μεγάλες πόλεις παγκοσμίως, όπως το Σικάγο, η Φρανκφούρτη, το Γιοχάνεσμπουργκ, το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη, η Βόρεια Βιρτζίνια, το Σάο Πάολο, η Σιγκαπούρη, το Σίδνεϊ και το Τόκιο. Με πάγια δέσμευση τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική επιστασία, η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει το IBM Envizi ως κεντρικό κόμβο για τη συλλογή, διαχείριση και εξαγωγή συμπερασμάτων από τα δεδομένα της ESG, για την παρακολούθηση της προόδου, τον εντοπισμό τομέων για βελτίωση, την αναφορά των επιδόσεων στα ενδιαφερόμενα μέρη και την προσαρμογή στις απαιτήσεις δημοσιοποίησης. Το λογισμικό παρέχει μια ολοκληρωμένη και ενοποιημένη λύση για τη διαχείριση των επιδόσεων ESG, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των στόχων βιωσιμότητας.

“Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του IBM Envizi, θα μεταμορφώσουμε την ικανότητά μας να συλλέγουμε, να αναλύουμε και να υποβάλουμε εκθέσεις σχετικά με τις επιδόσεις μας σε θέματα ESG σε όλο το παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο των data centers μας. Θα μας βοηθήσει να παρακολουθούμε και να διαχειριζόμαστε τις περιβαλλοντικές μας επιδόσεις, ενώ παράλληλα θα μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες βιωσιμότητας των πελατών μας και άλλων ενδιαφερόμενων μερών”, αναφέρει ο Aaron Binkley, VP Sustainability, Digital Realty.

“Οι οργανισμοί σε παγκόσμιο επίπεδο είναι απλά θαμμένοι σε έναν τεράστιο όγκο δεδομένων που σχετίζονται με το ESG – από λειτουργίες, αισθητήρες στα δάπεδα εργοστασίων και πολλά άλλα. Αλλά συχνά είναι απομονωμένα σε βάσεις δεδομένων, λογιστικά φύλλα και επιχειρηματικές μονάδες”, λέει η Christina Shim, Vice President, Global Head of Product Management and Strategy, IBM Sustainability Software. “Η σουίτα IBM Envizi ESG Suite βοηθά τους πελάτες μας, όπως η Digital Realty, να αντλήσουν πληροφορίες από τα δεδομένα για να τροφοδοτούν καθημερινά πιο έξυπνες και βιώσιμες αποφάσεις”.

Σε συνεργασία με την IBM, η Digital Realty χρησιμοποιεί το Envizi για να βοηθήσει στη διαχείριση και επιτάχυνση των πρωτοβουλιών βιωσιμότητας σε όλο το χαρτοφυλάκιό της. Για παράδειγμα:

  • Δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος καταγραφής των δεδομένων ESG: Το Envizi επιτρέπει στην Digital Realty να εξορθολογίσει τη συλλογή δεδομένων από ένα ευρύ φάσμα πηγών, όπως δεδομένα κοινής ωφέλειας, αποδοτικότητα χρήσης ενέργειας (PUE), πιστοποιητικά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δεδομένα αποβλήτων, επαγγελματικά ταξίδια, αγοραζόμενα αγαθά και υπηρεσίες. Αυτό διευκολύνει την Digital Realty να παρέχει συνεπή δεδομένα για την υποβολή εκθέσεων, την ανάλυση και τη λήψη αποφάσεων – για παράδειγμα, για την υποστήριξη των υπολογισμών των εκπομπών GHG Scope 1, 2 και 3 και για τη δημιουργία της ετήσιας έκθεσης ESG.
  • Ανάλυση δεδομένων για την ενημέρωση της λήψης αποφάσεων για τη βιωσιμότητα: Η Digital Realty μπορεί να εφαρμόσει τις προηγμένες αναλύσεις του Envizi για να μετατρέψει αυτά τα δεδομένα σε πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις του χαρτοφυλακίου της, οι οποίες βοηθούν στη λήψη καλύτερων αποφάσεων και στην αντιμετώπιση των στόχων βιωσιμότητας. Για παράδειγμα, η Envizi θα μπορούσε να βοηθήσει την Digital Realty να αξιολογήσει το τρέχον χαρτοφυλάκιό της και να προωθήσει αλλαγές στους τρεις τομείς εστίασης: σχεδιασμός και κατασκευή πιο βιώσιμων κέντρων δεδομένων, εξεύρεση νέων τρόπων για την τροφοδοσία τους και προώθηση βελτιώσεων στον τρόπο λειτουργίας τους.
  • Εξορθολογισμός των εκθέσεων ESG και βιωσιμότητας: Η Digital Realty έχει δεσμευτεί για διαφανείς γνωστοποιήσεις ESG και αναφέρει τις επιδόσεις της ετησίως, συμπεριλαμβανομένης της προόδου έναντι του στόχου SBTi για μείωση των εκπομπών Scope 1 και 2 κατά 68% και των εκπομπών Scope 3 κατά 24% έως το 2030. Οι δυνατότητες υποβολής εκθέσεων ESG του Envizi έχουν σχεδιαστεί για να διευκολύνουν τον εξορθολογισμό αυτών των διαδικασιών υποβολής εκθέσεων, με τη διαχείριση των ερωτήσεων και των απαντήσεων υποβολής εκθέσεων μέσα από ένα ενιαίο περιβάλλον εργασίας λογισμικού.

Η ίδια η IBM είναι χρήστης του Envizi για την εισαγωγή, αποθήκευση και διαχείριση επιχειρησιακών δεδομένων, όπως η κατανάλωση ενέργειας και νερού, το σχεδιασμό και την παρακολούθηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας και νερού και την υποστήριξη εξωτερικών αναφορών και γνωστοποιήσεων. Η IBM είναι επίσης σημαντικός πελάτης της Digital Realty, καθώς φιλοξενεί μέρος του χαρτοφυλακίου των παγκόσμιων data centers της σε αυτά.  Η ομάδα του τομέα  IBM Global Real Estate μοιράζεται τις γνώσεις και την εμπειρία της σχετικά με το Envizi με την Digital Realty, καθώς προχωρά προς πιο βιώσιμες λειτουργίες.

Το IBM Envizi ESG Suite αποτελεί μέρος του χαρτοφυλακίου λύσεων βιωσιμότητας και συμβουλευτικής εμπειρογνωμοσύνης της IBM, συμπεριλαμβανομένων των IBM Environmental Intelligence Suite, IBM Turbonomic, IBM Planning Analytics, IBM Cloud Carbon Calculator και IBM LinuxONE, που βοηθούν τους οργανισμούς να θέσουν σε λειτουργία και να επιτύχουν τους στόχους τους σε θέματα ESG.