Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το «πράσινο φως» για τη δημιουργία της κοινοπραξίας Nostradamus, με επικεφαλής την Deutsche Telekom, ώστε να κατασκευαστεί η υποδομή στην οποία θα πραγματοποιηθούν δοκιμές γύρω από την κβαντική διανομή κλειδιών (quantum key distribution – QKD).

Αυτό, όπως αναφέρεται, θα επιτρέψει την αξιολόγηση των συσκευών QKD των ευρωπαίων κατασκευαστών. Εταίροι στην κοινοπραξία είναι η Thales, το Αυστριακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας AIT, καθώς και experts από τη βιομηχανία και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Τονίζεται πως το συγκεκριμένο project ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση του EuroQCI – ενός εξαιρετικά ασφαλούς πανευρωπαϊκού δικτύου επικοινωνιών που θα βασίζεται στην κβαντική τεχνολογία. Μέσω αυτού, οι κυβερνήσεις όλων των κρατών μελών της ΕΕ και οι πολίτες τους θα επωφεληθούν από μια ασφαλέστερη υποδομή για δίκτυα κρίσιμης σημασίας.

Στόχος είναι η ανάπτυξη της υποδομή κβαντικής επικοινωνίας (EuroQCI), η οποία θα παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια για κέντρα δεδομένων, δίκτυα επικοινωνιών και κρίσιμες υποδομές, όπως νοσοκομεία και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω οπτικών ινών και χρήσης δορυφόρων.

Η κβαντική μηχανική παρέχει πρόσθετη προστασία για τα σημερινά δίκτυα επικοινωνίας έναντι νέων απειλών και η χρήση της αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυβερνοασφάλεια των επόμενων δεκαετιών.

Το μελλοντικό κρυπτογραφημένο δορυφορικό δίκτυο της ΕΕ, το IRIS2, θα βασίζεται επίσης στο EuroQCI. Σκοπός του θα είναι να παρέχει στις κυβερνήσεις υπηρεσίες επικοινωνίας και δικτυακές υποδομές ζωτικής σημασίας ενώ, στο μέλλον, το IRIS2 θα προσφέρει σε εταιρείες και οργανισμούς γρήγορο δορυφορικό διαδίκτυο.

Μετά το Galileo για την πλοήγηση και το Copernicus για την παρατήρηση της γης, το IRIS2 αποτελεί τον τρίτο πυλώνα της ευρωπαϊκής διαστημικής υποδομής. Η ΕΕ έδωσε το πράσινο φως για το IRIS2 πριν από μερικούς μήνες. Οι πρώτες υπηρεσίες αναμένεται να διατεθούν φέτος, ενώ η πλήρης λειτουργία του προγραμματίζεται για το 2027.

Το QKD αποτελεί μια ασφαλή μέθοδο επικοινωνίας για την ανταλλαγή κλειδιών κρυπτογράφησης, που είναι γνωστά μόνο μεταξύ των κοινών μερών. Χρησιμοποιεί ιδιότητες που εντοπίζονται στην κβαντική μηχανική για την ανταλλαγή κρυπτογραφικών κλειδιών με τρόπο που εγγυάται την ασφάλεια.

Infocom.gr – Χρήστος Κοτσακάς