Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: Το Συμβούλιο θεσπίζει κανόνες που θα καταστήσουν ανιχνεύσιμες τις μεταφορές κρυπτοστοιχείων

Η ΕΕ καθιστά δυσκολότερη για τους εγκληματίες τη χρησιμοποίηση κρυπτονομισμάτων για να παρακάμπτουν τους κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σήμερα, το Συμβούλιο ενέκρινε επικαιροποιημένους κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών, επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής των κανόνων στις μεταφορές κρυπτοστοιχείων. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται η χρηματοοικονομική διαφάνεια όσον αφορά τις ανταλλαγές κρυπτοστοιχείων και παρέχεται στην ΕΕ ένα σταθερό πλαίσιο που συμμορφώνεται με τα πλέον απαιτητικά διεθνή πρότυπα για τις εν λόγω ανταλλαγές, διασφαλίζοντας ότι τα κρυπτοστοιχεία δεν χρησιμοποιούνται για εγκληματικούς σκοπούς.

Η σημερινή απόφαση φέρνει κακές ειδήσεις σε όσους κάνουν κατάχρηση κρυπτοστοιχείων για τις παράνομες δραστηριότητές τους, για να παρακάμψουν τις κυρώσεις της ΕΕ ή να χρηματοδοτήσουν την τρομοκρατία και τον πόλεμο. Αυτό δεν θα είναι πλέον εφικτό στην Ευρώπη χωρίς να αποκαλύπτονται — αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. δήλωσε η Elisabeth Svantesson, Υπουργός Οικονομικών της Σουηδίας

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων υποχρεούνται να συλλέγουν και να καθιστούν προσβάσιμες ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον αποστολέα και τον δικαιούχο των μεταφορών κρυπτοστοιχείων που διαχειρίζονται, ανεξάρτητα από την ποσότητα των κρυπτοστοιχείων που αποτελούν αντικείμενο της συναλλαγής. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των μεταφορών κρυπτοστοιχείων, ώστε να είναι πιο εύκολο να εντοπίζονται και να αποκλείονται πιθανές ύποπτες συναλλαγές.

Ιστορικό

Ο κανονισμός αποτελεί μέρος δέσμης νομοθετικών προτάσεων με στόχο την ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ), η οποία παρουσιάστηκε από την Επιτροπή στις 20 Ιουλίου 2021. Η δέσμη περιλαμβάνει επίσης πρόταση για τη δημιουργία νέας αρχής της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Το Συμβούλιο καθόρισε τη θέση του σχετικά με την πρόταση για τη μεταφορά χρηματικών ποσών την 1η Δεκεμβρίου 2021. Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις άρχισαν στις 28 Απριλίου 2022 και ολοκληρώθηκαν με προσωρινή συμφωνία στις 29 Ιουνίου. Η σημερινή τυπική έκδοση είναι το τελευταίο στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας.

Η ΕΕ καθιστά δυσκολότερη για τους εγκληματίες την κατάχρηση κρυπτοστοιχείων για τους σκοπούς του ξεπλύματος χρήματος