Πληροφορίες από περισσότερους από 650 επαγγελματίες κυβερνοασφάλειας υπογραμμίζουν τη στροφή προς λύσεις με επίκεντρο τον χρήστη

Η Check Point® Software Technologies Ltd. (NASDAQ: CHKP), κορυφαίος πάροχος πλατφόρμας κυβερνοασφάλειας υποστηριζόμενης από AI στον κυβερνοχώρο που παρέχεται μέσω cloud, δημοσίευσε παγκόσμια έρευνα με πληροφορίες από 608     επαγγελματίες ασφαλείας, οι οποίες υπογραμμίζουν την κρίσιμη σημασία της εμπειρίας του τελικού χρήστη στην υιοθέτηση και υλοποίηση λύσεων Secure Access Service Edge (SASE). Ένα συντριπτικό 72% των ερωτηθέντων προσδιόρισε την εμπειρία του τελικού χρήστη, που περιλαμβάνει την απρόσκοπτη ενσωμάτωση και την αδιάλειπτη πρόσβαση, ως πρωταρχικό μέλημά τους, υπογραμμίζοντας μια σημαντική μετατόπιση στο τοπίο της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο προς τον σχεδιασμό λύσεων με επίκεντρο τον χρήστη.

Η έρευνα δίνει ένα πλαίσιο κατανόησης της υιοθέτησης λύσεων SASE, αποκαλύπτοντας ότι ενώ το ταξίδι προς την πλήρη εφαρμογή τους συνεχίζεται, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τις πτυχές ασφάλειας του πλαισίου, ιδιαίτερα των ZTNA και SWG. Αυτό αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη τάση του κλάδου να δίνει προτεραιότητα σε μέτρα ασφαλείας που διευκολύνουν την ασφαλή, άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο για εφαρμογές cloud, ευθυγραμμιζόμενα με τη θεμελιώδη αρχή zero-trust.

Καθώς οι οργανισμοί πλοηγούνται στην πολυπλοκότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού, η έρευνα υπογραμμίζει μια αυξανόμενη αναγνώριση της ανάγκης για λύσεις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που δεν προστατεύουν μόνο από απειλές, αλλά το κάνουν με τρόπο που βελτιώνει, αντί να εμποδίζει, την εμπειρία των χρηστών. Αυτό ευθυγραμμίζεται απόλυτα με το όραμα της Check Point για την ενσωμάτωση προηγμένων τεχνολογιών AI για τη διασφάλιση τόσο της ασφάλειας όσο και της χρηστικότητας σε όλη την πλατφόρμα Infinity.

Τα κύρια σημεία της έρευνας:

  • Η έρευνα υπογραμμίζει μια ουσιαστική αλλαγή, με το 72% των επαγγελματιών ασφαλείας να κατατάσσουν την εμπειρία του τελικού χρήστη ως κορυφαία προτεραιότητά τους, τονίζοντας την ανάγκη για λύσεις SASE που εγγυώνται την απρόσκοπτη αλληλεπίδραση των χρηστών χωρίς συμβιβασμούς στην ασφάλεια.
  • Ανάγκη για ενοποιημένες λύσεις: Αντανακλώντας μια αξιοσημείωτη τάση, περισσότεροι από τους μισούς επαγγελματίες που συμμετείχαν στην έρευνα εξέφρασαν προτίμηση για την απόκτηση λύσεων SASE από έναν μόνο προμηθευτή, δείχνοντας προς μια αγορά που κλίνει περισσότερο προς ενοποιημένες και ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
  • Zero Trust και Secure Web Gateway στην πρώτη γραμμή: Κατά την εμβάθυνση σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά λύσεων SASE, τα Zero Trust Network Access (ZTNA) και Secure Web Gateway (SWG) αναδείχθηκαν ως τα πιο πολύτιμα στοιχεία, λαμβάνοντας το 73% και το 58% των ψήφων των ερωτηθέντων, αντίστοιχα. Αυτή η προτίμηση δείχνει μια ισχυρή τάση για ισχυρά μέτρα ασφαλείας που επίσης υποστηρίζουν την ανάγκη για ανώτερη εμπειρία του χρήστη.

Αυτά τα ευρήματα χρησιμεύουν όχι μόνο ως επικύρωση της στρατηγικής εστίασης της Harmony SASE στη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, αλλά και ως σαφής δείκτης των εξελισσόμενων προσδοκιών από τις λύσεις SASE σε όλους τους κλάδους.

Περισσότερες πληροφορίες για την Έρευνα στο: https://blog.checkpoint.com/security/sase-survey-reveals-user-experience-is-top-of-mind.