Οι υπηρεσίες της Kyndryl θα βοηθήσουν την Εθνική Ασφαλιστική να βελτιώσει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των εργαζομένων της, προσελκύοντας εργασιακό προσωπικό υψηλών δυνατοτήτων

Αθήνα, 20 Μαρτίου – Η Kyndryl (NYSE: KD), ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών IT στον κόσμο, και η Εθνική Ασφαλιστική, ένας από τους κορυφαίους ασφαλιστικούς Ομίλους στην Ελλάδα, ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους επιδιώκοντας την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού του περιβάλλοντος εργασίας του Ομίλου. Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να παρέχει στους εργαζόμενους της Εθνικής Ασφαλιστικής πρόσβαση στα απαραίτητα εργαλεία, δεδομένα και εφαρμογές από οποιαδήποτε τοποθεσία και ανά πάσα στιγμή.

Κατά την υλοποίηση του έργου, οι ειδικοί της Kyndryl θα δημιουργήσουν ένα ευέλικτο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τους εργαζόμενους της Εθνικής Ασφαλιστικής. Μέσω αυτής της συνεργασίας υπογραμμίζεται η στρατηγική επιλογή της Εθνικής Ασφαλιστικής να ανταποκριθεί στις εξελισσόμενες ανάγκες του εργατικού δυναμικού της, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό ψηφιακό περιβάλλον εργασίας που επιδιώκει τη συνεχή βελτίωση μέσω τροφοδότησης και αξιολόγησης της εμπειρίας από τον χρήστη.

Αντιμέτωπη με τις προκλήσεις του παραδοσιακού μοντέλου εργασίας, η Εθνική Ασφαλιστική προσπάθησε να ενισχύσει την ευελιξία στο εργασιακό περιβάλλον, αλλά και να προσελκύσει υποψηφίους υψηλών δυνατοτήτων. Η επιλογή της Kyndryl έδωσε στους εργαζόμενους της Εθνικής Ασφαλιστικής τη δυνατότητα να εργάζονται εξ αποστάσεως, εξαλείφοντας τους περιορισμούς της φυσικής παρουσίας στο γραφείο. Αυτή η επιλογή διευκολύνει την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, δίνοντας τη δυνατότητα στην Εθνική Ασφαλιστική να προσελκύσει νέο προσωπικό.

Επιπλέον, η υλοποίηση του ψηφιακού περιβάλλοντος εργασίας, με τη βοήθεια της Kyndryl, θα επιτρέψει στην Εθνική Ασφαλιστική να αξιοποιήσει τεχνολογίες αιχμής όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών. Η μείωση του όγκου εργασίας αλλά και του χρόνου που απαιτείται για τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων, θα έχει άμεση επίδραση στη βελτίωση της απόδοσης αλλά και την καλύτερη διαχείριση δεδομένων. Συνεπώς, μέσω της καλύτερης διαχείρισης των workflows αλλά και της επίσπευσης των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, η Εθνική Ασφαλιστική θα μπορέσει να ενισχύσει την αποδοτικότητα αλλά και τον ρυθμό ανάπτυξής της.

Με τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών και την ενσωμάτωση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών, το έργο αυτό στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, της ασφάλειας των συστημάτων και των οικονομιών κλίμακας. Η επίτευξη του ψηφιακού μετασχηματισμού αποτελεί βασική προϋπόθεσή στις σύγχρονες επιχειρήσεις, καθώς μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούν να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να θέσουν την καινοτομία ως προτεραιότητα. Με το μεγαλύτερο μέρος του έργου να έχει ολοκληρωθεί, η τελική φάση επικεντρώνεται στην εισαγωγή νέων δυνατοτήτων στο ψηφιακό περιβάλλον.

Η συνεργασία μεταξύ της Kyndryl και της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι μακροχρόνια. Η απόφαση για επέκταση της συνεργασίας σε νέους τομείς, όπως το ψηφιακό εργασιακό περιβάλλον, αποτελεί την έμπρακτη απόδειξη εμπιστοσύνης στις υπηρεσίες της Kyndryl.

Η συνεργασία με την Kyndryl έχει συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση της ψηφιακής αναβάθμισης της Εθνικής Ασφαλιστικής, παρέχοντας ζωτικής σημασίας τεχνογνωσία και υπηρεσίες:

  • Αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση και η αυτοματοποίηση, για τον εξορθολογισμό των καθημερινών εργασιών πληροφορικής, ενισχύοντας την αποδοτικότητα, ελαχιστοποιώντας τις εξωγενείς παρεμβάσεις και βελτιστοποιώντας τη διαχείριση του workflow και τον χρόνο λήψης αποφάσεων.
  • Υιοθέτηση μιας ολιστικής και βασισμένης σε δεδομένα προσέγγισης για την απρόσκοπτη ενσωμάτωση των υφιστάμενων εφαρμογών και δεδομένων της Εθνικής Ασφαλιστικής, την απλούστευση των workflows και τη βελτίωση της εμπειρίας των εργαζομένων.
  • Αξιοποίηση των δεδομένων UX για την προώθηση συνεχών βελτιώσεων.
  • Υποστήριξη κατά την υιοθέτηση και ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων στις εφαρμογές, τα δεδομένα και την τεχνητή νοημοσύνη, ενισχύοντας την ασφάλεια, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών της.

Το ταξίδι ψηφιακού μετασχηματισμού της Εθνικής Ασφαλιστικής τροφοδοτείται από τη στρατηγική υιοθέτηση της τεχνολογίας cloud. Με την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής cloud, έχει ξεκινήσει μια σειρά απρόσκοπτων μεταβάσεων στο cloud. Αυτό περιλαμβάνει την εγκατάσταση της υβριδικής υπηρεσίας Active Directory και την ενσωμάτωση υπηρεσιών cloud στις ήδη υπάρχουσες υποδομές του Ομίλου, δημιουργώντας έτσι ένα ενοποιημένο ψηφιακό περιβάλλον. Επιπλέον, η εφαρμογή του Intune Endpoint Management μετέβαλλε ριζικά το περιβάλλον εργασίας, εξασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι μπορούν να έχουν άνετη πρόσβαση σε εφαρμογές από οπουδήποτε. Αυτές οι κινήσεις επισημαίνουν την αφοσίωση της Εθνικής Ασφαλιστικής στην καινοτομία και την αποτελεσματικότητα, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημαντική πρόοδο που εμφανίζει ο Όμιλος στο πεδίο του ψηφιακού μετασχηματισμού.

«Επιλέξαμε να συνεργαστούμε με την Kyndryl με σκοπό να αξιοποιήσουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει η εταιρεία στην υλοποίηση επιτυχημένων project. Η Kyndryl διαθέτει μια ομάδα επαγγελματιών με εξειδίκευση στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαχείριση κρίσιμων ψηφιακών συστημάτων», δήλωσε ο Πέτρος Τσώνης, Chief Information Officer της Εθνικής Ασφαλιστικής. «Στόχος μας με αυτή τη συνεργασία είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στους υπαλλήλους μας να εργάζονται σε ένα ευέλικτο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας. Αυτή η στρατηγική απόφαση αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να ανταποκριθούμε στις εξελισσόμενες ανάγκες του εργατικού μας δυναμικού και να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό ψηφιακό περιβάλλον εργασίας το οποίο δίνει προτεραιότητα στη συνεχή βελτίωση, μέσω της αλληλεπίδρασης με τον εκάστοτε χρήστη».

 «Στην Kyndryl, έχουμε αποκτήσει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης συγκεκριμένων εργαλείων  τελευταίας τεχνολογίας, που μας επιτρέπουν να καινοτομούμε μέσω της συνεχούς ενσωμάτωσης προηγμένων αναλυτικών μεθόδων. Η αναγνώρισή μας ως ηγέτη στο Magic Quadrant της Gartner για τις Υπηρεσίες Διαχειριζόμενης Κινητικότητας (Managed Mobility Services) επί εννέα σύναπτα έτη αντικατοπτρίζει την αφοσίωσή μας στην αριστεία», δήλωσε ο Απόστολος Λεωνιδόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Kyndryl Ελλάδας και Κύπρου. «Μέσω της υλοποίησης ενός ψηφιακού χώρου εργασίας, η Kyndryl δίνει στην Εθνική Ασφαλιστική τη δυνατότητα να αξιοποιήσει επαναστατικές τεχνολογίες όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση και η αυτοματοποίηση. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Εθνική Ασφαλιστική για την εδραίωση της ηγετικής της θέσης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά».